ชีวิตที่มีหลักประกัน
  จำนวนคนเข้าชม  3178


ชีวิตที่มีหลักประกัน

 

โดย อาจารย์คอลิด วงษ์สันต์

 

          วันคืนในชีวิตเร่งเร้าให้มนุษย์แสวงหาหลักประกัน ความไม่แน่นอนของชีวิต โรคภัยร้ายแรง อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ วิกฤตน้ำ และอีกมากมาย ที่ทำให้มนุษย์เร่งรีบสู่ความปลอดภัยในชีวิต

 

          มนุษย์เกื้อกูลกันเพื่อไปด้วยกัน ธุรกิจหมอดูรุ่งเรืองเพราะอยากรู้โชคชะตาข้างหน้า ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินผ่อนเฟื่องฟู เพราะหวังว่ามันจะเป็นหลักประกันให้กับชีวิต

 

           สำหรับผู้ศรัทธา อัลกุรอานสอนตัวอย่าง ให้ข้อคิดเพื่อก้าวต่อไปของชีวิต ซูเราะฮฺอันอาม เป็นซูเราะฮฺเพื่อการศรัทธา และรู้จักในเอกภาพของพระเจ้า เป็นฮิดายะฮฺสำหรับผู้ศรัทธาเพื่อรู้และเข้าใจชีวิต ชีวิตที่สามารถควบคุมมันได้ ผู้ศรัทธาสามารถทำให้เป็นจริง และเป็นความปลอดภัยในชีวิต

 

          อายะฮฺ กล่าวถึง ท่านนบีอบิรอฮีม อะลัยฮิสลาม แบบอย่างของผู้ศรัทธา รูปลักษณ์ของการฮิดายะฮฺ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานฮิดายะฮฺให้ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ให้ท่านรู้ว่าไม่ถูกต้อง ไม่คู่ควร ไม่เหมาะสม และยังรับไม่ได้ที่จะบูชา สักการะ วิงวอน ภาวนา สิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาตั้งชื่อกันเอง เพื่อเป็นพระเจ้าในเชิงธุรกิจ ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม จึงห้ามบิดาของท่านและผู้คน กราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่ามันคือ ความงมงาย หลงผิด 

 

          อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สอนความรู้ที่ส่องสว่างน้อมนำตามการ ฮิดายะฮฺ ตัวอย่างจากอายะฮฺ ซูเราะฮฺ อัลอันอาม อายะฮฺ 74 – 82 เกี่ยวกับวัตถุในจักรวาล ดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เหล่านั้นคือ วัตถุที่ต้องดับสิ้นลง พร้อมกับการดับของโลก 

 

          ความรู้ส่องสว่าง ท่านนบี อิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ตระหนักว่า พระเจ้าที่แท้จริงไม่มีวันดับ ความรู้สอนว่า ทุกสิ่งคือวัตถุที่มีวันดับ

 

          พระเจ้าที่แท้จริงคือ ผู้สร้าง ผู้บังเกิด ผู้ควบคุม ผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้  วัตถุจึงไม่ใช่พระเจ้า !

          ท่านนบี อิบรอฮีม อะลัยอิสลาม ได้รับฮิดายะฮฺว่า ท่านจะไม่ใช่คนที่จะนำวัตถุมาเป็นพระเจ้า แทนการเป็นพระเจ้า ของอัลลอฮฺเด็ดขาด 

 

          ความรู้คือ การตั้งสมมติฐานที่มีหลักฐานเหตุผลรองรับ ความรู้คือ สิ่งที่ผู้ยอมรับและให้การรับรอง ความรู้กับความเชื่อเป็นสองสิ่งที่ต่างกัน

          ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ได้รับความรู้จากพระเจ้าหลังจากที่ได้รับการฮิดายะฮฺ หรือความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

 

