อย่าทรยศต่ออัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  2646


อย่าทรยศต่ออัลลอฮ์ 


 


โดย. ไชยคฺอับดุรมาน อิบนุ นาศิร อัสสะอฺดียฺ

ถอดความ.... ม.ดอนฉิมพลี 


 ตัวบท จากอายะฮฺที่ 27 ถึงอายะฮฺที่ 29 ของซูเราะฮฺอัลอันฟาล"يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَتَخُوْنُوااللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * وَاعْلَمُواْ أَنَّمَاأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌعَظِيْمٌ * يَاأَيُّهُاَالًَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنْ تَتَّقُوااللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْعَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ" 


คำแปล


“โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้ทรยศ คดโกงอัลลอฮฺ และร่อซูล

และทรยศคดโกงสิ่งที่ได้รับการฝากฝังต่างๆของพวกเจ้า ในขณะที่พวกเจ้าก็รู้ 

และจงรู้ไว้เถิดว่า แท้ที่จริง ทรัพย์สินของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้า เป็นสิ่งทดสอบ

และว่า ณ ที่ อัลลอฮฺนั้น มีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ 

โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮฺ 

พระองค์ก็ทรงให้มีสิ่งแยกแยะแก่พวกเจ้า และลบล้างสิ่งที่ชั่วช้าต่างๆของพวกเจ้า ให้หมดไปจากพวกเจ้า

และอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า และอัลลอฮฺ เป็นผู้ประทานความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่” 


อธิบายความหมายโดยสรุป

        อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใช้บรรดาบ่าวของพระองค์ที่ศรัทธา ให้ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮฺ  ได้ทรงมอบหมายแก่พวกเขา จากสิ่งที่เป็นข้อใช้ และสิ่งที่เป็นข้อห้ามของพระองค์ เพราะว่า สิ่งที่ได้รับการฝากฝังนั้น อัลลอฮฺได้ทรงหยิบยื่นให้แก่ชั้นฟ้าต่างๆ พื้นแผ่นดิน และภูเขาต่างๆ พวกมันทั้งหมดก็ไม่ยอมรับ และหวาดกลัว ในขณะที่มนุษย์เสนอรับ แท้จริง เขาเป็นผู้ที่อธรรม พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ 


         ดังนั้น ใครที่นำเอาสิ่งที่ได้รับการฝากฝังไปปฏิบัติ เขาก็เป็นที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะได้รับผลบุญอันมากมายจากอัลลอฮฺ  และใครที่ไม่นำไปปฏิบัติ ทรยศ คดโกง เขาก็สมควรได้รับการลงโทษที่หนักหน่วง ทำให้ตัวของเขาถูกลดค่าลง โดยที่เขาได้มอบลักษณะที่ชั่วช้าน่าเกลียดที่สุดแก่ตัวของเขา มันคือการทรยศคดโกง ทำให้ลักษณะต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดหายๆไป ซึ่งมันคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) 


          เมื่อบ่าวเป็นผู้ที่ถูกทดสอบ ในเรื่องทรัพย์สิน ลูกหลานของเขา ซึ่งบางทีความรักในเรื่องดังกล่าว ทำให้เขาต้องเอาความอยากความใคร่มาปฏิบัติก่อนความรับผิดชอบ อัลลอฮฺ ทรงบอกว่า ทรัพย์สินและลูกหลานเป็นสิ่งทดสอบ ที่พระองค์ทรงนำเอามาทดสอบบรรดาบ่าวของพระองค์ และเป็นสิ่งให้ยืม ที่จักต้องคืนให้ผู้ให้ยืม จะต้องส่งคืนให้ผู้ที่นำมาฝาก(อัลลอฮฺ) “และว่า อัลลอฮฺนั้น  ณ ที่พระองค์ มีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่” 


“โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงให้มีสิ่งแยกแยะ แก่พวกเจ้า

และลบสิ่งที่ชั่วต่างๆของพวกเจ้า ให้หมดไปจากพวกเจ้า และอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า

และอัลลอฮฺ เป็นผู้ประทานความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่” 

          การปฏิบัติตามของบ่าว ในการยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าของเขา เป็นที่มาของความผาสุก เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จ ซึ่งอัลลอฮฺ  ทรงให้มีความดีงามของโลกนี้และโลกหน้าติดตามมาอย่างมากมาย จากผลของการมีความยำเกรงอัลลอฮฺ  ซึ่งได้ทรงกล่าวไว้ตรงนี้ว่า ใครที่ยำเกรงอัลลอฮฺ  ก็จะมีสี่สิ่งเกิดขึ้นแก่เขา แต่ละสิ่งนั้นดีกว่าโลกนี้ และสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ 


     สิ่งที่หนึ่ง : สิ่งที่จะมาแยกแยะ คือ ความรู้ ทางนำ ที่ผู้มีความรู้และทางนำจะแยกได้ ระหว่างทางนำกับความหลงผิด ความจริงกับความเท็จ สิ่งอนุมัติกับสิ่งต้องห้าม ผู้ที่มีความสุขกับผู้ที่มีความทุกข์ 


     สิ่งที่สอง และสาม : การลบล้างความชั่วช้าต่างๆ และการอภัยโทษ ในบาปต่างๆ แต่ละสิ่งที่ได้กล่าวมา เป็นสิ่งที่เข้าถึงกัน ขณะที่รวมกันและแยกกัน การลบล้างความชั่วช้าต่างๆ ถูกขยายความว่า คือ บาปเล็กๆ และการอภัยในบาปต่างๆ ถูกขยายความว่า คือ การลบล้างบาปใหญ่


     สิ่งที่สี่ : คือ ผลตอนแทนอันมากมาย ผลบุญอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และเลือกเอาความพึงพอใจของพระองค์ ไว้เหนือความอยากความใคร่ของตัวเอง 
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข