การโกรธ ทะเลาะโต้เถียงกันของสตรีต่อสามี
  จำนวนคนเข้าชม  3987


การโกรธ ทะเลาะโต้เถียงกันของสตรีต่อสามี 

โดย... ชัยค์ อับดุลอะซีซ บิน บาซ รอฮิมะฮุลลอฮฺ

คำถาม

          บางครั้งได้เกิดความขัดแย้งและการทะเลาะโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างสามีภรรยา ภรรยาจึงโกรธสามีของนาง และการทะเลาะโต้เถียงกันนี้ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกดุนยา(เรื่องสัพเพเหระที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา) ดังนั้น จะเป็นบาปหรือไม่ที่สตรีนั้นจะโกรธสามีของนางในเรื่องนี้ ? ได้โปรดให้คำชี้แจงเรา ขออัลลอฮฺทรงเพิ่มพูนประโยชน์แก่พวกท่าน

 

คำตอบ

          หากว่าการโกรธของนางแก่เขาเป็นเรื่องอื่นจากสัจธรรม(เรื่องที่ไม่ถูกต้อง) นางได้ทำบาปและไม่อณุญาตให้นางโต้เถียงและทำร้ายเขาด้วยคำพูด(ที่ไม่ดี) แต่หากว่ามันเป็นเรื่องของสัจธรรม(สิ่งที่ถูกต้อง)แล้วนางเป็นผู้ไปคัดค้านเขา เช่น เขาปล่อยปะละเลยในการละหมาด แล้วนางได้คัดค้านเขา เขาดื่มสุราแล้วนางได้คัดค้านเขา และตักเตือนเขา แล้วเขาโกรธ  นางจึงเป็นผู้ที่ได้รับผลบุญตอบแทน และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ หากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรม(ความถูกต้อง) นางเป็นผู้ทำบาป

          และไม่อณุญาตให้นางโกรธเขาในเรื่องอื่นจากสัจธรรม และจำเป็นที่ นางต้องใช้คำพูดที่ดีงาม และต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพนับถือในสิ่งที่เป็นความดีงาม

           แต่ทว่า หากเขาทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืน แล้วนางได้คัดค้านเขาและตักเตือนเขา และทำให้เขาหันไปสู่สัจธรรม จำเป็นแก่เขาที่จะต้องยอมรับจากนาง และต้องขอบคุณนางและไม่โกรธเกลียดนาง 

          เพราะนางเป็นสตรีที่ดีงาม และเป็นผู้ได้รับการตอบแทน และเป็นผู้ตักเตือน ดังนั้น จงตอบแทนนางด้วยการเพิ่มพูนความรักแก่นาง และขอบคุณนางสำหรับสิ่งดังกล่าว-ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่พวกท่าน

 

 

แปลเรียบเรียง : อลิฟ เต่าพาลี