กฎเกณฑ์ในการจ่ายซากาตแก่ผู้ทำชั่ว(ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ)
  จำนวนคนเข้าชม  4421


กฎเกณฑ์ในการจ่ายซากาตแก่ผู้ทำชั่ว(ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ

 

อิสมาอีล กอเซ็ม แปลเรียบเรียง

 

การที่เราได้นำซากาตไปมอบให้แก่บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ จะถูกต้องหรือไม่ 

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

 

          สำหรับการจ่ายซากาตจะถูกต้องใช้ได้ ก็คือนำซากาตไปจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์รับซากาต

ดั่งคำดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา

  “แท้จริงทานทั้งหลายนั้น
♦ 
สำหรับบรรดาผู้ที่ยากจน
และบรรดาผู้ที่ขัดสน
และบรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน
และบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาสนิทสนม
และในการไถ่ทาส
และบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว
และในทางของอัลลอฮ์
และผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทาง
ทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลลอฮ์
และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ

 

และคำพูดของท่านนบี อะลัยอิซซอลตูวัสสลาม แก่ท่านมุฮาซ รอฎิยัลลอฮูอันฮู ในขณะที่เขาได้ถูกส่งไปยังเยเมน  

          “เจ้าจงสอนพวกเขาว่า แท้จริงอัลลอฮฺได้กำหนดให้แก่พวกเขาในเรื่องซากาตทรัพย์สินของพวกเขา โดยเจ้าจะเอาจากบรรดาคนรวยของพวกเขาและนำไปมอบให้แก่บรรดาคนยากจนของพวกเขา

(บันทึกโดยอัลบุคอรีหมายเลขหะดีษ ๑๓๙๕ และมุสลิม หมายเลขหะดีษ ๑๙)

 

          แต่หากรู้ว่าผู้รับซากาต หรือค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะนำซากาตที่ได้รับไปส่งเสริมความชั่วที่เขาทำ หากเป็นเช่นนั้นก็ห้ามนำซากาตให้แก่เขา โดยที่มีนักวิชาการบางท่านมีทัศนะการนำซากาตไปมอบให้กับคนชั่วและเขานำซากาตไปทำความชั่ว การออกซากาตนั้นใช้ไม่ได้

 

          ได้มีปรากฏในหนังสือ อธิบาย มุคตอซอรคอลีล /๒๑๒ เงื่อนไขสำหรับทุกคนจากบรรดาคนขัดสนยากจน เขาจะต้องเป็นมุสลิม และสามารถให้ซากาตแก่คนที่ทำชั่ว(ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ) ซึงพวกเขาได้นำซากาตไปใช้ในสิ่งที่เป็นความจำเป็นต่างๆ ของพวกเขา และหากมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะนำซากาตไปใช้ในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ ก็อย่าได้นำซากาตนั้นให้แก่เขา และหากนำซากาตให้แก่พวกเขาในสภาพเช่นนั้นการให้ซากาตนั้นใช้ไม่ได้ และควรนำซากาตนั้นไปให้แก่ผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและคนดีที่มีความยำเกรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกเขาในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺตาอาลา 

 

สำหรับคนทำความชั่ว อย่าได้นำซากาตให้แก่พวกเขา จนกว่าเขาจะสำนึกผิด(ต่ออัลลอฮฺ)

 

          ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนูตัยมียะ รอฮิมาอุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า ไม่สมควรนำซากาตมอบให้ โดยที่ซากาตนั้นไม่ได้ช่วยเหลือเขาให้ทำการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ เพราะแท้จริงอัลลอฮฺตาอาลากำหนดซากาต เพื่อซากาตนั้นมาช่วยให้เขาเชื่อฟังต่อพระองค์ สำหรับผู้ที่มีความต้องการมันจากบรรดาผู้ศรัทธา เช่นบรรดาผู้ยากจนที่มีหนี้ล้นตัว หรือให้แก่ผู้ที่ช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา ดังนั้นผู้ที่ไม่ละหมาดแม้จะเป็นบรรดาผู้ขัดสน ก็อย่าได้นำซากาตใดๆมอบให้แก่เขา จนกว่าเขาจะกลับตัวสำนึกผิด และเขาจำเป็นต้องรักษาละหมาดในเวลาของมัน  

(จากหนังสือ อัลอิคติยารอต ๑๕๔)

 

          มีคนถามเชค มูฮัมหมัด อิบนู อุซัยมีน รอฮิมาอุลลอฮฺ จะนำซากาตมอบให้คนไม่ดี(ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ) ได้หรือไม่ 

คำตอบ 

         คนไม่ดีจากบรรดามุสลิม อนุญาตให้นำซากาตมอบแก่เขาได้ แต่การนำซากาตไปมอบให้กับคนที่ยึดมั่นในศาสนาจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า และไม่สมควรที่จะนำซากาตให้แก่บุคคลที่เขาจะนำซากาตไปใช้ในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงส่ง ตัวอย่างเช่น เรานำซากาตให้แก่บุคคลหนึ่ง แล้วเขานำซากาตนั้นไปซื้ออุปกรณ์ที่ต้องห้าม และนำมันไปใช้ทำสิ่งที่ต้องห้าม หรือนำมันไปซื้อสิ่งมึนเมา และในทำนองดังกล่าว หากเป็นเช่นนั้นไม่สมควรนำซากาตมอบให้แก่เขา เนื่องจากการทำซากาตให้แก่เขาเป็นการส่งเสริมให้ทำบาปและการเป็นศัตรู 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ความว่า  

และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง

และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็นศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด

แท้จริง อัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ

          ดังนั้นหากเรารู้หรือมั่นใจว่า เขานั้นจะนำซากาตนั้นไปทำความชั่ว ห้ามนำซากาตไปมอบให้แก่เขา ตามอายะห์ที่ผ่านมา ๑๘/๔๓๓ จากหนังสือ ฟาตาวา อิบนูอุซัยมีน 

 

          มีผู้ถามเชคอุซัยมีนรอฮิมาอุลลอฮฺ ว่า  เมื่อพี่น้องคนนั้น เป็นคนที่ขัดสน แต่ความประพฤติของเขาคือ เขาได้ใช้เงินเดือนของเขาครึ่งหนึ่งหมดไปกับบุหรี่ การนำซากาตให้แก่เขา และเช่นเดียวกันการนำซากาตเสียหนี้ให้แก่เขาจะใช้ได้หรือไม่ ?

          ท่านได้ตอบว่า ชายคนนั้นถูกทดสอบด้วยกับการสูบบุหรี่ทั้งที่ตัวเองยากจน หากเป็นเช่นนั้นให้เรานำซากาตไปให้แก่ภรรยาของเขา และภรรยาของเขาซื้อสิ่งของจำเป็นในบ้านด้วยตัวของนางเอง หรืออีกวิธีการบอกแก่ชายคนนั้นว่าเรามีซากาต ท่านต้องการให้เราซื้อให้แก่ท่าน ข้าวของที่จำเป็นต่างๆและเราขอให้ท่านมอบหมายแก่เราในการซื้อสิ่งของเหล่านี้ หากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และขจัดสิ่งที่ไม่ดี ก็คือการส่งเสริมเขาในการทำบาป สำหรับการนำซากาตมาจ่ายหนี้ให้แก่เขาถือว่า อนุญาต 

จบคำพูดท่านเชค จากหนังสือ มัจมูฮฺฟาตาวา ของเชคอุซัยมีน โดยสรุป 

 

อัลลอฮ์ ทรงรู้ดียิ่ง 

 

 

ที่มา : อิสลามคำถามและคำตอบ หมายเลข 130198

 https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php