ศาสนาคือการตักเตือน
  จำนวนคนเข้าชม  5575


ศาสนา คือ การตักเตือน

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 

 

           อิสลามคือคำสอนที่สมบูรณ์แบบที่มีทุกเรื่องราวที่อิสลามได้มีข้อชี้แนะไว้ ดังนั้นคำสอนอิสลามคือคลังแห่งความรู้ คลังแห่งวิชาการในแขนงต่าง ในอิสลามมีประวัติศาสตร์ของบุคคลที่ทรงคุณค่า และประวัติบุคคลที่ประพฤติไม่ดีและจุดจบของพวกเขา มีข้อห้ามที่เมื่อเราฝ่าฝืนมันจะนำสิ่งไม่ดีมาสู่ชีวิตของเรา มีคำสั่งใช้ที่นำความผาสุขมาสู่การดำเนินชีวิต ดังนั้นในคำสอนของอิสลาม มีสิ่งที่เป็นข้อคิดผ่านเรื่องราวบุคคลต่างๆ มีคำสอนที่เป็นคำสั่งห้าม คำสั่งใช้ 

 

          คำสอนอิสลาม คือคำสอนที่ห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ อิสลามไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัว และไม่ได้สอนให้ใช้ชีวิตโดยลำพัง อิสลามส่งเสริมความสามัคคีเป็นปึกแผ่น ดังนั้นส่วนหนึ่งจากคำสอนของอิสลามก็คือ การตักเตือนซึ่งกันและกัน เตือนสติ ให้ข้อคิดในสิ่งที่เราเห็นว่าพี่น้องของเราได้ออกจากแนวทางที่ถูกต้อง และได้กระทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนา อิสลามได้ทำให้การตักเตือนคือศาสนา เหมือนที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า 

 

((الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).

 

ศาสนาคือการตักเตือน

เราได้ถามว่าสำหรับใคร โอ้ ท่านรอซูลุลลอฮฺ ? “

       ท่านรอซูลกล่าวว่าเตือนสำหรับอัลลอฮฺ สำหรับคัมภีร์ของพระองค์ สำหรับรอซุลของพระองค์ และสำหรับบรรดาผู้นำมุสลิม และบุคคลทั่วไปในหมู่พวกเขา

 

♣ เป้าหมายในการตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺ เตือนให้ผู้คนได้ยำเกรงอัลลอฮฺ เตือนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮฺเพื่อที่จะได้นำไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์ การให้เอกภาพต่อพระองค์ละทิ้งการตักภาคีต่อพระองค์ 

 

♣ ส่วนการตักเตือนกันด้วยอัลกุรอ่าน คือเตือนผู้คนได้ให้ความสำคัญต่ออัลกุรอ่าน สนใจที่จะเรียนอ่านให้ถูกต้อง และหาความหมายของอัลกุรอ่านเพื่อที่จะรู้คำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลลอฮฺ 

 

♣ การตักเตือนให้รู้จักรอซูลของพระองค์ รู้จักสิทธิที่เราต้องมอบให้แก่รอซูลของพระองค์ ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน และละทิ้งสิ่งที่ท่านได้ห้ามไว้ และเชื่อว่าท่านคือรอซูลคนสุดท้าย ที่มาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 

 

♣ การตักเตือนในเรื่องของผู้นำ ก็คือการไม่ด่าทอทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขา การชี้แนะพวกเขามาสู่สิ่งที่ดีงาม ไม่นำความชั่วของพวกเขาไปประจานต่อหน้าสาธารณะ และขอดุอาให้อัลลอฮ์ปรับปรุงแก้ไขพวกเขาให้มาสู่แนวทางที่ดี ร่วมมือกับพวกเขาในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ 

 

♣ ส่วนการตักเตือนผู้คนทั่วไป คือการสอนพวกเขาให้เข้าใจในศาสนา ใช้ให้พวกเขาทำความดีและห้ามปรามความชั่วที่พวกเขาทำอยู่ โดยสำนวนการตักเตือนต้องมีความอ่อนโยน มีวิธีการที่ดีไม่แข็งกร้าว ไม่ด่าทอและประจานหยามเหยียด 

 

        คำว่าตักเตือน ความบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ และทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เราได้ตักเตือนชี้แนะ ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงอื่นๆ เช่น การทำลายชื่อเสียง การทำลายความน่าเชื่อถือ การไม่ประสงค์ดีแก่ผู้ที่เราตักเตือนนั้นเขาไม่เรียกว่า การตักเตือนกันในศาสนา ดังนั้นการตักเตือนชี้แนะผู้คนให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น คือศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ตกเตือนต้องเรียนรู้และหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้บรรลุสู่การเป้าหมายของการตักเตือน 

 

         เพราะการตักเตือน คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีงาม บางคนอ้างว่าต้องการตักเตือนผู้คน แต่พอมาดูวิธีการมันไม่ใช่การตักเตือน แต่มันเป็นการทำให้จิตใจของเขาเกลียดชังต่อผู้ที่เขาตักเตือน หรือเพื่อความสะใจ ภาษาอาหรับเรียกว่า ตะชัฟฟา ดังนั้นความหมาย ของคำว่า นะซีฮะ คือ อัลอิคลาส ความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเจตนาใดที่แอบแฝงนอกจากความหวังดีแก่ผู้ที่ถูกตักเตือน 

 

          ดังนั้นการตักเตือน คือ ศาสนา การปฏิบัติตามศาสนาก็ต้องมีแบบอย่างจากท่านนบี  เพื่อให้การตักเตือนนั้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีและได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ ซุบหานะฮูวาตาอาลา