หลักเกณฑ์การดะวะอ์ ไปสู่อัลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  1103

หลักเกณฑ์การดะวะอ์ ไปสู่อัลลอฮฺ  

เรียบเรียง อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

ข้อหนึ่ง ความประเสริฐการดะวะอ์ 

 

♦· ตอบรับบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ตะอาลาเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ

♦· บุคคลที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺ

♦· ปกป้องสังคมรอดพ้นการลงโทษและความชั่วร้าย

♦· การดะวะอ์ เป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮฺ ตอบรับการวิงวอนขอดุอา

♦· การดะวะอ์ ได้รับภาคผลอย่างมากมาย

 

ข้อสอง ฮุกุ่มการทำงานดะวะอ์ 

 

♦· จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนจะต้องเผยแผ่อิสลาม

♦· ต้องมีความรับผิดในการช่วยเหลือศาสนา

♦· ดะวะอ์ ตามบทบัญญัติของอิสลาม กรุอ่านและสุนนะ

 

ข้อสาม เงื่อนไขนักดาอีย์ 

 

♦· มีความบริสุทธิ์ใจ

♦· มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานดะวะอ์

♦· มีความอ่อนโยน นิ่มนวล สุขุม

♦· อดทน

♦· มีพลังศรัทธา

♦· มีไหวพริบ สติปัญญา วิทยปัญญา

 

ข้อที่สี่ เงือนไขการห้ามปรามความชั่ว 

 

♦· สิ่งนั้นต้องเป็นความชั่ว

♦· ความชั่วนั้นจะต้องมีอย่างแน่นอน หรือ ปรากฏขึ้น

♦· ความชั่วนั้นเปิดเผย ไม่ใช่ในที่ลับ 

ขั้นตอนการห้ามปรามความชั่ว

♦· ด้วยมือ เฉพาะคนที่มีอำนาจ เช่น ผู้นำ คนเป็นพ่อแม่

♦· ด้วย ลิ้น การพูด ตักเตือนที่ดี

♦· ด้วยหัวใจ หากทำสองประการ เเรกไม่ได้จงให้หัวใจในการรังเกียจ แก่เขา

 

ข้อที่ห้า สื่อในการดะอ์วะฮ์ 

 

♦· การพบปะ พูดคุย

♦· การเยี่ยมเยียน

♦· โทรศัพท์

♦· อินเตอร์เน็ต

♦· ของขวัญ รางวัล

♦· จดหมาย

♦· ตักเตือนด้วยใจ

♦· บทความ

♦· สอน เรียน

 

ข้อหก วิธีทำให้การดะวะอ์ บรรลุผลสำเร็จ 

 

♦· วางแผนกลุ่มเป๋าหมายอย่างชัดเจน

♦· ตั้งเจตนาที่ดี ปรับปรุงและแก้ไข้ตัวเอง

♦· มีความบริสุทธิ์ใจ

♦· อย่าคาดหวังผลที่จะได้รับมากเกินไป

♦· ปรึกษาหารือในการทำงานดะวะอ์

♦· อย่าให้เรื่องดุนยาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องการทำงานดะวะอ์

♦· คบหาคนทำงานศาสนาหรือคนที่มีประสบการณ์โดยตรง

 

ข้อเจ็ด ออกห่างสิ่งขัดขวางในการทำงานดะวะอ์ 

 

♦· ต้องทำงานดะวะอ์ ตามแนวทางที่ถูกต้อง

♦· หลีกห่างกลุ่มคนขี้สงสัย

♦· ต้องมีความรู้ที่ดี

♦· หลีกห่างการโต้เถียงที่ไร้สาระ

♦· ระวังการอ่านตำราที่มีข้อคลุมเครือ

 

ข้อแปด ข้อควรระวังในการทำงานดะวะอ์

 

♦· การโอ้อวด

♦· ทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับ

♦· การละเลยต่อการเอาใจใส่ตัวเอง

♦· ชอบกล่าวหาคนอื่นและไม่ค่อยปฏิบัติงาน

♦· ละเลยเรื่องที่เป็นวายิบและสุนนะ

♦· ไม่จัดระเบียบเวลาในการทำงาน

♦· อิจจา