เป็นภรรยา 2 3 4 ดีกว่าอยู่เป็นโสด
  จำนวนคนเข้าชม  4454


เป็นภรรยา 2 3 4 ดีกว่าอยู่เป็นโสด


 

โดย : เชคซอและห์ เฟาซาน อัลเฟาซาน
ถอดความ : อ.สมอเอก

 

คำถาม 

 

          ท่านเห็นว่าการมีภรรยาหลายคน เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่เป็นโสดที่แพร่หลายอยู่ในสังคมของเราหรือไม่ ?


 


คำตอบ 


 

          ใช่แล้ว นี่คือวิธีหนึ่งที่จะทำไม่ให้มีการอยู่เป็นโสด เพราะการมีภรรยาหลายคน โดยที่สตรีจะไปแต่งงานกับผู้ที่ดูแลนาง ปกปักรักษานาง และมีลูกหลานเกิดจากนาง ถึงแม้เธอจะเป็นคนที่สี่ ก็ดีกว่าการอยู่เป็นโสด ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการแต่งงาน และจะประสบกับความเสียหาย ซึ่งเป็นข้อคิดที่ใหญ่มากที่สุด

 

          ในการมีภรรยาหลายคน เป็นประโยชน์ของฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชาย และการที่ผู้หญิงอาจจะพบปัญหาในชีวิตกับภรรยาคนอื่นๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับจากประโยชน์ต่างๆ จากการแต่งงานแล้ว การแต่งงานจะมีน้ำหนักมากกว่าการอยู่เป็นโสด และผู้มีปัญญา จะเทียบระหว่างประโยชน์กับสิ่งที่มีความเสียหาย สิ่งที่ให้คุณกับสิ่งที่ให้โทษ ซึ่งประโยชน์ของการแต่งงานจะมีน้ำหนักมาก แม้สิ่งที่ให้โทษจะตามมาในปัญหาจากภรรยาหลายคน(หากเกิดขึ้น)

และอัลลอฮ์  เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด


 


ที่มา : วารสารมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข