จะมองพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ที่ได้รับกันอย่างไร?
  จำนวนคนเข้าชม  1299


ผู้เป็นบ่าวจะมองพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ที่ได้รับกันอย่างไร?

 

โดย อาจารย์มาลิก โยธาสมุทร

 

          ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหลาย จนเกรงกลัวอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะวะตะอาลา เถิด ผู้ทรงบังเกิดเราทั้งหลายขึ้นมา ผู้ประทานริสกีให้กับเราทั้งหลาย ทรงให้เราท่านทั้งหลายมีสุขภาพที่ดี ผู้ประทานพระมหากรุณาธิคุณ (เนี๊ยะมะฮ์) ทั้งที่เปิดเผย และไม่เปิดเผยให้กับเราท่านทั้งหลาย และทรงดูแลคุ้มครองเราท่านทั้งหลาย 

          ดังนั้น ผู้ศรัทธายังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ (เนี๊ยะมะฮ์) ของอัลลอฮ์อยู่ตลอดไป หากเขาประสบกับสิ่งเลวร้าย เขาก็อดทน นั่นก็เป็นความดีสำหรับตัวเขา และหากประสบกับสิ่งที่ดีงาม ทำให้เกิดความปลื้มปิติยินดี เขาก็กตัญญูต่อพระองค์ นั่นก็เป็นความดีสำหรับตัวเขา

 

          ดังนั้น จำเป็นที่เรา ท่านทั้งหลายจะต้องมีความมุ่งมั่น แน่วแน่ มั่นใจในอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา เพราะจะเป็นเสบียงให้กับเราท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นเสบียงที่ไม่มีวันสูญสลาย ดังกล่าวนี้คือ มีความร่ำรวยโดยมิต้องอาศัยทรัพย์สินสำรองเอาไว้ โดยมีเกียรติยศศักดิ์ศรี โดยมิต้องมีทหารกองเกียรติยศ หรือมิต้องพึ่งพาอาศัยผู้คนรายล้อม

 

          ฉะนั้น ความมุ่งมั่น แน่วแน่ต่ออัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็คือ การที่คนเรานั้นมีความพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มาประสบกับเขา และให้มองผู้ที่ด้อยกว่าเขา ทั้งในด้านสุขภาพ ทรัพย์สินและครอบครัว เพราะดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่ใกล้ที่สุดในการที่จะรู้จักพระมหากรุณาธิคุณ (เนี๊ยะมะฮ์) ของอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเป็นการกตัญญูต่อเนียะมะฮ์ดังกล่าว

          และอย่าได้มองผู้ที่เหนือกว่าพวกท่านในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เพราะนั่นจะทำให้เกิดความโศกเศร้า เสียใจ กระวนกระวายใจ และเป็นบ่อเกิดแห่งการปฏิเสธต่อบรรดาความกรุณาของอัลลอฮ์

 

          ฉะนั้น การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ (เนี๊ยะมะฮ์) ด้วยการมีสุขภาพดีทั้งในร่างกาย ทรัพย์สิน และครอบครัวของเขา และมองผู้ที่ถูกทดสอบ (บะลาอ์) ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจากที่ได้กล่าวมา ก็เพื่อจะให้รู้ถึงสถานะแห่งพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ทรงมีต่อเขา และเมื่อเขาถูกทดสอบด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังที่กล่าวมา ก็จงมองผู้ที่ถูกทดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เพราะมันเป็นการทดสอบ (มุซิบะฮ์) ที่ผู้เป็นบ่าวได้ประสบมา และก็จะเห็นการทดสอบที่หนักหนาสาหัส ยิ่งกว่าที่เขาได้รับ

 

          ฉะนั้น หากเขาเป็นผู้ที่ร่ำรวย ก็จงมองผู้ที่ยากจนข้นแค้นกว่า และเมื่อเขาเป็นคนยากจนก็ให้มองผู้ที่ข้นแค้นยิ่งกว่า เขาที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ เลย ไม่มีในสิ่งที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต และแม้กระทั่งสิ่งที่เล็กน้อยไร้ราคา

          และไม่ว่าผู้ศรัทธาจะประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกดุนยานี้ของเขา นั่นก็มิได้หมายถึง ความปลอดภัยในศาสนาของเขา ซึ่งจะปกป้องคุ้มครองการงานของเขา ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

          “อัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ศาสนาอิสลาม คือ ทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ให้ความประเสริฐที่สุด ที่สามารถจะสำรองได้ในโลกดุนยาเพื่ออาคิเราะฮ์

 

         ดังกล่าวคือ การค้าซึ่งจะช่วยให้รอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด และทำให้ผู้เป็นบ่าวได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาปราณี

 

          โอ้บรรดาผู้ที่ถูกสอบสวนทั้งหลาย จงอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับท่านเถิด และจงนึกอยู่เสมอว่า มีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่าน และมีผู้ที่ได้ประสบกับสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าท่าน แล้วให้มองพระมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ประทานการศรัทธาอีมานให้แก่ท่าน และจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เถิด เมื่อท่านต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคด้วยความอดทน และเมื่อพบกับพระมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กับท่านด้วยการกตัญญูรู้คุณ

 

ผู้ใดที่กระทำดี ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม ขณะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา

ดังนั้น เรา (อัลลอฮ์) จะให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

และแน่นอน เราจะตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขา ด้วยสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำมาแล้วเสียอีก

(อันนะฮ์ลฺ 16/97)

 

 

 

ที่มา : วารสาร สายสัมพันธ์...♥