มุสลิมใส่ชุดดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ได้หรือไม่ ?
  จำนวนคนเข้าชม  6310


มุสลิมใส่ชุดดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ได้หรือไม่ ?


 

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

คำถาม 

 อนุญาตให้สวมใส่ชุดดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่ผู้ตายได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ตายเป็นสามี?

 

คำตอบ (โดยเชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ)

         การสวมใส่ชุดดำเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมนั้น นับเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวพันใดๆ กับศาสนาและไม่มีที่มาจากบทบัญญัติแต่อย่างใด เมื่อคนเราประสบกับเคราะห์กรรม สมควรอย่างยิ่งที่เขาจะต้องกระทำตามสิ่งที่มีในกฎเกณฑ์ของศาสนา คือให้กล่าวคำว่า 


إنا لله وإنا إليه راجعون , اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها

(อินนาลิ้ลลาฮ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน  อัลลอฮุมมะ อะญุรนี ฟี มุซีบะตี วัคลุฟลี ค็อยรอน มินฮา)


“แท้จริง เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแน่นอน เราต้องกลับคืนสู่พระองค์ข้าแต่อัลลอฮฺ

ขอพระองค์โปรดทรงตอบแทนข้าพระองค์ในเคราะห์กรรมของข้าพระองค์

และโปรดทรงทดแทนแก่ข้าพระองค์ ซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าด้วยเถิด”


         เมื่อเขากล่าวถ้อยคำนี้ด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ตะอาลา แน่นอน พระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่เขา เนื่องเพราะเคราะกรรมนั้นๆ และจะทรงปรับเปลี่ยนให้แก่เขาในสิ่งที่ดียิ่งกว่า ส่วนการเจาะจงใส่ชุดดำหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างในศาสนาและยังเป็นที่น่าตำหนิอีกด้วย 

(ฟัตวา อัลมัรอะฮฺ อิบนิอุซัยมีน 65)


คำถาม

สตรีสามารถติดตามส่งศพได้หรือไม่ และสามารถใส่ชุดดำ (เพื่อไว้ทุกข์) ได้หรือไม่ ?

คำตอบ

          ♣ การที่สตรีติดตามส่งญนาซะฮฺนั้น ถือเป็นเรื่องต้องห้าม (ฮารอม) เนื่องเพราะความอดทนอดกลั้นอันน้อยนิดของเธอ และเนื่องเพราะเป็นการนำตนเองไปสู่ฟิตนะฮฺและการปะปนกับบุรุษเพศ


           ส่วนการสวมใส่ชุดดำเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมนั้น นับเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) ประการหนึ่ง


(มัจมั๊วะ ฟตาวา อิบนิอุซัยมีน 17/329)

          การเจาะจงสวมใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัยนั้นถือเป็นบิดอะฮฺ เพราะที่มาของมันคือ การที่คนเราไม่พอใจต่อกำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ แม้ว่าบางคนอาจมองว่าไม่มีอะไรก็ตามที แต่เมื่อชาวสลัฟไม่ได้ยึดถือปฏิบัติเช่นนี้ และเมื่อมันมีที่มาจากความขุ่นเคืองต่อกำหนดของอัลลอฮฺแล้ว แน่นอนว่าการละทิ้งไม่ใส่ชุดดำย่อมเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและสมควรกว่า เพราเมื่อใส่มันไปแล้วเขาอาจจะเข้าใกล้กับบาปมากกว่าที่จะได้รับความปลอดภัย

(มัจมั๊วะ ฟตาวา อิบนิอุซัยมีน 17/414)