มุสลิมใหม่กับการ ขลิบปลายอวัยวะเพศ
  จำนวนคนเข้าชม  30568


มุสลิมใหม่กับการ ขลิบปลายอวัยวะเพศ 

 

ดร อับดุลลอฮฺ บิน อิรอฮีม ลีฮัยดาน

แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

ภาษาอาหรับ เรียกว่า ทำ(คีตาน) หมายถึง การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย

 

ความสำคัญด้านศาสนาอิสลาม

 

          การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายในทัศนะของอิสลามนั้นถือเป็นการเอาใจใส่ดูแลสุขอนามัยและการทำให้บริสุทธิ์ การขลิบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมชายทุกคน เนื่องจากเป็นสิ่งปฏิบัติที่สืบทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัด  และการขลิบนั้นมีหลักฐานในอัลกรุอาน ที่แสดงให้เห็นว่ามีมายาวนานตั้งแต่สมัย นบีอิบรอฮีม ในยุคโบราณ

 

ท่านนบี มุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า

 

     “มีการกระทำห้าสิ่งที่ใกล้เคียงกับฟิตเราะฮ์ (ธรรมชาติที่บริสุทธ์) นั่นคือ การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การโกนขนในร่มผ้า การตัดเล็บ การถอนขนรักแร้และการขลิบหนวด

(บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)

 

          การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายของมุสลิม จึงเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม และตามแบบอย่างของท่านนบีอิมรอฮีมและบัญญัติของพระเจ้า (อัลลอฮ์)

มีรายงานว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 

خْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ ا

อิบรอฮีมทำการขลิบหนังอวัยวะเพศตนเอง หลังจากท่านอายุได้ 80 ปีและท่านขลิบตนเองด้วเครื่องมือของท่านเอง 

          ท่านเชคอุษัยมีนกล่าวว่า ประเด็นตรงนี้มีผู้รู้ขัดแย้งกัน ที่ใกล้เคียงที่สุด การขลิบนั้นจำเป็นแก่ผู้ชายทั้งหมด ส่วนผู้หญิงนั้นถือว่าเป็น สุนนะ หมายถึง ส่งเสริมให้ปฏิบัติหากกระทำได้

 

          สำหรับผู้ชายนั้นเมื่อขลิบทำให้เขานั้นมีความสะอาดในเรื่องการละหมาด หากว่าไม่ขลิบผลเสียมีมากมาย สิ่งสกปรกติดค้างอยุ่ด้านในหากไม่ขลิบ เวลาละหมาดเป็นสิ่งที่น่ารังเกลียดนำมาซึ่งเชื้อโรคนำไปสู่การอักเสบทางเดินปัสสาวะได้

 

          ส่วนสตรีผู้หญิงนั้น หากนางสามารถทำได้ควรจะกระทำ การกระทำดังกล่าวนั้นช่วยนางนั้นลดในเรื่องอารมณ์ทางเพศ ปกป้องตัวของนาง เพื่อความสมบูรณ์ของศาสนา

 

การทำคีตานเมื่ออายุ 7 วัน

 

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (..) และท่านอับดุลลลอฮ์ อิบนู-ญาบีร กล่าวว่า 

แท้จริงท่านนบี  ได้คิตานท่านอัล-หะสัน และท่านอัล-หุสัยนฺ ในวันที่ 7 นับจากการคลอดบุคคลทั้งสอง” 

(บันทึกโดยอัลฮากิม และอัล-บัยฮะกีย์) 

     ♦ ท่านอิหม่าม อะหมัด กล่าว่วา จำเป็นสำหรับผู้ชายทำการขลิบปลายอวัยวะเพศ ส่วนสตรีนั้น ส่งเสริมให้กระทำ

 

ส่งเสริมให้ขลิบสำหรับสตรีผู้หญิง

 

     อวัยวะเพศหญิง หมายถึง อวัยวะของระบบสืบพันธุ์ภายนอกทั้งหมดของเพศหญิงที่ประกอบด้วย หัวหน่าว แคมใหญ่ แคมเล็ก คลิตอริส และรูเปิดของท่อปัสสาวะ เม็ดละมุด/คลิตอริส (Clitoris)

