Islam , One God , One Believed , One Life
  จำนวนคนเข้าชม  2508

Islam , One God  , One Believed , One Life

 

เรียบเรียง... อ.ยาซีน สลักเพชร

 

     1. แท้จริง...อัลลอฮ์ มิได้เป็นพระเจ้า เฉพาะของคนมุสลิมเพียงเท่านั้น  แต่..เป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งในสากลโลกและจักรวาล
 

 

     2. แท้จริง..นบีมูฮำหมัด ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม มิใช่เป็นผู้นำและแบบอย่างเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้น แต่..เป็นผู้นำและแบบอย่างแก่มนุษย์ชาติทั้งโลก

 

     3. แท้จริงคัมภีรอัลกุรอานมิได้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นคู่มือการดำเนินชีวิตเฉพาะมุสลิมเท่านั้น แต่..ได้ประทานลงมา เพื่อเป็นคู่มือของมวลมนุษย์ชาติทุกคน

 

     4. แท้จริง..อิสลามไม่ใช่ศาสนาเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้น  แต่..เป็นศาสนาที่ส่งมามอบให้มนุษย์ทุกคน   และในบรรดามนุษย์ทุกคน พระเจ้าได้แบ่งออกเป็น 3 จำพวกคือ 

     1) มนุษย์ที่ศรัทธา  (มุมิน)

     2) มนุษย์ที่ขัดขวาง (ยาฮูด นาซอรอ)

     3) มนุษย์ที่หลงทาง (มุชริกีน)   (ซูเราะห์ อัลฟาตีฮะฮ์)
 

     5. แท้จริง..อิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งจิตวิญญาณ อิสลามไม่มีนักพรต นักบวช นักจิตวิญญาณ หรือผู้นำจิตวิญญาณ อิสลามมีเฉพาะ"ผู้นำแห่งการดำเนินชีวิต" หากมนุษย์มุ่งสร้างการเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณอย่างเดียวแล้ว  มนุษย์จะกลายเป็นผู้เพ้อฝัน ล่องลอยและหลงทางแห่งสัจธรรม สุดท้ายมนุษย์จะกลายเป็นผู้ซึ่งไร้คุณค่าสำหรับพระองค์  


     6. ศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ประกอบทั้งกายภาพ(วิทยาศาสตร์) และจิตวิญญาณ(ไสยศาสตร์) ที่ถูกออกแบบเพื่อการดำเนินชีวิตทุก
กระบวนของระบบที่มนุษย์ต้องสัมผัสมัน


     7. ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี  แต่..เป็นศาสนาแห่ง"วะห์ยู"ที่ไม่ใช่มาจากมนุษย์ ที่คิดเพ้อฝันนำเสนอวิถีเพื่อการดำเนินชีวิต ถึงแม้ว่าจะคิดดี ทำดีเป็นที่ยอมรับจากมนุษย์ แต่..ถ้าไม่ดีสำหรับศาสนาของพระองค์แล้ว.. สิ่งนั้นถือว่า"เป็นสิ่งที่ไม่ดี"

 
     8. แท้จริง..ฮาลาล คือ อย.ของพระเจ้า ฮาลาลไม่ใช่เฉพาะ"อาหาร" แต่ ฮาลาล คือ ทุกกระบวนการของวิถีชีวิต

 
     9. แท้จริง.อัลลอฮ์ ได้ส่งพวกเรา(มนุษย์)ลงมาสู่พื้นโลกเพื่อสิ่งใด ? นอกจากเพื่อ...

  1) เพื่ออิบาดะห์(จงรักภักดี)ต่อพระองค์

  2) เพื่อทดสอบความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิตที่มีต่อพระองค์โดยแท้ 

  3) เพื่อมอบความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล

  4) เพื่อเผยแพร่สัจธรรมของความศรัทธาที่เที่ยงแท้ ไม่ใช่จอมปลอม

  5) เพื่อให้ดำเนินชีวิตตามแนวทาง"ซุนนะห์"(แบบอย่างนบีมูฮำหมัด) ไม่ว่าด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง  

"ดารุลตักวา" คือ พื้นที่ที่ทุกคนศรัทธา ยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์เพียงผู้เดียว

"ดารุลตักวา"จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้น เมื่อโลกทั้งโลกมีศาสนาเดียว ศรัทธาเดียว  และมีระบบวิถีชีวิตเดียว 

 

     10. แท้จริง..ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และกายภาพของมนุษย์ เป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าโดยแท้ เพื่อทำความรู้จัก สานไมตรีที่ดีต่อกัน และผู้ที่ประเสริฐสุดคือผู้ที่”ยำเกรง”ต่อพระองค์

 
     11. แท้จริง..ความหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิตนั้น มิใช่สีสรรหรือเสน่ห์ของสังคม และมิใช่เจตนารมณ์อันโดยแท้ของพระองค์ที่จะให้มีความหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา และศาสนา 

 
     12. แท้จริง..ความหลากหลายทางศาสนาถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบให้โลกใบนี้"มีแต่ปัญหาและปัญหาไม่จบสิ้น"

          อย่างเช่นถ้า - ครอบครัวมีสามีหลายคน - ชุมชนมีผู้นำหลายคน - บ้านเมืองมีนายกรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดีหลายคน - ประเทศมีประมุขหลายคน และสังคมโลกมีกติกา รัฐธรรมนูญเพื่อการดำรงชีวิตที่หลากหลาย แต่ทุกอย่างกลับนำไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการ ขาดความเป็นเอกภาพและสันติภาพที่แท้จริงบนพื้นแผ่นดิน บนโลกแห่งนี้

 

            ดังนั้น One God  , One Believed , One Life เท่านั้นที่เป็นทางออกและตอบโจทย์ Permanant Peace and True Taqwa  อันแท้จริง และนี่คือ" อิสลาม "