มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
  จำนวนคนเข้าชม  3958

มอบทุนการศึกษา ปี 2559

 


     มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ 6,000 บาท อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์ ญาซากุมุลลอฮุคอยรอน สำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

     ขออัลลอฮ์  ประทานความดีงาม ความเมตตาให้กับผู้ให้ทุนในครั้งนี้ อามีนญารอบบัลอาลามีน 


รร.พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

    


   


รร.ดาราวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

   


   รร.พัฒนศาสน์วิทยา จ.นครศรีธรรมราช