รักให้ชัวร์ กลัวให้เป็น
  จำนวนคนเข้าชม  1566


รักให้ชัวร์ กลัวให้เป็น

 

โดย อับดฺ อิบนุ ซะอฺ

 

          ความรู้สึกสองสิ่งนี้อยู่ตรงข้ามกัน และต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากเรารักสิ่งใด เรามักจะอยากอยู่ใกล้ๆ สิ่งนั้นเสมอ อยากเจออยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะรัก พ่อ แม่ หรือพี่น้อง เครือญาติ คู่ครอง และลูกหลาน แม้แต่เกียรติยศ และทรัพย์สิน ที่เราหวงแหน ดูแลมาเป็นอย่างดีนั้น มันจะไม่มีความหมายในชีวิตของเราเลย แม้แต่น้อย หากเรากำลังลืมมอบความรักให้กับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เหนือทุกสิ่งข้างต้นที่กล่าวมา การมอบความรักให้กับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เหนือสิ่งใดนั้นมันจะเป็นความรักที่ชัวร์ และทำให้เราประสบความสำเร็จ ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ

 

   บางคนอาจจะคิดว่า แค่รัก และกตัญญูต่อพ่อแม่ ก็เพียงพอที่จะเป็นคนดีในสังคมได้แล้ว

   บางคนอาจจะคิดว่า แค่รักลูกหลาน ก็เพียงพอที่จะให้ลูกหลานตอบแทนในยามแก่เฒ่า

   บางคนอาจจะคิดว่า แค่รักทรัพย์สิน ก็เพียงพอที่จะเลี้ยงตนได้ในบั้นปลายแห่งชีวิต

   บางคนอาจจะคิดว่า แค่รักเกียรติยศ ก็เพียงพอที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล

 

          แต่จะมีกี่คนที่จะรักอย่างชัวร์ๆ คือ มอบความรักให้กับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เหนือทุก สิ่งอย่าง ความรักที่ใจเรามอบให้กับสิ่งใดต้องไม่มากกว่าการที่เรารักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

อัลลอฮฺ ตรัสว่า

จงกล่าวเถิด มุฮัมมัดว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูกๆ ของพวกเจ้า 

และบรรดาพี่น้องของพวกเจ้า และบรรดาคู่ครองของพวกเจ้า

และบรรดาเครือญาติของพวกเจ้า และบรรดาทรัพย์สมบัติ ที่พวกเจ้าแสวงหาไว้ 

และสินค้าที่พวกเจ้ากลัวว่า จะจำหน่ายมันไม่ออก และบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้า พึงพอใจมันนั้น 

เป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮฺ  และร่อซูล ของพระองค์ และการต่อสู้ในหนทางของพระองค์แล้วไซร้ 

ก็จงคอยกันเถิดจนกว่าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทรงนำมาซึ่งกำลัง (การลงโทษ) ของพระองค์ 

และอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น จะไม่ทรงนำทางแก่กลุ่มชนที่ละเมิด

(อัตเตาบะฮฺ 9 : 24)

 

          ความรักถูกบังเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ และจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกโดยปราศจากความรัก มาถึงตรงนี้แล้วก็พอจะทำให้เราเข้าใจความรักในแบบฉบับของอิสลามได้มากขึ้น หากเราพร้อมทำความเข้าใจอย่างเปิดรับ เราก็สามารถเข้าใจรักในแบบอิสลามได้ไม่ยาก

 

   อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่ได้ห้ามให้รักครอบครัว คู่ครอง วงศ์ษาคณาญาติ ทรัพย์สิน

   อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่ได้ห้ามให้รักพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ย่า ตายาย

   แต่พระองค์ห้ามมิให้รักสิ่งอื่นมากไปกว่ารักพระองค์ รักร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และรักในการต่อสู้ในหนทางของพระองค์

 

          ผู้ที่ยำเกรงและศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น เขาจะรักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และช่วยเหลือกิจการของอิสลาม ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ และหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม เพราะเขามั่นใจว่าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นผู้มีอำนาจ ครอบครองโลก ทรงเนรมิตทุกสิ่งตามประสงค์ ด้วยเหตุนี้ ความรักที่เราให้กับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และการต่อสู้ในหนทางของพระองค์ เป็นรักที่ชัวร์ เป็นสุดยอดแห่งความรัก แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มักไม่รู้

