วิธีรักษาอาการวิซว้าซ(กระซิบกระซาบ)
  จำนวนคนเข้าชม  3016


วิธีรักษาอาการวิซว้าซ(กระซิบกระซาบ)

เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลี่ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ  

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียงเรียง

 

           การกระซิบกระซาบ (วิซว้าซ) นั้น เป็นวิธีการหนึ่งของชัยฏอน และพื้นฐานจริงๆ ของการกระซิบกระซาบที่เกิดขึ้นนั้น มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ดีงามของผู้ถูกกระซิบกระซาบ เพราะเมื่อชัยฏอนเห็นคนๆ หนึ่งมีการงานที่ดี แต่มันไม่สามารถจะยุยงล่อลวงให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้ มันก็จะกระซิบกระซาบเขา ด้วยเหตุนี้ ท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม  จึงกล่าวว่า  

الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة

การสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงตอบโต้แผนการณ์ของชัยฏอนให้เหลือเพียงการกระซิบกระซาบเท่านั้น

คือ มันไม่สามารถจะหาวิธีอื่นเล่นงานคนๆ นั้น จึงทำได้เพียงแค่การกระซิบกระซาบเท่านั้น

ท่านยังกล่าวอีกว่า  

ذاك صريح الإيمان

เช่นนี้แหละ คือ ศรัทธาที่ชัดเจนอย่างแท้จริง

 

          หมายความว่า เมื่อการกระซิบกระซาบเกิดขึ้นกับคนๆ หนึ่ง นั่นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีศรัทธาของเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี น่ายกย่อง เพราะการกระซิบกระซาบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องดี เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องออกห่างให้ได้ การกระซิบกระซาบที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 

     ประเภทที่หนึ่ง การกระซิบกระซาบที่ไม่ถึงขั้นครอบงำ คือ เป็นแล้วก็หายไป ประเภทนี้รักษาได้ด้วยการกล่าว ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ แล้วถ่มน้ำลายไปทางด้านซ้าย อ่านอัลกุรอาน อ่านอัลฮะดีษ 

 

     ประเภทที่สอง การกระซิบกระซาบที่เป็นมากจนถึงขั้นเป็นการครอบงำ กลายเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่ไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการใดๆ เพราะยิ่งทำก็ยิ่งถูกกระซิบกระซาบ นักวิชาการจึงมีความเห็นว่า วิธีรักษาก็คือ  การผินหลังให้อย่างสิ้นเชิง การไม่แยแส การยุติ ไม่สนใจอย่างจริงจัง  الإعراض التام

 

           หลายๆ คนที่ประสบกับโรควิซว้าซ พอเปิดกุรอ่านจะอ่าน ชัยฏอนก็กระซิบกระซาบขณะอ่าน พอจะละหมาด ชัยฏอนก็กระซิบกระซาบขณะละหมาด เพราะฉะนั้น อย่าได้หยุดเพราะเหตุดังกล่าว หากอ่านกุรอ่านอยู่ก็ให้อ่านต่อไป หากละหมาดอยู่ก็ให้ละหมาดต่อไปอย่าหยุด เพราะเสียงกระซิบกระซาบ เมื่อท่านทำได้เช่นนี้แล้วมีความอดทน  เรื่องนี้ต้องอาศัยความอดทน เพราะอิบลีสจะเข้ามาหาคนๆ นั้น ในคราบของผู้หวังดีทำเป็นคอยตักเตือนนี่คือละหมาดนะ ละหมาดคือสายสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับพระเจ้า ถ้าละหมาดใช้ไม่ได้แล้วท่านจะเหลืออะไร เลิกละหมาด ไปอาบน้ำละหมาด?!”  จนกระทั่งทำให้ท่านการละหมาดของท่านเสียไปในที่สุด มันไม่ใช่ผู้ตักเตือนที่หวังดีจริงๆ 

           เช่นกัน ขณะอาบน้ำละหมาด มันอาจกระซิบกระซาบว่า ไม่ได้ล้างตรงนั้นตรงนี้อีก อย่าไปสนใจ ให้ออกไปละหมาด ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ มันไม่มีทางเล่นงานท่านได้ 

 

           เพราะฉะนั้น คนที่ประสบกับโรคกระซิบกระซาบแบบครอบงำเช่นนี้ หนทางเดียวที่จะพิชิตได้ก็คือ การผินหลังให้กับเสียงกระซิบกระซาบ หมายความว่า คนๆ นั้นต้องเชื่อมั่น ต้องแน่ใจว่าการกระซิบกระซาบที่เกิดขึ้นจะไม่ทำร้ายเขาได้ เชื่อว่าอัลลอฮฺทรงปรานี เชื่อว่าพระองค์จะไม่ทรงลงโทษบ่าวของพระองค์ด้วยวิธีนี้ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ศาสนา เพราะพระองค์ตรัสว่า 

 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

และพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้ในศาสนาเป็นสิ่งยากลำบากสำหรับพวกเจ้า

 

          เป็นไปได้หรือ อาบน้ำละหมาด 70 ครั้ง คือศาสนา เป็นไปไม่ได้เลย ให้ศึกษาและเชื่อมั่น ทำอย่างที่คนอื่นๆ ทำ แล้วอย่าไปสนใจ ทำในอิบาดะฮฺนั้นๆ ต่อไป อย่าไปหยุดเพราะเสียงกระซิบกระซาบ อย่าทำอะไรเพียงเพราะเสียงกระซิบกระซาบ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ด้วยอนุมัติของพระองค์เขาจะหายจากอาการดังกล่าว เพราะเราได้ผ่านการทดลองทำกันมาแล้ว

 

          บางคนเป็นโรคนี้ถึง20 ปี เราได้แนะนำและอดทนอยู่กับเขา แล้วอัลลอฮฺก็ให้เขาหายขาดด้วยวิธีดังกล่าว จึงขอเตือนพี่น้องให้ทำตามที่ได้บอก และอัลลอฮฺ ตะอาลา คือผู้ทรงรู้ดีที่สุด

 ที่มา : ส่วนหนึ่งจากการบรรยายเรื่องวิซว้าซ goo.gl/7iKzXHcontent_copyCopy short URL