เสื้อผ้าตามแฟชัน-โมเดิร์น
  จำนวนคนเข้าชม  2497


เสื้อผ้าตามแฟชัน-โมเดิร์น

 

แปลโดย อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

ฮุกุ่มของตัดเสื้อผ้าตามแฟชันและโมเดิร์น ที่สวยงามและดีไซด์ต่างๆได้หรือไม่

 

          การตัดเย็บเสื้อผ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการศาสนาอิสลาม ฉะนั้น หากว่าเสื้อผ้านั้นถูกต้องตามหลักที่ศาสนากำหนดเอาไว้มันนำมาซึ่ง หลักการที่ว่าเมื่ออนุญาติให้เย็บตัดก็จะหมายถึงการอนุญาติให้ทำการชื้อขายได้อย่างถูกต้อง แต่หากว่าเสื้อผ้านั้นไม่อนุญาตให้สวมใส่มันก็จะหมายถึงหลักการตามมานั้นคือ ห้ามตัดเย็บและค้าขายด้วยโดยสิ้นเชิง

 

การตัดเย็บเสื้อผ้านั้นมีสาม ชนิดด้วยกัน

 

     1. เสื้อผ้าที่อนุญาตตัดเย็บได้ เสื้อผ้าที่ใช้กันทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงแม้กระทั่งเด็ก หรือชุดชั้นในของสตรีทั้งหลายที่ใส่ตามปกติ เสื้อผ้าจำพวกนี้ อนุญาตให้ทำการตัดเย็บได้ปกติ

 

     2. เสื้อผ้าที่ห้ามทำการตัดเย็บ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้ชาย ทำมาจากผ้าไหม หรือ เสื้อผ้าของสตรีที่ไม่ปกปิดสัดส่วนที่ต้องปกปิดที่นำไปใส่ในงานต่างๆหรือ นำไปใช้ที่สาธารณะทั่วไป เช่น สายเดียว เกาะอก เสื้อคอกว้าง และมั่นใจว่าเสื้อผ้าที่ตัดเย็บแล้วนำไปใช้ในทางที่ผิดหลักการศาสนา การตัดเย็บผ้าในรูปแบบนี้ ถือว่าต้องห้าม เพราะการตัดเย็บเท่ากับการมีส่วนร่วมในการกระทำบาปด้วย

 

          ท่านเชค อิสลาม อิบนุ ตัยมียะ กล่าวว่า เสื้อผ้าทุกชนิด หากว่าเรามั่นใจว่า มันนำไปสู่การสวมใส่ที่ต้องห้าม ก็ไม่อนุญาตให้ขาย เย็บ ตัด เด็ดขาด เท่ากับเป็นการช่วยเหลือนกันในสิ่งที่เป็นบาปด้วย

 

ฟัตวาของสภาผู้รู้ของประเทศชาอุ กล่าวตอบว่า

          ทุกสิ่งที่คิดว่าจะถูกนำไปใช้ในทางที่ต้องห้าม และมั่นใจด้วย ถือว่าสิ่งนี้ คือสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้อิสลามจะต้องห้ามขาย ส่งออก ห้ามตัดเย็บ และส่งเสริมเด็ดขาด เพราะในยุคปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยกับการใส่เสื้อผ้ารัดรูป อวดโจม สั้น เปิดเผยสัดส่วนต่อหน้าชายอื่น

 

     3. เสื้อผ้าใช้สวมใส่เฉพาะที่ของมัน อันนี้ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้ว่า นำไปใช้ในรูปแบบที่ศาสนากำหนดหรือไม่ เช่น ชุดนอน ชุดชั้นใน สายเดี่ยว ควรใส่ในห้องกับสามี ห้ามนำมาใช้ข้างนอก หากนำมาใช้ข้างนอกถือว่าทำผิดทันที

 

          การตัดเย็บเสื้อผ้าถือว่าอนุญาติขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่า สิ่งที่ทำไปแล้วนั้น นำไปใช้ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่ ผู้ศรัทธาเขาจะพยามละทิ้งสิ่งที่นำไปสู่ความผิดต่างๆ เพื่อตัวของเขารอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี

 

วัลลอฮุอะลัม