         สองสิ่งข้างต้นที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับคือ ความปลอดภัยของทุกๆ ชีวิต คือ หลักประกันความปลอดภัยในชีวิตหนึ่งๆ ที่มีโลกดุนยาที่ปลอดภัย มีโลกบัรซัคที่ปลอดภัย มีโลกอาคิเราะฮฺที่ปลอดภัย อนึ่งความปลอดภัยในที่นี้ หมายถึง ความสุขภายสบายใจ ตั้งตนบนหนทางที่เที่ยงตรง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า คือ ปลอดภัยจากการลงโทษ จากทุกข์ทางกาย และทางใจทั้งปวง

 

          ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม มีอีมาน ได้รับฮิดายะฮฺ ได้รับความรู้ และอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากอัลลอฮฺ คือศิลปะการพูด การโต้ตอบ การอภิปรายด้วยวาทะตรรกะและเหตุผล เพิ่มความหนักใจให้ฝ่ายที่โต้ตอบ และพยายามข่มขู่ท่าน ในเรื่องพระเจ้าที่คู่ควรกับความปลอดภัยของผู้สักการะ 

 

     อายะฮฺให้คำตอบ เรื่องหลักศรัทธาที่จะได้รับความปลอดภัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามสภาพเป็นจริง 

     1. ได้รับความปลอดภัยเต็มร้อย สำหรับผู้ศรัทธาที่มีหลักศรัทธาถูกต้อง และปฏิบัติภักดีสม่ำเสมอ

     2. ได้รับความปลอดภัยเต็มร้อย หรือไม่เต็มร้อยสำหรับผู้ศรัทธาที่มีหลักศรัทธาถูกต้อง แต่ว่าการปฏิบัติภักดีขาดตกบกพร่องบ้าง

     3. ไม่ได้รับความปลอดภัย และไม่ต่างกับผู้ที่ตั้งภาคี สำหรับผู้ที่ผิดในหลักศรัทธา มีหลักศรัทธาที่ขาดเกิน ส่วนการปฏิบัติจะไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากไม่มีการศรัทธาที่ถูกต้อง

 

           อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้การรับรองยืนยัน ผู้ปลอดภัย คือ ผู้ที่มีหลักศรัทธาที่ปลอดภัย ปราศจากการตั้งภาคีใดๆ

 

     “บรรดาผู้ที่มีศรัทธา และไม่สวมใส่(ขาดเกิน) การศรัทธาของเขาด้วยการอธรรม(ตั้งภาคี) เหล่านี้สำหรับพวกเขาความปลอดภัย และพวกเขาเป็นบรรดาผู้อยู่ในแนวทาง

(อัลอันอาม 6 : 82)

 

          การโต้ตอบด้วยเหตุผล การเรียกร้องสู่การศรัทธาที่ถูกต้องปลอดภัย เป็นหน้าที่ของผู้ที่เรียนรู้ที่ต้องรักษาความถูกต้อง เป็นหน้าที่ของผู้รู้ ความถูกต้องที่ตั้งมั่นอยู่บนความรู้ที่ถูกต้อง มีหลักฐานยอมรับจะต้องมั่นคงหนักแน่น และใช้ความอดทนยืนหยัดรอเวลาสัญญาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะมาถึง

 

          ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ท่านได้ยืนหยัดทำหน้าที่ในสิ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทาน อันได้แก่ การอิบาดะฮฺ ความรู้ ความอดทนในการทำหน้าที่ และอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นรางวัลจากอัลลอฮ์ที่ท่านได้รับนั้นคือ ให้ลูกหลานและคนใกล้ชิดท่านได้รับฮิดายะฮฺ เป็นคนซอและฮฺ และเป็นนบี เป็นรางวัลเป็นการสืบทอดอิสลามในชีวิตดุนยา

 

           ตราบที่อัลกุรอานมีการอ่าน มีการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้อง ตราบนั้นอิสลามยังคงยืนอยู่ ความปลอดภัยยังคงเป็นหลักประกันให้กับผู้ที่ยืนหยัดหวงแหนรักษาอิสลามต่อไปอีกสืบนานเท่านาน

 

ซุบฮานะกัลป์ลอฮุบิฮัมดิกะ

 

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555