ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 4
  จำนวนคนเข้าชม  3048

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 4

 

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 


หากอัลลอฮฺ  ทรงรักบ่าว ♥ คนใด พระองค์จะทรงดูแลเขา ทรงเลือกเขาเพื่อให้เขารัก  พระองค์ 

 

ให้เขามีความบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่อพระองค์ ความคิดของเขาจึงอยู่แต่กับพระองค์  
 

ลิ้นเขาอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์ และอวัยวะต่างๆ ของเขาจึงสาละวนอยู่แต่กับการรับใช้พระองค์


 


ท่านจงยึดมั่น ยืนหยัดบนหนทางที่ถูกต้อง 

 

♦ ♦ อย่าหวั่นไหว หวาดกลัว เนื่องเพราะจำนวนผู้ร่วมทางมีน้อย
 

และท่านจงออกห่างจากหนทางที่ไร้สาระ 
 

♦ ♦ และอย่าหลงไปกับแนวทางเหล่านั้น เนื่องเพราะจำนวนผู้ร่วมทางมีมากกี่มากน้อยแล้ว ที่ผลบุญได้มุ่งตรงมาหาท่าน หยุดยืนรออยู่ที่ประตู

 

แต่ยามเฝ้าประตู(ที่ชื่อ)"เดี๋ยวจะ" "หวังว่า" "คิดว่า" ได้ไล่(ผลบุญ)ให้กลับไป


 อาคารบ้านเรือนในสวรรค์นั้น ถูกก่อร่างสร้างขึ้น ด้วยการรำลึก (ถึงอัลลอฮฺ )

 

 เมื่อใดที่ผู้กล่าวรำลึก หยุดกล่าว มะลาอิกะฮฺก็จะ หยุดก่อสร้าง (บ้านเรือน) ด้วยเช่นกัน ตราบใดที่่บ่าวนึกคิดกับอัลลอฮฺ  ในแง่ดี

 

หวังต่อพระองค์ในแง่ดี มอบหมายต่อพระองค์อย่างจริงใจ
 

แน่นอน อัลลอฮฺ  จะไม่ทรงทำให้เขาผิดหวังเป็นอันขาด 


ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