คำสั่งเสียอันล้ำค่าแด่ผู้ทำงานศาสนารุ่นหลัง
  จำนวนคนเข้าชม  874


คำสั่งเสียอันล้ำค่าของเชค อาลีอีซา ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ แด่ผู้ทำงานศาสนารุ่นหลัง

 

โดย อาจารย์ยะห์ยา อัลดุลกะรีม อับดุรเราะฮฺมาน

 

ถามโดย วารสารอัดดะอฺวะฮฺ

 

          การที่ท่านใช้เวลาไปในการทำงาน ในฐานะนักเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลามตลอดมานั้น ท่านมีอะไร จะให้คำแนะนำแก่พี่น้องมุสลิมรุ่นหลัง ผู้ที่ตั้งใจจะเข้าสู่สนามแห่งการเชิญชวนสู่อิสลามนี้บ้าง ?

 

ตอบโดย เชค อาลีอีซา ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ

 

          การเชิญชวนสู่อิสลาม สู่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ อยู่ในสถานะอันสูงส่ง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงยกย่อง ให้เกียรติแด่บรรดานบี และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงคัดเลือกอย่างดีที่สุด

 

          ในการเชิญชวนสู่อิสลามเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะในยุคของพวกเรา จึงไม่มีอะไรที่จะให้คำแนะนำแด่ผู้ที่ปรารถนาจะเจริญรอยตามแนวทางนี้ดียิ่งไปกว่าอายะฮฺ อัลกุรอานอันชัดแจ้ง เพราะคำพูดที่จริงที่สุด นั่นคือ คัมภีร์ของอัลลอฮฺ

 

          ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ปรารถนาจะทำงานเป็นนักเชิญชวนสู่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทุกๆ ท่าน จะต้องเอาอายะฮฺเหล่านี้เป็นอุดมการณ์ในการทำงาน นั่นก็คือ ดำรัสของอัลลอฮฺ ดังต่อไปนี้

 

♥ หนึ่ง อายะฮฺที่กล่าวว่า

 

และส่วนหนึ่ง จากสิ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สั่งเสียไว้ก็คือ 

ศาสนาอิสลามนี้เป็นหนทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อันเที่ยงตรง 

พวกเจ้าจงดำเนินตามเถิด และพวกเจ้าอย่าดำเนินตามบรรดาหนทางที่หลงผิด 

เพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกห่างไกลจากหนทางของอัลลอฮฺอันเที่ยงตรง 

ดังกล่าวนี้แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงสั่งเสียไว้แด่พวกเจ้า 

เพื่อพวกเจ้าจะได้เกรงกลัวการลงโทษ

(อัลอันอาม 6 : 153)

 

♥ สอง อายะฮฺที่กล่าวว่า

 

โอ้ มุฮัมมัด เจ้าและผู้ดำเนินตามเจ้า จงเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาของผู้เป็นเจ้าของเจ้า 

ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด (ที่อัลลอฮฺประทานวะฮีย์มาให้เจ้า อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮฺ

และเจ้าจงตอบโต้กับผู้คนทั้งหลายด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม ตักเตือนอย่างสุภาพ 

ถกเถียงกับพวกเขาอย่างมีมนุษยธรรม และอ่อนโยน 

แท้จริง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้น ทรงรู้ดียิ่ง ถึงผู้ที่พลัดหลงไปจากหนทางของอัลลอฮฺ 

และอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

(อันนะฮฺลฺ 16 : 125)

 

♥ สาม อายะฮฺที่กล่าวว่า

 

โอ้ มุฮัมมัด จงอดทน (จากการกลั่นแกล้งรังแก และการไม่เชื่อเจ้า จากพวกพ้องของเจ้าเถิด

แท้จริง สัญญาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่จะให้เจ้าชนะนั้นเป็นความจริง 

และอย่าให้พวกที่ไม่เชื่อวันกิยามะฮฺ ไม่เชื่อการฟื้นคืนชีพ ไม่เชื่อการตอบแทนนั้น 

ทำให้เจ้าหมดความอดทน ละทิ้ง การยืนหยัดเป็นอันขาด

(อัรรูม 30 : 60)

 

♥ สี่ อายะฮฺที่กล่าวว่า

 

และบรรดาผู้ศรัทธา ที่ต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อดทนต่อการกลั่นแกล้งรังแกนั้น 

แน่นอน อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะแนะนำพวกเขาไปสู่แนวทางที่ดี ยืนหยัดบนหนทางอันเที่ยงตรง 

แท้จริง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น ทรงสนับสนุน คุ้มครอง อยู่พร้อมกับผู้ที่ทำดีทั้งหลาย

(อัลอันกะบูต 29 : 69)

 

     ตอนท้าย ท่านเชค อาลีอีซา ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า

         “ผมขอดุอาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงให้พวกเราอยู่ในหมู่ชนที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง และได้อยู่ในหมู่นักเชิญชวนสู่หนทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างซื่อสัตย์ จริงใจ  แท้จริง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรับฟังและตอบสนอง คำวิงวอนอยู่เสมอ

 

 

อนุสรณ์ งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร