มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ?
  จำนวนคนเข้าชม  2139


มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ?

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 

 

          การทำงานหนึ่งประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความมั่นใจและการมอบหมายงานแก่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ จะทำให้เรามีความมั่นใจว่างานจะออกมาดีและมีคุณภาพ บรรดามุสลิมเชื่อว่าการที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่พวกเขาเกิดมาโดยบังเอิญโดยปราศจากผู้สร้าง และการมีชีวิตของพวกเขาไม่ใช่การมีชีวิตที่ไร้สาระ แต่พวกเขามีภารกิจในการสร้างโลกใบนี้ให้มีความสุข ให้มีความเป็นระเบียบให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจที่เดินไปพร้อมกัน

 

          เป้าหมายทั้งหมดที่พวกเขากระทำคือ ภารกิจที่เรียกว่าการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขามา ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีผู้คนในแวดวงสังคมเป็นบุคคลที่ถูกยอมรับในฐานะที่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงมีตำแหน่ง มีฐานะทางสังคม แต่การที่พวกเขามีความเพียบพร้อมนั้นไม่ได้ทำให้จิตใจของพวกเขาสูงส่ง เพราะพวกเขาบูชาวัตถุ จิตวิญญาณของพวกเขาก็คือการให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยความมั่งคั่ง โดยไม่ได้มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกับบุคคลที่ด้อยกว่าในสังคม และในทางตรงกันข้ามพวกเขากลับเป็นบุคคลที่เอาเปรียบคนอ่อนแอ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้ถือว่าสวนทางกับระบอบของอิสลาม

 

          อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้เดินตามแนวทางของพระองค์ เรามีภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จก่อนที่จะกลับไปหาพระองค์ และเราไม่ถูกสร้างมาโดยไร้สาระ ดั่งคำดำรัสของพระองค์ 

 

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ( 115 ) 

 

พวกเจ้าคิดว่า แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าบังเกิดมาโดยไร้ประโยชน์

และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเรากระนั้นหรือ ?”

 

          ในอายะหฺนี้ อัลลอฮฺได้บอกให้ได้รับทราบว่า เราไม่ถูกสร้างมาแค่มีชีวิต กินดื่มแสวงหาความสุขตามอารมณ์ ตามความต้องการของเรา โดยที่การทำอะไรในโลกใบนี้เราจะไม่ได้รับการตอบแทนจากการกระทำ และคิดว่าจะไม่กลับไปหาอัลลอฮฺพระเจ้าผู้ทรงสร้าง

 

          เราจะเห็นว่าการที่คนไม่พยายามที่จะประกอบความดี และไม่สนใจที่จะเลิกจากการกระทำความชั่วก็เนื่องจากเขาคิดว่า เขาถูกสร้างมาแบบไร้สาระแค่มาใช้ชีวิตในโลกนี้ระยะเวลาหนึ่ง และหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปก็เป็นอันว่าจบสิ้นกัน ไม่มีการตอบแทนความดีความชั่ว ผู้ที่อธรรมผู้คนในโลกใบนี้จะไม่ได้รับการตัดสินการพิพากษาใดๆ 

 

         ดังนั้นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺนั้น เขาจะต้องตระหนักว่า เขาถูกสร้างมาอย่างมีเป้าหมายของการมีชีวิต ทุกการกระทำเขาจะได้รับการตอบแทน ดั่งดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลาที่ความว่า 

 

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ( 7 ) 

 

ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน

 

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( 8 )

 

ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน

 

          จากอายะห์นี้ได้บอกเรา ไม่ให้เรามองความดีเล็กๆน้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดีๆ กับผู้คน การมีใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อพบปะผู้คน การให้น้ำดื่มแก่ผู้คน การขจัดสิ่งกีดขวางออกจากถนนหนทาง และบริจาคด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย สิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆ มนุษย์มักจะมองข้ามไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่ว 

 

        ในวันกิยามะฮฺแต่ละคนต่างมีความปรารถนาที่จะให้ในบัญชีความดีของเขาให้มีความดีมากที่สุด เหมือนที่เราทำงานอยู่ในโลกใบนี้ เราสะสมเงินทำงานหนัก ทำงานเสริมอดออม เพื่อที่จะให้ยอดเงินในบัญชีของเราเพิ่มขึ้น เราจึงทุ่มเทให้กับการทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง 

 

         เช่นเดียวกันเราจะไม่มองข้ามความชั่วที่เรามองว่าเป็นบาปเล็กๆน้อยๆ การดื้อดึงและจมปลักกับบาปเล็กโดยไม่คิดจะละทิ้ง มันก็สามารถกลายเป็นบาปใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน และสุดท้ายเมื่อเราเสียชีวิตลง เงินทองที่เราเก็บสะสมไว้เราก็เอามันไปไม่ได้ สิ่งที่ไปกับเราคือการงานที่ดีและการงานที่ไม่ดี ดังนั้นการไม่นิ่งเฉยที่จะประกอบการงานที่ดี คือกำไรของชีวิตที่แท้จริง 

 

         ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องทบทวนเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ คราใดเราลืมเป้าหมายของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้มันก็จะทำให้เราออกจากแนวทางที่เที่ยงตรง

 

ขออัลลอฮฺได้โปรดให้เรายืนหยัดในศาสนาของพระองค์  อามีน