อาวุธของมุอฺมิน เมื่อความกลัดกลุ้มมาเยือน
  จำนวนคนเข้าชม  2210


อาวุธของมุอฺมิน เมื่อความกลัดกลุ้มมาเยือน

โดย อาจารย์รอนา ฮะกีมี

 

          อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่ได้ประทานโลกดุนยามาเพื่อให้บ่าวประสบกับความทุกข์ยาก หรือความสุขสบายเพียงอย่างเดียว แต่บ่าวจะต้องเผชิญกับสภาพทั้งสอง จนกว่าเขาจะพบกับความสุขหรือการลงโทษที่ถาวร แท้จริง กำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ ในการที่พระองค์ประทานความกลัดกลุ้ม ความเศร้าโศก ที่มาทดสอบบ่าวแต่ละคน มีระดับที่แตกต่างกันไป ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและกาฟิร 

 

          สำหรับมุสลิมนั้น อาวุธของเขาคือ การอีมานที่แท้จริงและความรู้ที่ยังประโยชน์ เพื่อที่จะช่วยเขาให้เผชิญหน้ากับความทุกข์ยากของโลกดุนยา และเป็นสิ่งที่จะทำให้เขามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเขาจะมองว่าการทดสอบนั้น จะนำมาซึ่งผลบุญและนับว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ที่มาในรูปแบบของการทดสอบ 

 

     ดังนั้น อาวุธของมุอฺมินในการเผชิญหน้ากับความกลัดกลุ้มต่างๆ เหล่านั้น มีดังต่อไปนี้

 

     1. การอีมานอย่างแท้จริง ต่อกำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

          “ไม่มีเคราะห์กรรมใดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ และไม่มีแม้แต่ที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีบันทึกกำหนดไว้ ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้ว มันเป็นสิ่งง่ายสำหรับอัลลอฮฺ ที่จะบังเกิดมันขึ้นมา เพื่อที่จะให้เจ้าอย่าได้รู้สึกเสียใจที่ได้สูญเสียไปจากพวกเจ้า และอย่าได้รู้สึกดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ประทานให้พวกเจ้า

(อัลฮะดี๊ด 57 : 22-23)

 

     2. รำลึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่มาประสบกับเขานั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเขา และเขาก็จะต้องคิดในแง่ดีต่อพระองค์ เมื่อความโปรดปรานมาประสบกับเขา เขาก็จะต้องขอบคุณต่อพระองค์ และเมื่อความทุกข์ยากมาประสบกับเขาก็จะต้องอดทน และเขาจะได้รับผลตอบแทน ทั้งในสองสภาพที่เขากระทำ ดังที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

          “เป็นที่แปลกยิ่ง สำหรับการงานของมุอฺมิน แท้ที่จริง กิจการของเขาทั้งหมดเป็นเรื่องประเสริฐ จะไม่มีสำหรับผู้ใดนอกจากมุอฺมิน เมื่อความดีงามมาประสบแก่เขา เขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ นั่นเป็นการดีสำหรับเขา และเมื่อเขาประสบความทุกข์ยาก เขาก็อดทน นั่นเป็นการดีกว่าสำหรับเขา

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

     ท่านทั้งหลาย จงพิจารณาดูเถิดว่า มีผู้ใดที่มีลักษณะเช่นนี้บ้างไหม? นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้น ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงขอบคุณต่ออัลลอฮฺเถิด ในความโปรดปรานของพระองค์ที่ประทานการอีมานที่เข้มแข็งในจิตใจ

 

     3. เขาพึงรำลึกเถิดว่า สิ่งมาประสบกับบ่าว จากบททดสอบและความกลัดกลุ้ม ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน เขาก็จะได้การลบล้างความผิด ดังฮะดิษของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

          “ไม่ว่าสิ่งใดที่มาประสบกับมุสลิมคนหนึ่ง จากความเหน็ดเหนื่อย ความเจ็บป่วย ความหม่นหมอง ความโศกเศร้า ภัยอันตราย และความกลัดกลุ้ม แม้กระทั่ง หนามที่เขาโดนตำ นอกเสียจากว่า อัลลอฮฺจะทรงลบล้างความผิดต่างๆ ของเขาด้วยเหตุนั้นๆ

