ตื่น เถิด มุสลิม !
  จำนวนคนเข้าชม  1686


ตื่น เถิด มุสลิม !

โดย .มาลิก โยธาสมุทร 

 

          พี่น้องผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย จงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างแท้จริงเถิด จงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระองค์ จงรีบเร่งไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์ และจงรีบเร่งไปสู่ความพึงพอพระทัยของพระองค์กันเถิด

 

          พี่น้องผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย ปัจจุบันคนเป็นจำนวนมากที่อ้างว่า สืบเชื้อสายมาจากอิสลาม แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว เขาไม่รู้ว่าอิสลามคืออะไร ? เขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งตรงข้ามกับอิสลามและอะไรทำให้ต้องสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม

 

          ♣ บางคนอ้างตนว่าเป็นมุสลิม แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็อิบาดะฮฺสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ไปวอนขอต่อผู้ตาย ไปเวียนรอบกุโบรฺ ไปวิงวอนต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ !

 

          ♣ บางคนอ้างว่า ตนเป็นมุสลิม แต่เขามิได้ละหมาด 5 เวลา มิได้จ่ายซะกาต มิได้ถือศีลอด มิได้ไปทำฮัจญ์ 

 

          ♣ บางคนอ้างว่า ตนเป็นมุสลิม แต่เขากระทำตามคนกาเฟรทุกย่างก้าว ทำให้เขาออกนอกศาสนาอิสลามไปก็มี

 

          ดังนั้น จึงจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้ก่อนเป็นประการแรกว่า ...อิสลามคืออะไร ? จนกระทั่ง เขาสามารถจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลามได้ ต่อจากนั้น เขาจะต้องรู้ว่า อะไรบ้างที่เป็นการกระทำที่ค้านกับอิสลาม เพื่อที่จะปลีกตัวให้ห่างจากการกระทำดังกล่าว และระมัดระวังตัวมิให้ตกอยู่ในสภาพดังกล่าว

 

          เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถูกถามถึงอิสลามว่าคืออะไร

          ท่านตอบว่า อิสลาม คือ การที่ท่านกล่าวปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพอิบาดะฮฺอย่างแท้จริง นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น และแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้น เป็นร่อซูลของอัลลอฮฺ การดำรงละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การทำฮัจญ์ บัยติลลาฮิลฮะรอม หากมีความสามารถจะเดินทางไปได้

 

         ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้แจกแจงไว้ในฮะดีษนี้ว่า 

          อิสลามนั้น คือ คำพูด การกระทำ และหลักเชื่อมั่น มิใช่เพียงแค่คำพูดของมนุษย์เท่านั้น ที่ว่าฉันเป็นมุสลิมโดยที่เขาไม่รู้ว่าอิสลาม มีความหมายว่าอย่างไร และไม่เคยปฏิบัติตามบทบัญญัติของอิสลาม

 

          อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ที่รู้ว่า อิสลามหมายถึงอะไร แต่เขากลับไม่รู้เลยว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับอิสลามนั้นคืออะไร? ด้วยเหตุนี้ เขาจึงตอบรับการกระทำตามแบบของพวกกุฟฟารในทุกย่างก้าว และเห็นดีเห็นงามปฏิบัติตามอย่างเต็มตัว โดยไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่จะติดตามมากับศาสนาของเขาในภายหลัง

 

          ดังนั้น จึงจำเป็นที่มุสลิมทุกคน จะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ให้ดีและจงระวังกระแสแห่งการกุฟรฺร่วมสมัย ที่กำลังพัดกระหน่ำเข้าใส่มุสลิมถึงในดินแดนของมุสลิม และในบ้านเกิดเมืองนอนของมุสลิม จงเตือนพี่น้องมุสลิม และลูกหลานมุสลิม ตลอดจนสังคมมุสลิมให้ลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อปกป้องตนเองจากการรุกรานของศัตรูที่กำลังมุ่งทำลายอิสลามของเราในทุกขณะ และทุกรูปแบบ

 

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไว้ว่า

โอ้ผู้เป็นนบี จงต่อสู้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กลับกลอกในการศรัทธา (มุนาฟิก)

และจงเฉียบขาดแก่พวกเขาและที่อยู่ของพวกเขานั้นคือ นรกญะฮันนัมและที่กลับไปของพวกเขาที่ชั่วช้าจริงๆ

(อัตเตาบะฮฺ 9/73)

 

   ♦ การญิฮาดนั้น ด้วยกับมือ ด้วยกับลิ้น (คำพูด-ปากกา) ด้วยกับหลักฐาน ด้วยกับการชี้แจงข้อเท็จจริง

 

   ♦ การญิฮาดนั้น คือ การสู้รบกับตัวเอง สู้รบกับชัยฏอน สู้รบกับการฝ่าฝืน สู้รบกับการละเมิดขอบเขตของศาสนา สู้รบกับบรรดากุฟฟาร สู้รบกับพวกมุนาฟิกีน

 

          ดังนั้น มุสลิมนั้นอยู่ในสภาวะแห่งการญิฮาดในทุกขณะจิต เสมือนอยู่ในสนามรบ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ถ้าเผลอไผลหรือผิดพลาดไป ก็หมายถึงการสูญสิ้นแห่งชีวิตแห่งอิสลามของเขานั่นเอง

 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตื่นเถิด !

 

ที่มา วารสาร มูลนิธิชี้นำสันติสุข