ความประเสริฐของการเฏาะวาฟ
  จำนวนคนเข้าชม  1512


ความประเสริฐของการเฏาะวาฟ


 

มิฟตาฮุล-ค็อยรฺ เรียบเรียง

 


          มีหะดีษหลายบทด้วยกันและหลายสถานะที่กล่าวถึงความประเสริฐของการเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺ ซึ่งหะดีษที่สามารถนำมาใช้หลักฐานได้โดยเอกฉันท์ของนักวิชาการก็คือ หะดีษเศาะฮีหฺและหะดีษหะสัน และสำหรับหะดีษเฏาะอีฟนั้น นักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในศาสนาได้หรือไม่ สำหรับความประเสริฐของการเฏาะวาฟจากอัลหะดีษข้างล่างนี้ จะนำเสนอแต่หะดีษ ที่เศาะฮีหฺหรือถูกต้องเท่านั้น


 

1. ได้รับภาคผลเสมือนปล่อยทาส 1 คน

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

(  مَنْ طَافَ بالبيتِ سبعًا، وصلَّى ركعتيْنِ ، كان كان كعتقِ رقبةٍ )

“ผู้ใดที่เฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺ 7 รอบ และละหมาดสุนนะฮฺ 2 รอกาอะฮฺ

หลังจากนั้น (จะได้รับภาคผล) เสมือนว่าเขาปล่อยทาส 1 คน”

(บันทึกในเศาะฮีหะฮฺ อัลญามิอฺ: 6379 ชัยค์อัล-อัลบานีย์ กล่าวว่า หะดีษนี้เศาะฮีหฺ)


2. ลบล้างหนึ่งความผิดและบันทึกหนึ่งความดีในทุกการก้าวเท้าขณะเฏาะวาฟ

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

(  مَنْ طافَ بِهذا البيتِ أُسْبُوعًا فأَحْصاهُ كان كَعِتْقِ رَقَبَةٍ لا يَضَعُ قَدَمًا ولا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عنْهُ خَطِيئَتَهُ وكُتِبَ له بِها حَسنةٌ  )

“ผู้ใดที่เฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺ 7 รอบ เขาจะถูกนับผลบุญเสมือนปล่อยทาส 1 คน

ไม่มีการวางและยกเท้า (ขณะเดินเฏาะวาฟ) เว้นแต่อัลลอฮฺจะลบล้างแก่เขาหนึ่งความผิด

และบันทึกแก่เขาหนึ่งความดี และจะยกเกียรติเขาด้วยการนั้น 1 ขั้น”

(บันทึกในสุนันอัตติรมิซีย์: 959 ซึ่งท่านได้กล่าวว่า หะดีษนี้หะสัน)

อีกรายงานหนึ่ง ท่านเราะสูล ได้กล่าวว่า

( مَن طاف بالبيتِ أسبوعًا لا يضَعُ قدَمًا ولا يرفَعُ أخرى إلَّا حطَّ اللهُ عنه بها خطيئةً وكتَب له بها حسنةً ورفَع له بها درجةً )

 “ผู้ใดที่เฏาะวาฟรอบบัยตุลลอฮฺ 7 รอบ ไม่มีการวางและยกเท้า (ขณะเดินเฏาะวาฟ)

เว้นแต่อัลลอฮฺจะลบล้างแก่เขาหนึ่งความผิด และบันทึกแก่เขาหนึ่งความดี และจะยกเกียรติเขาด้วยการนั้น 1 ขั้น”

(บันทึกในเศาะฮีหฺอิบนุหิบบาน: 3697 ชัยค์อัล-อัลบานีย์ กล่าวว่า หะดีษนี้เศาะฮีหฺ)