การอาบน้ำยกหะดัษสำหรับมุสลิมใหม่
  จำนวนคนเข้าชม  6887


การอาบน้ำยกหะดัษสำหรับมุสลิมใหม่

 

ดร อับดุลลอฮฺ บิน อิรอฮีม ลีฮัยดาน

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

     ประเด็น การอาบน้ำยกหะดัษใหญ่(อาบน้ำชำระร่างกายสำหรับคนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

 

          ได้มีหลักฐานและตัวบทกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือวิชาฟิกฮฺ เรียกว่า นิติศาสต์อิสลาม ว่าจำเป็นหรือไม่สำหรับมุสลิมใหม่จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายในการเข้ารับศาสนาอิสลาม ซึ่งมีปวงปราช์ผู้รู้ในด้านนี้มีความเห็นที่ต่างๆกัน ดังนี้

 

♦ ท่านอิบนุกุดามะ ปราช์ผู้รู้ในสังกัดมัสฮับฮัมบาลี กล่าวว่า

           เมื่อ(กาเฟร)คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามและต้องการเข้ารับศาสนาอิสลาม ถือว่าจำเป็นแก่เขาจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่หรือเคยรับอิสลามมาแล้วแต่ออกไปจากศาสนาและต้องการเข้าใหม่ จะต้องอาบน้ำเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเขานั้นเคยอาบน้ำมาแล้วก็ตาม ถ้าต้องการเข้ารับอิสลามจะต้องอาบใหม่

 

หลักฐานของผู้รู้ที่บอกว่า การอาบน้ำนั้น ถือว่า จำเป็น

 

ตัวบทจากท่านกีซ บิน อาซิม กล่าวว่า

ครั้งเมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว ท่านศาสดาสั่งใช้ให้เขานั้นไปอาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำใบพุธซา

     แท้จริง สาวกคนหนึ่งที่เข้ารับอิสลามใหม่ มีนามว่า ท่าน ซูมามะ บิน อุซาล ครั้งเมื่อเข้ารับอิสลามแล้ว ท่านศาสดา  สั่งให้ท่านนั้นไปยัง สถานที่แห่งหนึ่ง (ที่อาบน้ำ) เมื่อเดินผ่านไปยังตรงนั้นของเผ่านั้น จงอาบน้ำชำระร่างกาย

 

ท่าน อิบนุ ก็อยยิม กล่าวว่า จำเป็นจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายสำหรับผู้เข้ารับศาสนาอิสลาม

 

ท่านอิหม่าม เชากานีย์ อิหม่าม กุรตูบีย์ กล่าวว่า การอาบน้ำนั้น จำเป็นแก่มุสลิมใหม่

 

ท่านอิหม่ามมาลิก อาบีเซานรีย์ และ ท่าน อบูบักร์ กล่าวว่า ส่งเสริมให้อาบน้ำแก่ผู้ที่ต้องการเข้ารับศาสนาอิสลาม ไม่เข้าข่ายความจำเป็น เว้นแต่ว่าเขานั้นตัวเปื้อน หมายถึง มีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนเข้ารับอิสลาม ถือว่าจำเป็นจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายเมื่อจะเข้ารับอิสลาม

 

ท่านอิหม่ามชาฟีอี และ ฮานาฟี กล่าวว่า การอาบน้ำชำระร่างกาย นั้น ไม่จำเป็นแก่มุสลิมใหม่ อ้างอิงจากตัวบทที่ว่า การอาบน้ำนั้นไม่จำเป็น เพราะหากว่าการอาบน้ำนั้นจำเป็นแก่คนเข้ารับอิสลามแล้ว ต้องมีร่องรอยการรายงานตัวบทมาจากท่านนบี เพราะในสมัยท่านนบีนั้นมีผู้คนจำนวนมากที่เข้ารับอิสลาม 


          มีครั้งหนึ่งที่ท่านนบี  ส่งที่ สาวกคนหนึ่ง ชื่อ ท่านมุฮาซไปยังประเทศเยเมนเพื่อการเรียกร้องผู้คนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ท่านก็มิได้สั่งให้ท่านมุฮาซ ในเรื่องการอาบน้ำเมื่อมีคนต้องการเข้ารับอิสลาม หากว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็น แน่นอนท่านนบีมูฮัมหมัด  จะต้องบอกสาวกของท่านในเรื่องนี้ด้วยอย่างแน่นอน เพราะนั้นคือสิ่งแรกที่คนเข้ารับอิสลามจะต้องปฏิบัติ