 

และความกลัวก็เช่นกัน พระองค์ทรงบังเกิดมันมาพร้อมกับมนุษย์

   บางคนกลัวจน ไม่เหลือทรัพย์สินไว้ให้ลูกหลานในภายภาคหน้า

   บางคนกลัวตาย ทั้งที่หนีอย่างไรก็ไม่พ้น แต่มนุษย์ไม่น้อยที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหนีความตาย แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้น

   บางคนกลัวนั่น กลัวนี่ เต็มไปหมด จนไม่เหลือหัวใจไว้เกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างแท้จริง

 

          ทุกอย่างที่มนุษย์กลัว ล้วนแต่จะทำให้ไม่อยากเข้าใกล้ ยิ่งกลัวมากเท่าไร ยิ่งออกห่างมากเท่านั้น แทบจะไม่เหลียวมอง ยิ่งไม่เจอเลยยิ่งดี แต่กลับมีความกลัวที่มหัศจรรย์ ยิ่งกลัวเท่าไร ยิ่งทำให้อยากใกล้ชิด คือ การเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

     การกลัวสิ่งอื่นแค่แฝงอยู่ในความรู้สึก แต่การเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น จะฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของผู้ศรัทธา 

 

อัลลอฮฺ ตรัสว่า

เฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องเกรงกลัว

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 40)

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

บรรดาผู้ที่มีความรู้ จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ

(ฟาฏิร 35 : 28)

 

   อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาภายใน 6 วัน และทำให้โลกนี้เพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ

   อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สร้างสวรรค์ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับผู้ศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง

   อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สร้างนรก ไว้ลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อย่างแสนสาหัส

   อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประสงค์สิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเพียงพระองค์กล่าวว่า จงเป็น สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น

   เหล่านี้ พอจะเป็นเครื่องยืนยันกับการที่เราจะเลือกกลัวให้เป็น เลือกกลัวให้ถูกต้อง เลือกกลัวว่าใคร สิ่งใดที่น่าเกรงกลัวที่สุด

   เพราะการเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทำให้เราหลุดพ้นจากการบูชาสิ่งอื่น หนีมาบูชาพระองค์

   เพราะการเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทำให้เราหลุดพ้นจากความอธรรม มาสู่ความยุติธรรม

   เพราะการเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ยอมทำได้ถึงแม้จะสละชีพตัวเอง เพื่อให้ศาสนาของพระองค์คงอยู่

 

          ความรู้สึกทั้งสองที่ต่างกันอย่างสุดขั้วนี้ โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ย่อมเป็นไปได้ยาก ที่จะมอบความรักและความกลัวให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่งในเวลาเดียวกัน แต่กลับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วกับมนุษย์ผู้ศรัทธา ที่จะมอบสองความรู้สึกนี้ในเวลาเดียวกันให้กับผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

 

          เพราะความรักของผู้ศรัทธาที่มีต่อองค์ผู้อภิบาลนั้น จะทำให้เกิดความรักที่มีต่อร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม่ และรักในการต่อสู้ในหนทางของอิสลาม และความเกรงกลัวอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กลัวจะออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ กลัวจะเป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ กลัวการลงโทษอย่างแสนสาหัสในปรโลก 

 

          จึงขอให้เรามีสองความรู้สึกที่แตกต่างกันนี้ ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา มอบให้กับพระผู้อภิบาลอย่างบริสุทธิ์ใจ เราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทั้งในดุนยา และอาคิเราะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ

 

 

อนุสรณ์ งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารhttps://www.splayce.eu/situs-slot-online/https://www.journaltokaz.org/slot-demo/https://cms.dorada.uj.edu.pl/togel-online-terpercaya/https://technologies.intermag.eu/slot-deposit-dana/https://businessadvise.org/slot-deposit-pulsa/https://www.odwierty.eu/slot-pulsa/https://www.tiproject.dev.br/slot-demo-gratis/https://rebradir.anajure.org.br/slot-demo/https://rebradir.anajure.org.br/slot-gacor-777/ https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php