ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 3
  จำนวนคนเข้าชม  1965

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 3
 

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

การอดทนในการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺนั้น แบ่งออกเป็น ๓ ประการ ได้แก่

     1. อดทนก่อนที่จะฏออะฮฺ (ภักดี , เชื่อฟัง)

     2. อดทนขณะที่ฏออะฮฺ

     3. อดทนหลังจากฏออะฮฺ (อันได้แก่การอดทนในเรื่อง) การได้รับคำชื่นชม ความกระหยิ่มใจ และการได้รับชื่อเสียงหรือคำเยินยอ 

 


หากว่าผู้เป็นบ่าวได้รับริซกีย์ต่างๆ ในดุนยา แล้วเขากล่าว

“อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ” (การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ)

แท้จริงแล้ว การดลใจของอัลลอฮฺให้เขาได้กล่าวคำสรรเสริญนั้น

ถือเป็นเนี๊ยะมัต (ความกรุณาโปรดปราน) ที่ใหญ่หลวงเสียยิ่งกว่า หลายๆ สิ่งที่เขาได้รับในดุนยา 

ทั้งนี้เพราะ ความสุขในดุนยามีวันต้องสูญสิ้น หมดไป แต่ภาคผลของการสรรเสริญนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไป ไม่ลบเลือน 

 


♦ ♦ การกระทำที่ปราศจากความอิคลาศ และ การดำเนินตาม (แนวทางที่ถูกต้อง) นั้น


♦ ♦ ไม่ต่างอะไรกับคนเดินทางที่แบกทรายไว้เต็มถุง แล้วเดินเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ หายังประโยชน์ใดๆ ไม่ 

 ผู้เป็นบ่าวจะมีที่ปิดกั้นกำบังระหว่างตนกับอัลลอฮฺ

และมีที่ปิดกั้นกำบังระหว่างตนกับเพื่อนมนุษย์

ใครก็ตามที่ทำลายที่ปิดกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮฺ ลง

พระองค์ก็จะทรงทำลายที่ปิดกั้นระหว่างเขากับเพื่อนมนุษย์ . .

 

 


≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥ ≤≥