ลูกหลานได้รับเกียรติจากบรรพบุรุษที่ดี
  จำนวนคนเข้าชม  1511


ลูกหลานได้รับเกียรติจากบรรพบุรุษที่ดี

 

คำถาม 

 

ดำรัสของอัลลอฮ์ในซูเราะฮ์อัฏฏูร อายะฮ์ 21 ที่ว่า 

          “บรรดาผู้ศรัทธาและลูกหลานของพวกเขาดำเนินตามพวกเขาด้วยศรัทธา เราจะให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขา และเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใด...” 

     หมายความว่าพวกเขาจะมีระดับเดียวกันในสวรรค์ทั้งคนที่ปฏิบัติดีและคนที่มีข้อบกพร่องใช่หรือไม่?

 

คำตอบ ขออัลลอฮฺให้เราท่านได้อยู่สวนสวรรค์ ไม่ว่าจะในฐานะใด

 

          ในหมู่นักตัฟซีรโดยส่วนใหญ่แล้วเข้าใจกันว่า การยกฐานะลูกหลานที่ได้เข้าสวรรค์ของมุอ์มิน คนใด หมายถึงการให้เกียรติแก่เขาผู้นั้น เป็นความกรุณาจากพระองค์ ในตำราอัลมุสตัดร็อกของท่าน อิมามอัลฮากิม อ้างจากท่านอิบนุ อับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา เกี่ยวกับอายะฮ์ดังกล่าว ท่านกล่าวว่า

     “อัลลอฮ์จะเพิ่มระดับขั้นฐานะลูกหลานของมุอ์มินให้อยู่ร่วมกับเขาผู้นั้นในสวรรค์ แม้ว่าลูกหลานจะมีการงานต่ำกว่าเขาผู้นั้นก็ตาม

 

     อัลอุลามะฮ์ อิบนุ ญุซัย ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ กล่าวในตัฟซีรของท่านว่าลูกหลานได้รับเกียรติเพราะบรรพบุรุษนั่นเอง บางท่านบอกว่า นั่นเฉพาะกับลูกหลานที่ตายตั้งแต่ยังเด็ก บ้างบอกว่าได้เหมือนกันทั้งหมดถ้าเป็นลูกหลานมุอ์มิน

 

          เกียรติที่ได้นี้ไม่ใช่เพียงเพราะความเกี่ยวข้องทางเชื้อสายเท่านั้น แต่เพราะพวกลูกหลานมีศรัทธาและความดีไม่เท่ากับระดับของบรรพบุรุษ อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

สวนสวรรค์ทั้งหลายที่พวกเขาจะได้พำนัก และผู้กระทำดีที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเขา คู่ครองและลูกหลานของพวกเขา” 

(อัรเราะอ์ด 13/23)

 

          อุลามะฮ์ อัซเซากานีย์ ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ อธิบายไว้ในฟัตฮุ้ลกอดี้รว่าการระบุถึง ความดี แสดงให้เห็นว่าคนที่เข้าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใด จำเป็นต้องมีความดี ความสัมพันธ์เพียงแค่เป็นบรรพบุรุษหรือคู่ครองหรือลูกหลานโดยไม่มีความดีใดๆ ย่อมไม่มีประโยชน์

 

          ท่านกล่าวอีกตอนหนึ่งว่าความหมายของ ความดี ที่พูดถึงก็คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ กระทำตามบทบัญญัติของพระองค์ ใครที่กระทำการดังกล่าวก็ถือว่ามีความพอดีพอให้เข้าสวรรค์

 

          เป็นที่ทราบกันดีว่าวันกิยามะฮ์นั้นแต่ละคนมีแค่การงานของตนเอง เพียงแต่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้กรุณาต่อบ่าวหลายคนของพระองค์โดยให้มีการชะฟาอะฮ์ โดยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขอชะฟาอะฮ์ใหญ่ และคนซอและฮ์อื่นที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ก็จะขอชะฟาอะฮ์ด้วย จึงไม่แปลกที่เมื่อพ่อขอชะฟาอะฮ์ให้ลูกที่ได้เข้าสวรรค์ อัลลอฮ์จะทรงเพิ่มระดับขึ้นของลูกให้ถึงขั้นเดียวกับพ่อได้

 

วัลลอฮุอะลัม

 

 

ที่มา วารสารสายสัมพันธ์...♥