     เม็ดละมุด/คลิตอริส หรือปุ่มกระสัน มีลักษณะเป็นตุ่มเนื้อขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 0.5-1 ซม. เป็นส่วนที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงจำนวนมาก มีความไวต่อการสัมผัส และทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศ ตามหลักศาสนาอิสลาม ให้ตัดแค่ตรงปลายเม็ดละมุดเท่านั้นเอง ห้ามขลิบทั้งเม็ด

 

ลักษณะการขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย

 

     ♦ ท่านอิบนุ ก็อยยิมกล่าวว่า การขลิบตั้งแต่หนังหุ้ม ( foreskin ) ถึงปลายอวัยวะเพศ 

     มีคนหนึ่งถามท่าน อิหม่ามอะหมัด ว่า ลักษณะการขลิบปลายหนังหุ้มอย่างไร

     ท่านตอบว่า เรื่องขลิบตั้งแต่ หนังหุ้ม ( foreskin ) ถึงปลายอวัยวะเพศ หมายถึง จะไม่ห่อหุ้มมาปิดหรือคลุมบริเวณส่วนหัวของอวัยวะเพศ

 

การให้ค่าตอบแทนการขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศ

 

ท่าน อิบนุกุดามะ กล่าวว่า สามารถให้ค่าตอบแทนได้ ผู้ทำสามารถรับค่าจ้างได้

 

มีชายผู้หนึ่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัด  และกล่าวแก่ท่านว่า ฉันเข้ารับอิสลาม 

ท่านนบี   กล่าวว่า ((ألْقِ عنك شعرَ الكُفر واخْتَتِنْ)). “จงกำจัดผมของผู้ปฏิเสธและจงทำการขลิบ

(บันทึกโดยอะห์มัด อาบูดาวูด และบัยฮากีย์)

หมายเหตุ ตัวบทนี้ ท่านอิบนุก็อยยิมและ ท่านอิหม่าม อัลบานีย์กล่าวว่า สายรายงานที่อ่อนหลักฐานไม่สามารถนำมาปฏิบัติตามได้ 

          บรรดาปวงปราช์ อิหม่าม ชาฟีอี และ นะวะวีย์ และกุดามะ ส่งเสริมให้ตัดผมสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามใหม่

          ผู้รู้บางส่วนกล่าว คำสั่งให้ตัดผมตรงนี้ หมายถึงคนที่มีผมลักษณะของศาสนาอื่น เช่น พวกฮินดู พวกยิว คนพวกนี้จะไว้ทรงผมอันเนื่องมาจากพิธีกรรมของศาสนาเขา

 

          ใกล้เคียงที่สุด ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อันเนื่องมาจากตัวบทที่อ่อนหลักฐานไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องมาจากท่านนบีมูฮัหมัด  ผู้รู้เห็นควรจะกระทำในการตัดผมหากว่าเขานั้นมีทรงผมลักษณะของศาสนาอื่น

 

          ♦ ท่าน อิบนุ กุดามะกล่าวว่า หากว่าผู้ที่เข้ารับอิสลาม เป็นมุสลิมใหม่ เป็นผู้ใหญ่ สูงวัย เกิดความกลัวกับตัวเองจากการขลิบปลายอวัยวะเพศ ตามหลักศาสนาถือว่า เขาไม่ขลิบก็ได้ เพราะการเข้ารับอิสลามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการทำขลิบปลายอวัยวะเพศเสียอีก

 

          คำกล่าวจาก สาภาของประเทศชาอุ กล่าวว่า แน่นอนสำหรับผู้ที่เรียกร้องไปสู่ศาสนาอิสลาม ควรระวังในเรื่องการเผยแผ่อิสลาม ด้วยการบอกว่า เมื่อเข้าอิสลามแล้ว จำเป็นจะต้องขลิบปลายอวัยวะเพศ บางครั้งคนเหล่านั้น ไม่ชอบและลังเลที่จะเข้าอิสลามเพราะกลัวจะถูกขลิบปลายอวัยวะเพศของเขา

 

 

อัลลอฮฺผู้ทรงรู้ดียิ่ง