ผู้ที่น้ำหนักความดีเท่ากับความชั่ว
  จำนวนคนเข้าชม  2192


ผู้ที่น้ำหนักความดีเท่ากับความชั่ว

 

คำถาม 

 

     ผู้ที่มีน้ำหนักความดีเท่ากับความชั่วเท่าๆ กัน เขาจะต้องถูกสอบสวนอย่างไร และเขาจะได้เข้าสวรรค์หรือต้องถูกทำโทษในไฟนรก?

 

คำตอบ 

 

          บรรดานักวิชาการมีทัศนะว่า บุคคลดังกล่าวนี้ พวกเขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างนรกกับสวรรค์ และเรียกบุคคลดังกล่าวนี้ว่า ชาวอะอ์ร็อฟ และชาวอะอ์ร็อฟ นั้น คือ ชาวสวรรค์

 

          อิมามอัลบะฆอวีย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในตัฟซีรของท่านว่า ผู้ที่น้ำหนักของความดี เท่ากับความชั่วนั้น เขาจะอยู่ในสถานที่กึ่งกลางระหว่างนรกกับสวรรค์ เขาจะหยุดอยู่ ตรงสะพานซิรอฏ 

     เมื่อเขามองไปยังชาวสวรรค์ เขาก็จะกล่าวสลามแก่ชาวสวรรค์ 

     และเมื่อเขามองไปยังชาวนรก เขาก็จะกล่าวว่าโอ้ อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงอย่าทำให้พวกเราอยู่ร่วมกับผู้ที่อธรรมเลย

 

          ท่านอิมามอันนัฟรอวีย์ ได้กล่าวไว้ในระหว่างการอธิบายริซาละฮ์ อิบนิ อบีชัยด์ อัลกอยรอวานีย์ว่า 

          “ บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่า บรรดาชาวอะอ์ร็อฟ คือ กลุ่มชนหนึ่งที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่น้ำหนักแห่งความดีของเขาเท่ากับความชั่ว โดยที่สวรรค์ก็ยังไปไม่ได้เพราะเขาเคยทำความชั่วไว้ และนรกก็ยังเข้าไปไม่ได้เพราะเขาเคยทำความดีไว้

          ดังนั้น พวกเขาจึงต้องหยุดอยู่ กำแพง ที่กั้นระหว่างสวรรค์กับนรกก่อน ต่อจากนั้น อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์ ด้วยความเมตตาของพระองค์ และพวกเขาคือผู้ที่ได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มสุดท้าย"

 

 

วารสาร สายสัมพันธ์...♥