จุดยืนของมุสลิมกับปัญหาเข้าบวช และ ออกบวช
  จำนวนคนเข้าชม  4632


จุดยืนของมุสลิมกับปัญหาเข้าบวช และ ออกบวช
 

ถอดความโดย อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

          ทุกวันนี้พี่น้องมุสลิมส่วนมากมีปัญหากันในเรื่องการเข้าบวชและออกบวชในหลายๆประเทศ แม้กระทั่งการออก วันตรุษอีดี้ลอัฎฮา จึงทำให้เกิดความแตกแยกออกเป็นกลุ่มนั้น กลุ่มนี้ บางครั้งในบ้านเดียวกันมีสองสามกลุ่มด้วยกัน เพราะการเข้าบวชที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางคนยึดการดูเดือนในประเทศตัวเอง ส่วนอีกกลุ่มยึดตามการดูเดือนจากประเทศใกล้เคียง หรือ ยึดตามการดูเดือนของประเทศซาอุเดียอราเบียเป็นหลัก

 

          นี่คือสาเหตุหลักของปัญหาทีเกิดขึ้นในหลายประเทศของพี่น้องมุสลิม เมื่อเกิดปัญหานี้แน่นอนปัญหาที่จะตามมานั้นคือ ความแตกแยกในครอบครัว สังคม หมู่ญาติพี่น้องอย่างมากมาย เช่น สามีเฉลิมฉลองวันอีด แต่ภรรยากับลูกๆยังถือศีลอด แล้วปัญหาอย่างนี้ ควรแก้ไข้อย่างไร  ?

 

          เช่น สามีบอกให้ภรรยาปรุงอาหารเพื่อวันอีด แต่ถูกปฏิเสธเพราะตัวเองยังถือศีลอดกับลูกๆ และยังบอกว่าวันนี้คือวันที่ยังมีการถือศีลอด นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน (ในประเทศไทย) และตรงกันข้ามสามียังถือศีลอด แต่ภรรยาและลูกๆออกอีด เป็นปัญหาทางสัมคมอย่างเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด(ในประเทศไทย)

 

          บางคนกล่าว่า ฉันเข้าบวชถูก ถือบวชตามการเห็นของประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกนี้ ส่วนที่เข้าบวชอย่างอื่นถือว่าผิด หลงทางและห้ามถือบวชในวันที่เราออกอีดกัน พูดง่ายๆ วันนี้อีดของเรา แต่บวชของท่าน แล้วเราจะทำอย่างไร ? พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ดวงจันทร์ก็มีดวงเดียว แต่ออกอีดคนละวัน น่าคิดนะ ! 

 

         พี่น้องบางส่วนแต่งตัวสวยงามใส่น้ำหอมเพื่อไปละหมาดอีด มีการกล่าว ตักบีรทั่วมัสยิดในหมู่บ้าน แต่ในหมู่บ้านเดียวกันยังมีพี่น้องอีกฝ่ายยังถือบวชยังมีการละหมาดตะรอเวีย์ และประกาศว่าพรุ่งนี้คือวันออกอีดของมุสลิม เพราะกลุ่มที่ออกอีดกล่าวหาว่า กับกลุ่มที่ยังถือศีลอด วันนี้บวชไม่ใด้เพราะวันเป็นอีด อิสลามห้ามถือศีลอดวันอีด

 

สิ่งนี้นำมาซึ่งความแตกแยก และการหัวเราะเยาะของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ต่อสังคม มุสลิม !!!

 

         หนังสือพิมพ์ ทีวี ประกาศออกบวช จากสำนักจุฬาราชมนตรี แต่มีทีวีบางสำนัก บางสื่อ บอกพรุ่งนี้ถือศีลอดอีกหนึ่งวัน เป็นแบบนี้ทุกปี นำมาซึ่งปัญหาความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้ง เกิดความวุ่นวายมากมายในสังคม ดังกล่าววนี้แม้ไม่ใช่การขัดแย้งในหลักอากีดะฮ์ แม้แต่ในกลุ่มซุนนะฮ์ ที่เรียกตัวเองว่า เป็น สลัฟ สามีบอกว่าฉันเอามาจากอาจารย์คนนี้ ภรรยาบอกฉันไปฟังอาจารย์คนนี้มา คือทั้งสองบอกว่าฟังจากอาจารย์ ที่เป็นสลัฟเหมือนกัน แล้วจะทำอย่างไรกันดี ?

