ความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า
  จำนวนคนเข้าชม  2436


ความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

          มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก เราขอสรรเสริญต่อพระองค์ เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และเราขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ 

 

          ในยุคปัจจุบันเราไม่ปฏิเสธถึงความเจริญของสังคมมนุษย์เรา พวกเรามีเครื่องใช้ต่างๆที่ทันสมัยมากมาย มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พร้อมกัน และอีกมากมายที่ความเจริญเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ สังคมมนุษย์มีการแข่งขันในด้านความเจริญ แข่งขันในด้านการผลิตแข่งขันในด้านธุรกิจต่างๆ และการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมีการแข่งขัน

 

           คนเราทุกอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แต่คำสอนของอิสลาม สอนเราว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไป เราจะใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าได้ประทานมาให้เราอย่างไร ที่จะเป็นสาเหตุให้เรามีความสุขทั้งตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ และมีความสุขหลังจากที่เราได้จากโลกนี้ไป อิสลามมีคำสอนที่มีความสมดุลระหว่างการมีชีวิตในโลกนี้และการมีชีวิตในโลกหน้า เราจะใช้ชีวิตอย่างไรที่ให้ทุกๆการกระทำของเราเป็นไปเพื่อโลกนี้และโลกหน้า 

 

ดังคำดำรัสของอัลลอฮฺ 

 

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 162 )

 

     “จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮ์ ของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น

(ซูเราะห์อัลอันอาม : 162 )

 

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( 201 ) 

 

     “และในหมู่พวกเขานั้น มีผู้ที่กล่าว่า โอ้พระเจ้าของเรา โปรดประทานให้แก่พวกเรา ซึ่งดีงามในโลกนี้ และสิ่งดีงามในปรโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด

(ซูเราะห์อัลบากอเราะหฺ : 201 )

 

          ความดีในอายะห์นี้นักอรรถาธิบายอัลกุรอ่านได้มีการอธิบายไว้หลายความหมาย ซึ่งความดีในโลกนี้ เช่น การมีสุขภาพที่ดี ครอบครัวที่ดี มีความรู้ มีการอิบาดะหฺที่ดี สรุปแล้วคือความดีทั้งหมด ส่วนความดีในโลกหน้าแน่นอน คือการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺตาอาลา 

 

          อิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ให้บรรดามุสลิมปลีกตัวเพื่อทำการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจความเป็นไปในโลกใบนี้ เช่น ไม่สนใจในการประกอบอาชีพ ไม่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำสิ่งที่ดีๆมาให้แก่สังคมมนุษย์ อิสลามไม่ได้ปฏิเสธความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้น หากความเจริญเหล่านั้นนำสิ่งที่ดีงามมาสู่มนุษยชาติ 

 

          มุสลิมในอดีตที่พวกเขาได้ไปถึงความเจริญในด้านต่างๆ เนื่องจากพวกเขาได้ยึดมั่นในศาสนาของพวกเขา ปัจจุบันสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาติอิสลามประสบกับความวุ่นวายความล้าหลัง เนื่องจากการที่มุสลิมได้อ่อนแอในเรื่องการยึดมั่นในศาสนา 

 

          ดังนั้นในยุคที่มีความเจริญเกิดขึ้นแน่นอนด้านลบของมันก็ย่อมต้องมี เช่น สังคมมุสลิมในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า สังคมที่มีความเจริญนั้นเป็นสังคมแห่งการแข่งขันดิ้นรน จึงทำให้คนมักจะใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาหมดไปกับการทำงาน คนจำนวนมากไม่มีเวลามาสนใจศึกษาศาสนา เป็นเหตุให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนา ทำให้การที่เขาจะนำการใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เชื่อมโยงไปยังโลกหน้านั้นเป็นเรื่องที่ยาก

 

           ปรากฎการณ์ทางสังคมในปัจจุบันถือว่าเป็นบททดสอบมุสลิมอย่างหนึ่งว่า เขาจะใช้ชีวิตอย่างไรและการมีชีวิตของเขาในทุกๆการเคลื่อนไหวของเขาสามารถเชื่อมโยงไปยังโลกหน้าได้อย่างไรเพราะเราต้องตระหนักว่า เราเกิดมามีผู้สร้างและเรามีจุดประสงค์ของการมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ 

 

เหมือนดั่งคำดำรัสของอัลลอฮฺ 

 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

 

(ซูเราะห์อัซซาริยาต อายะห์ที่ 56 )

 

บรรดานักวิชาการได้ให้ความหมาย คำว่า อิบาดะฮ์ คือการ การเคารพภักดี 

 

     ♦ ท่านอิบนูตัยมียะฮฺรอฮิมาอุลลอฮฺ  ให้ความหมายว่า อิบาดะฮ์ คือ ชื่อที่รวมไว้ในสิ่งที่อัลลอฮฺรักและพอใจต่อสิ่งนั้น จากคำพูด และการกระทำต่างๆที่อยู่ภายในและการกระทำที่แสดงออกมา 

 

     ♦ อิบนุลก็อยยิม ได้ให้ความหมาย อิบาดะห์คือ ความรักที่สมบูรณ์พร้อมกับความนอบน้อมที่สมบูรณ์แบบ 

 

          และอีกมากมายจากความหมายของอิบาดะห์ ดังนั้นเป้าหมายของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อทำการเคารพภักดีต่อพระองค์ หากบรรดาผู้ศรัทธาเข้าใจความหมายของคำปฏิญาณ ทั้งสองประการที่ว่า "ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพที่แท้จริง นอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณว่าแท้จริงมูฮัมหมัดคือรอซูลของอัลลอฮฺ" เขาจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของคำปฏิญาณนี้ 

 

          ดังนั้นการที่เราไม่พยายามทำความเข้าใจต่ออิสลามมันจะเป็นสาเหตุให้การใช้ชีวิตของเราถูกตัดขาดจากโลกหน้า หมายถึงเราไม่ได้ทำการงานที่ยังผลแก่เราหลังจากที่เขาได้จากโลกนี้ไป เรามุ่งแต่แสวงหาปัจจัยยังชีพเพียงแค่ให้ได้รับความสุขสบายในการใช้ชีวิตในโลกนี้เท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนในโลกหน้า