ท่านคือใคร ?
  จำนวนคนเข้าชม  2236


ท่ า น คื อ ใ ค ร . . . ?

 

โอ้หนุ่มสาว      เยาวชน       ผู้ขัดเขลา
ผู้ชรา              แสนอ้างว้าง แลเปลี่ยวเหงา
บนดุนยา         ที่ลวงล่อ       หลอกมัวเมา
อยากอ้อนวอน ท่านมอง       หันกลับมา

 

ท่านเป็นใคร ใยแอบ   ที่ซอกเหลือบ
ท่านไม่ยืด     อกรับ    สัมผัสสวรรค์
ท่านจะเกรง   จะกลัว   สิ่งใดกัน
เมื่อท่านนั้น   เป็นบ่าว ผู้ทรงพลัง

 

เป็นนายพล    นายพัน   ยศชั้นเอก
เป็นพระเอก    นายร้อย สร้อยสุขสันต์
เป็นระดับ       นายสิบ   ที่รู้กัน
เป็นเพื่อนพ้อง พี่น้องฉัน หันแลดู

 

เป็นคุณหญิง คุณนาย      เดินฉายเชิด
เอิดยศถา     บรรดาศักดิ์ เมียเศรษฐี
มีไฮโซ         เป็นไฮซ้อ     หน้าตาดี
มีความโก้    หรูหรา         ไม่อายใคร

 

ใยหอบหิ้ว      ฟินดุนยา      พาหนุกหนาน
ตามความฝัน อย่างเมามัน  ดังซีรี่ย์
ใช้แบรนเนม  หิ้วแบรนเน่า  รู้กันนี่
ฉันก็อยู่         ของฉัน          สวรรค์บนดุนยา

 

ยอมละทิ้ง    ศาสนา      สามีรวย
ยอมละทิ้ง    ญาติพี่น้อง ป้องเมียพี่
ยอมละทิ้ง    พ่อแม่        แก่เต็มที
ยอมหมดสิ้น ดุนยา        พาหลอกลวง

 

มีเพชรอยู่     มิรู้ค่า             พี่น้องเอ๋ย
แล้วใยเลย    เก็บเศษกรวด เศษก้อนหิน
เก็บเศษซาก เศษถ่านเถ้า    กำเศษดิน
จนเพชรบิน   หลุดลอยไกล  หายลิบตา

 

อัลลอฮ์ตรัส ท่านเคย   ได้อ่านไหม
อัลลอฮ์ให้   สิ่งล้ำค่า   อย่าอยู่เฉย
อัลลอฮ์ทรง ปรารภไว้ อย่าละเลย
อัลลอฮ์เผย  จดจำไว้   ในคัมภีร์

 

กุรอาน    พระดำรัส  ผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ให้อภัย  ช่วยเหลือ  เกื้อกูลอยู่
ผู้รอบรู้    ผู้ตักเตือน  คอยเฝ้าดู
เจ้าต้องรู้  ศัตรู          คือ ชัยตอน

 

อย่าเข้าหา  ความชั่ว       มั่วหมักหมม
อย่าเฉไฉ    หะลาล         หะรอมปน
อย่าละลด    ศักดิ์และศรี  ดีแก่ตน
อย่าอับจน   หมองหม่น   ทางก้าวเดิน

 

จงหลบซ่อน หลีกหนี       ผีปีศาจ
จงฉลาด      ในหลักการ สร้างปัญญา
จงผสาน      หนทาง       สร้างคุณค่า
จงใฝ่รู้         คุณธรรม    นำความดี

 

เป็นมุสลิม     อีกมุมิน  ดีทุกคน
พระองค์ทรง ตรัสไว้   ให้จดจำ
ผู้สูงส่ง         นั้นคือ    ผู้ศรัทธา
ผู้สูงค่า         นั้นคือ    ผู้ยำเกรง

 

คอดิญะฮ์ ยุซรอ / 6 กุมภาพันธ์ 2560