 

 คำตอบ 

 

        ผู้รู้และปวงปราช์มากมาย  ได้เตือนในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ซึ่งนี่เป็นประเด็นในการขัดแย้งของปวงปราช์ที่มีทัศนะต่างๆ แต่เราไม่ควรนำสิ่งนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมใดสังคมหนึ่ง เพราะทุกคนที่ปฏิบัติได้มีหลักฐานของตัวเองกันทั้งนั้น จะถือเดือนในประเทศตัวเอง หรือ จะตามการดูเดือนของประเทศเพื่อนบ้าน

 

         ฉะนั้น สมควรอย่างยิ่งที่เข้าบวช ออกบวช การถือศีลอดต้องตามการตัดสินของผู้รู้สูงสูดในประเทศนั้นๆ หากว่าประเทศนั้นมิใช่ประเทศมุสลิม ก็ให้ยึดและปฏิบัติตามการตัดสินของทางส่วนกลางอิสลามเช่นในบ้านเราคือ (สำนักงานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย)

 

         และต่อไปนี้คือ รายชื่อของปวงปราช์ ที่มีมติเอกฉันท์ ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามการตัดสินของศูนย์กลางอิสลามในประเทศนั้นๆ  คือการ ถือตามการดูเดือนในประเทศเพื่อความเป็นพี่น้อง ความสามัคคี สร้างความปรองดอง ซึ่งเป็นปราชญ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในโลกมุสลิม

 

> เชค มูฮัมหมัด อามีน อัซชังกีตีย์

> เชค มูฮัมหมัด นาศีรุดดีน อัลบานี

> เชค อับดุลลอฮฺ อิบน อับดุลอะซีร บิน บาซ

> เชค มูฮัมหมัด ซอแหละฮฺ อัล ฮุษัยมีน

> เชคอับดุลมุซิล อัลอับบาด

> เชค อับดุล รอซ๊าก อะฟีฟี

> เชค อับดุลลอฮฺ อุมัยดิย์

> เชค อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ

> เชค มูฮัมหมัด อะรอการ

> เชค อับดุลมาญีด ฮะซัน

> เชค อับดุลอะซีน ซ่อแหละฮฺ

> เชคอิบรอฮีม บิน มูอัมหมัด อะละเชค

> เชค สุลัยมาน อัน อะบัยดิ

> เชค อับดุลลออฺ ต็อยยาน

> เชคซอแหละ ลีอัยดาน

> เชค อับดุลลออฺ อัลมานิ

> เชค อับดุลลออฺ กูฮูด

> เชค มูฮัมหมัด ร่อชีดิ

> เชคมูฮัมหมัด บิน อับดุลลออฺ อัลซาบีล

> เชค ฮุเซน อัล มัคลูฟ

> เชค มูฮัมหมัด ร่อซีด ก็อบบานี

> เชค อับดุลกุสดุส อาซีมีย์

> เชค อับดุลลออฺ อัลมานิ

> เชค อะบูฮิซ อาลี ฟัรกุส

> เชค ยูซูฟ ก็อรดอวีย์

> เชค มูฮัมหมัด ซะฮีด ร่อสลาน

> เชค มูฮัมหมัด บิน สุลัยมาน มะนีอีย์ ดร ในมหาลัยอุมมุนกุรอ มักกะ

> เชค ยูซูฟ บิน ฮะหมัด กอเซ็ม ดร ในสถาบันสูงสุดของสภาการตัดสิน กรุงริยาด

> เชค ฮานี บิน อับดุลลออฺ อัลญุบัยรีย์ ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม นครมักกะฮฺ

 

ขออัลลอฮฺ  ทรงชี้ทางนำแก่พวกเราด้วยเถิด อามีน

 

 slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php