ดอกเบี้ย
  จำนวนคนเข้าชม  1553

ด อ ก เ บี้ ย 

โดย .อับดุลลอฮฺ มานะ 

 

          บทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินครอบคลุมสามด้าน คือ ความยุติธรรม ความเพิ่มพูน และความอธรรม ที่ยุติธรรมก็คือ การซื้อขาย ที่เพิ่มพูนก็คือ การบริจาค ส่วนที่อธรรมก็คือ ริบา (ดอกเบี้ย) เป็นต้น

 

     ริบา(ดอกเบี้ย) คือ การเกินเลยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีสาเหตุริบาอยู่ในตัวของมัน

 

ฮู่ก่มของริบา

 

          1. ริบา ถือเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่ง และมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในทุกศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งฟากฟ้า (ศาสนาที่คัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งรวมถึงศาสนายูดายของยิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) เนื่องจากมันแฝงไปด้วยความเสียหายที่ใหญ่หลวง มันเป็นต้นเหตุของการเป็นศัตรูกันระหว่างมนุษย์ มันนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สิน ผ่านการขูดรีดจากทรัพย์สินของคนจน มันเป็นการอธรรมต่อผู้ที่มี ความจำเป็น ทำให้คนรวยกดขี่คนยากจน ปิดหนทางการบริจาคและการทำดีต่อผู้อื่น และทำลายความรู้สึกเมตตาสงสารต่อเพื่อนมนุษย์

อัลลอฮฺ ตะอาลาตรัสว่า

     “และอัลลอฮฺทรงอนุมัติการซื้อขาย และทรงห้ามริบา (ดอกเบี้ย) ดังนั้น ผู้ใดที่การตักเตือนจากพระเจ้าของเขา ได้มายังเขาแล้วเขาก็เลิก (จากสิ่งที่ถูกห้าม) สิ่งที่ล่วงแล้วมาก็เป็นสิทธิ์ของเขา (ไม่ต้องคืนหรือชดใช้)

     และเรื่องราวของเขานั้น มอบให้เป็นภาระของอัลลอฮฺ (ที่จะพิจารณาเขา) และผู้ใดวกกลับไป (กระทำ) อีก ชนเหล่านั้นแหละคือ ชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาล

 (อัลบะเกาะเราะฮฺ 2/275)

 

          2. ริบาเป็นการกินทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์โดยมิชอบ ทำให้การหารายได้ การทำธุรกิจ และการผลิตที่มนุษย์มีความต้องการเกิดการชะงักงัน ผู้ที่รับดอกเบี้ยของเขาเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ทำให้เขาละทิ้งการธุรกิจ และการทำประโยชน์ที่มนุษย์จะได้ประโยชน์จากมัน จุดจบของผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับริบาทุกคนคือ ความถดถอยของทรัพย์สิน เงินทอง

 

บทลงโทษเกี่ยวกับริบา

ริบา(ดอกเบี้ย) เป็นบาปใหญ่ และแท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้ประกาศสงครามกับผู้ที่กินและผู้ที่ให้ริบาซึ่งต่างจากบาปอื่นๆ

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

     “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสีย หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

     และถ้าพวกเจ้ามิได้ปฏิบัติตาม ก็พึงรู้ถึงสงครามจากอัลลอฮฺ และศาสทูตของพระองค์ (หมายถึง อัลลอฮฺ และศาสนทูตประกาศเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย)

     และหาก พวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้ว สำหรับพวกเจ้าก็คือ ต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้า โดยที่พวกเจ้า จะได้ไม่อธรรม และไม่ถูกอธรรม”  

(อัลบะเกาะเราะฮฺ 2/278)

รายงานจากท่าน ญาบิร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ประณามผู้ที่กินริบาอฺ ผู้ให้กิน ผู้บันทึก และผู้เป็นพยานทั้งสองคน

และท่านกล่าวว่า พวกเขาอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน (ในบาป)” 

(บันทึกโดยมุสลิม)

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

     “พวกท่านจงออกห่างจากสิ่งที่ทำให้หายนะ (บาปใหญ่) เจ็ดอย่าง 

     พวกเขา (บรรดาซอฮาบะฮฺ) ได้ถามว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ มันคืออะไร ?

ท่านจึงกล่าวว่า (มันคือ)

♦ การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ
♦ การใช้เวทมนต์ไสยศาสตร์
♦ การฆ่าชีวิตหนึ่งที่พระองค์ทรงห้าม เว้นแต่ด้วยความชอบธรรม
♦ การกินริบา (ดอกเบี้ย) 
♦ การกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้า
♦ การถอยหนีในวันแห่งการเผชิญหน้ากับศัตรู และ
♦ การใส่ความหญิงหนึ่งที่ดีที่เป็นผู้ศรัทธาและบริสุทธิ์” 

(บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หมายเลข 2766 และสำนวนรายงานนี้เป็นของท่านและมุสลิม หมายเลข 89)

 


ที่มา วารสาร มูลนิธิชี้นำสันติสุข