อ่านอัลกุรอานในใจได้ผลบุญหรือไม่ ?
  จำนวนคนเข้าชม  3266


อ่านอัลกุรอานในใจได้ผลบุญหรือไม่ ?


 

เชค อับดุลอาซี๊ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 
อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

คำถาม

         หลายคนอ่านอัลกุรอานโดยใช้สายตามองเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ขยับปากเวลาอ่าน อยากทราบว่าการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายการอ่านอัลกุรอานหรือไม่ ? หรือว่าจำเป็นต้องเปล่งเสียงออกมาให้ได้ยินจึงจะมีสิทธิ์ได้รับภาคผลจากการอ่านอัลกุรอาน ? และการที่เรามองดูตัวอักษรในอัลกุรอานจะได้ผลบุญด้วยหรือไม่ ?

 

คำตอบ

          การมองอัลกุรอานโดยที่ไม่ได้อ่าน แต่เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจในความหมายนั้น ทำได้ไม่ได้มีอะไร แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานและไม่ได้รับภาคผลของการอ่านอัลกุรอาน และจะได้ผลบุญก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นอ่านออกเสียง แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ได้ยินก็ตาม

ท่านนบี صلى الله عليه وسلم กล่าวว่า :

((اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه))

“ท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเถิด....

เพราะแท้จริง ในวันกิยามะฮฺอัลกุรอานจะทำหน้าที่อุทธรณ์ ขอบรรเทาโทษให้แก่ผู้เป็นหมู่คณะของอัลกุรอาน”

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

ผู้เป็นหมู่คณะของอัลกุรอานที่ท่านนบี หมายถึง ผู้ปฏิบัติตามอัลกุรอาน ดังที่มีปรากฎในฮาดีษบทอื่นๆ

ท่านนบี صلى الله عليه وسلم  ได้กล่าวไว้อีกเช่นกันว่า :

 ((من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها))

“ผู้ใดที่อ่านอักษรหนึ่งจากอัลกุรอาน เขาจะได้รับภาคผลหนึ่งผลบุญ และหนึ่งผลบุญนั้นมีค่าเท่ากับสิบผลบุญด้วยกัน”

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์ และอัดดาริมีย์ ด้วยสายรายงายที่ศ่อเฮี๊ยะฮฺ)


ที่มา : http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2006

 

คำถาม

          ฉันสามารถอ่านอัลกุรอานโดยไม่ออกเสียง แค่อ่านในใจและใช้ตามองอัลกุรอานเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ ? และการกระทำเช่นนี้ได้ผลบุญหรือไม่ ? 


คำตอบ โดย เชคมุฮัมมัด ซอและห์ อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 


          ไม่ครับ การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าได้รับผลบุญของการอ่านอัลกุรอาน ผลบุญของการอ่านจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเปล่งเสียงออกมา และการเปล่งเสียงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขยับริมฝีปากและลิ้น ส่วนคนที่ใช้ตาดู ใช้ใจอ่านไล่ตามบรรทัดนั้นไม่นับว่าเป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอาน และไม่ควรฝึกให้ตัวเองชินกับการอ่านลักษณะนี้ เพราะเมื่อเคยชินแล้ว การอ่านอัลกุรอานของเขาทั้งหมดจะดำเนินไปในลักษณะเช่นที่ว่านี้ ดังที่เราเห็นบางคนพลิกหน้าอัลกุรอาน และชำเลืองมองขวาทีซ้ายทีตามบรรทัดอัลกุรอาน แล้วก็พลิกเปลี่ยนหน้าใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว คุณจะรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่อ่านอัลกุรอานออกเสียง 


         สรุปคือ คนที่ไม่ได้อ่านอัลกุรอานออกเสียงเขาก็จะไม่ได้รับผลบุญของผู้ที่อ่านอัลกุรอาน นี่คือประเด็นหนึ่ง ส่วนอีกประเด็นก็คือ เราขอเตือนพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ควรอ่านอัลกุรอานด้วยวิธีนี้ คือ อ่านในใจและใช้ตามองตามเพียงอย่างเดียว เพราะหากเคยชินที่จะทำเช่นนี้เป็นประจำแล้ว พวกท่านก็จะพลาดความดีงาม พลาดผลบุญไปอย่างมากมาย