ถ้อยคำ ท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ 1
  จำนวนคนเข้าชม  2203

ถ้อยคำ ท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ  1

 


อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง


 


จะมียุคสมัยหนึ่ง ที่ความสนใจของคนจะจดจ่ออยู่กับเรื่องปากท้องของตน

 

และเรื่องศาสนาจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตน
 

(อัศศุฮฺด์ ลิอิบนิ้ล มุบาร้อก 570) 


ท่านจะไม่ได้รับ
(ภาคผลใดๆ)จากการละหมาดของท่าน นอกจากสิ่งที่ท่านมีสมาธิอยู่กับมันเท่านั้น 


การละหมาด คือสิ่งยุติหยุดยั้งการฝ่าฝืน 

 

ผู้ใดที่การละหมาดของเขาไม่อาจกำชับเขาให้ทำดี และหักห้ามเขาจากความชั่วแล้ว 
 

การละหมาดของเขาก็จะยิ่งเพิ่ม ความห่างไกลจากอัลลอฮฺ  

 แท้จริง ฉันไม่ทราบเลยว่า จะมีการงานใดที่จะทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ตะอาลา

 

ยิ่งไปกว่า " การทำดีต่อบิดามารดา " 

 อย่าได้นั่งร่วม(คบหา) กับผู้ที่ยึดอารมณ์เป็นที่ตั้ง(กลุ่มหรือแนวทางที่คล้อยตามอารมณ์)

 

เพราะการนั่งร่วมวงกับพวกเขา "ทำให้หัวใจมีโรค"

 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%