หลักเกณฑ์สำหรับคุณครู สิบเอ็ด ข้อ
  จำนวนคนเข้าชม  1140


หลักเกณฑ์สำหรับคุณครู สิบเอ็ด ข้อ

 

เชคซอแหละ อัลมุญัดยิด

แปลเรียบเรียง อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

1. ให้อภัยต่อความผิดพลาดของนักเรียนดีกว่าการลงโทษ

 

2. เมื่อเกิดความสงสัยในตัวนักเรียน จงเลือกที่จะให้อภัยและอ่อนโยน

 

3. ตำหนิอย่าได้ประจาน หรือทำให้นักเรียนอับอาย

 

4. เมื่อนักเรียนรู้สึกว่าตัวเองโดนลงโทษ จงรับรู้ว่าสิ่งนั้นเหมือนกับการทำร้ายเขา

 

5. การลงโทษนักเรียน อย่าได้ ลงโทษใบหน้า ลงโทษแบบรุนแรงทำให้เกิดบาดแผล

 

6. นักเรียกไม่สามารถแยกแยะระหว่างความเข้มงวดกับความรุนแรง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อครู

 

7. อย่าใช้ความรุนแรงด้วยคำพูดและ ท่าทางที่ก้าวร้าว

 

8. นักเรียนั้นมักจะจดจำและมีผลกระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ ฉะนั้น ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความ อ่อนโยนและนิ่มนวล

 

9. สร้างความดีต่อนักเรียนที่ไม่ดีด้วย

 

10. ทำความดีต่อนักเรียนที่พยามไม่เชื่อฟังครู

 

11. ความล้มเหลวของการเป็นครูคือ การข่มขู่นักเรียนในเรื่องการสอบ เช่น การออกข้อสอบยากที่สุด

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