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมาม มุสลิม)

ตราบใดที่บ่าวมีความอดทน อัลลออฮฺก็จะทรงประทานผลบุญอันเนื่องจากความอดทนให้แก่พวกเขา

 

     4. เขานั้นจะต้องใคร่ครวญ และพิจารณาความหมายของอัลกุรอาน เขาก็จะพบกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสัญญาว่า จะตอบแทนให้กับผู้มีความอดทน และเขาจะได้พิจารณาถึงเรื่องราวของบรรดานบี และผู้ที่ใกล้ชิดของท่าน ถึงสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพบเจอกัน การทดสอบในดุนยา แต่พวกท่านก็มีความอดทน

 

     ♦ พึงใคร่ครวญดูเถิด ! ถึงเรื่องราวของท่านนบีนัวฮฺ อะลัยฮิสสลาม ที่ท่านต้องต่อสู้กับกลุ่มชนที่ต่อต้านท่าน และส่วนหนึ่งก็คือ ภรรยาและลูกๆ ของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเผชิญกับบททดสอบนี้เป็นระยะเวลาถึง 950 ปี

 

     ♦ พึงใคร่ครวญดูเถิด ถึงเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ในขณะที่ท่านต้องเผชิญกับบรรดาผู้ที่หยิ่งยโส และถูกขับไล่จากบ้านเกิดเมืองนอน และโยนท่านลงไปในกองไฟ แต่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็ทรงทำให้ท่านรอดพ้นหลังจากที่ท่านอดทน

 

     ♦ พึงใคร่ครวญดูเถิด ! ถึงเรื่องราวของท่านนบีอัยยูบ อะลัยฮิสสลาม ขณะที่ท่านถูกทดสอบ ด้วยการป่วยที่ยาวนาน และต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัว แต่ท่านก็อดทน จนกระทั่งอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทานทางออกให้แก่ท่าน

 

     ♦ พึงใคร่ควรญดูเถิด ! ถึงเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านเกิดมาในสภาพที่กำพร้า เติบโตมาในสภาพที่ยากจน และต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้ง รุกรานจากกลุ่มชนของท่าน และขับไล่ท่านจากบ้านเกิดเมืองนอน ทั้งที่ท่านเป็นผู้ที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุด แต่ก็ทรงทดสอบท่านมากที่สุด จากการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ท่านสูญเสียลูกของท่านทั้งหมด ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้น ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺเพียงผู้เดียว ท่านถูกทดสอบด้วยกับความหิวโหย โดยที่บ้านของท่านไม่มีควันไฟจากการทำอาหารเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งท่านและภรรยาของท่านรับประทานอาหารเพียงแค่น้ำ กับอินทผลัมเท่านั้น

 

          ไม่ว่าท่านเหล่านั้น จะพบเจอกับสถานการณ์เช่นใด พวกท่านก็เป็นผู้ที่สรรเสริญขอบคุณต่อ อัลลอฮฺอยู่เสมอ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้อดทน ขณะที่มีบททดสอบต่างๆ มาประสบ

 

          เรื่องราวของเขาเหล่านั้นได้เป็นข้อคิดให้กับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง? และบททดสอบที่เราพบเจอนั้น ช่างดูเล็กน้อยเหลือเกิน เมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาประสบมาก่อน

 

เราลองทบทวนดูเถิดว่า ตัวเรานั้น มีความอดทนมากน้อยเพียงใด ! ! !

 

 

อนุสรณ์งานประจำปี 2516 มุสลิมวิทยาคาร

https://www.splayce.eu/situs-slot-online/https://www.journaltokaz.org/slot-demo/https://cms.dorada.uj.edu.pl/togel-online-terpercaya/https://technologies.intermag.eu/slot-deposit-dana/https://businessadvise.org/slot-deposit-pulsa/https://www.odwierty.eu/slot-pulsa/https://www.tiproject.dev.br/slot-demo-gratis/https://rebradir.anajure.org.br/slot-demo/https://rebradir.anajure.org.br/slot-gacor-777/ https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php