ดูแลจิตใจของเราให้ดี
  จำนวนคนเข้าชม  2576


ดูแลจิตใจของเราให้ดี

โดย อาจารย์ซอรูด นิมา

     อัลกุรอานบอกเราว่า จิตมนุษย์ มี 3 ระดับ

1. จิตดี 2. จิตมีตำหนิ 3. จิตเลว ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

 

จิตดี คือ จิตที่ให้ทำความดี

จิตมีตำหนิ คือ จิตที่คอยตำหนิ กล่าวโทษตัวเอง เมื่อทำผิดบาปจนต้องกลับไปทำความดีอีกครั้ง กลับไปกลับมาอย่างนี้หลายครั้ง

จิตเลว คือ จิตที่ใช้ให้ทำความชั่ว จนเคยชินเป็นสันดาน

 

การล่อลวง มี 2 ประเภท 

- การล่อลวงของชัยฏอน คือ การลวงเราให้สับสนไขว้เขว

- จิตลวง คือ การลวงของจิตเราเอง ที่คอยกระตุ้นเราให้ทำผิดบาป ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นจนเคยชิน

 

          แน่นอน ชัยฏอน ไม่มีอำนาจบังคับจิตใจเราได้ แต่มันสามารถโน้มน้าวจิตใจที่เป็นอารมณ์ใฝ่ต่ำ ตัณหา ความใคร่ ใช้เป็นเครื่องมือในการล่อลวงเราจนสำเร็จ จนเราตกเป็นทาสอารมณ์ใฝ่ต่ำ

 

           ตัวอย่าง ขณะที่เราได้ยินเสียงอะซานแจ้งเวลาละหมาด เรากำลังดูละคร มันก็จูงใจดูให้จบ เพราะละครกำลังสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ หลังละครจบ ก็นึกถึงเพื่อนทันทีในไลน์ คุยกันจนเพลิดเพลิน หมดเวลาละหมาด เป็นต้น

 

           เมื่อเรามีวินัยในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ คำสั่งห้ามของอัลลอฮฺอย่างเคร่งครัด ชัยฏอนจะหาจุดอ่อนไหว และอ่อนแอของเรา เช่น เรื่องทรัพย์สินที่เรารัก และหวงแหน มันจะเข้ามาทางจิตใจของเรา ให้ตระหนี่ถี่เหนียวว่าอย่าไปบริจาคเลย เดี๋ยวเงินก็เหลือน้อยลง ทั้งที่การบริจาคทานจะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มพูน ดังคำสอนของท่านนบี ว่า 

 

การบริจาคทาน ไม่ทำให้ทรัพย์น้อยลง” 

 

          เนื่องจากทรัพย์สินบนโลกนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ และอำนาจของพระองค์อัลลอฮฺ ที่จะทรงเพิ่มพูนให้แก่บ่าวของพระองค์ แต่มุสลิมมักจะหลงลืมคำสอนนี้ บางทีก็เรื่องผู้หญิง มันจะปรุงแต่งจิตส่วนที่เป็นอารมณ์ใฝ่ต่ำ ตัณหา ความอยาก ความใคร่ ให้เรารักจนเลยเถิด นำไปสู่การผิดประเวณี (ซินา) และชัยฏอน มันจะขู่เราให้เกิดความกลัว ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า

 

อันที่จริง ชัยฏอน มันได้ขู่พวกที่ใกล้ชิดกับพวกมันเท่านั้น

ดังนั้น สูเจ้าอย่าได้กลัวมัน แต่จงกลัวข้า ทั้งนี้ถ้าสูเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

(อาละอิมรอน 3 : 175)

          มันจะขู่ให้กลัวว่า ละหมาดแล้ว จะเสียเวลาทำมาหากิน ถือศีลอดแล้วร่างกายจะรับไม่ไหว จ่ายซะกาตแล้ว เงินจะลดลง กลัวความยากลำบากในการปฏิบัติฮัจญ์และคิดจะทำสิ่งดีๆ ให้แก่ศาสนา กลัวความยุ่งยากเกิดกับตัวและทรัพย์สินของเขา 

 

          บรรดาชัยฏอนที่มาจากพวกมนุษย์และญิน ไม่มีวันเบื่อหน่ายที่จะล่อลวงเรา จนกว่าเราจะฝ่าฝืนคำสั่งใช้ คำสั่งห้ามของอัลลอฮฺ  (ข้าแต่พระองค์ขอความคุ้มครองจากสิ่งนี้ด้วยเถิด)

 

          ดังนั้น ศรัทธาและความยำเกรงเท่านั้น คือ ภูมิคุ้มกันชัยฏอน เพราะอัลลอฮฺ ทรงค้ำประกันบ่าวของพระองค์ ที่มีความศรัทธา เชื่อมั่น และยำเกรง พระองค์จะทรงปกป้อง คุ้มครองเขาให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอน โดยให้เขาใคร่ครวญบัญญัติ คำสั่งใช้ คำสั่งห้ามของพระองค์ จนเห็นความจริง แล้วเขาก็กลับไปสู่หนทางที่ถูกต้องในที่สุด

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

แท้จริง คนที่มีความยำเกรงอัลลอฮฺนั้น ถ้าถูกชัยฏอนมันเล่นงานจนสับสน

พวกเขาจะต้องใคร่ครวญถึงบัญญัติ ทันใดนั้น พวกเขาก็มองเห็นความจริง

 

(อัลอะอฺร๊อฟ 7 : 201)

 

 

วารสาร มุสลิม กทม.