ความศรัทธากับความรู้สึกสงบสุข
  จำนวนคนเข้าชม  2048


ความศรัทธากับความรู้สึกสงบสุข

 

โดย...อาจารย์ จรวด นิมา

 

          สถาบันจิตเวชศาสตร์มีความเห็นตรงกันว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางจิต เช่น โรคเครียด โรคจิต โรคประสาท โรคกังวล โรคกลัว และโรคอารมณ์แปรปรวน อันเนื่องมาจากความวิตกกังวล และการบำบัดรักษาโรคทางจิตนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างถาวรได้

          นาย William James นักปรัชญาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า การรักษาความวิตกกังวล ที่ดียิ่ง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคือ ความศรัทธา

 

          ความศรัทธามีผลอย่างใหญ่หลวงในจิตใจของเรา ทำให้มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเอง อดทนต่อ ความยากลำบากในชีวิต ทำให้เกิดความสงบ จนเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข

 

          ศาสนาอิสลามชี้ให้เห็นถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทำให้เกิดความรู้สึก สงบสุขและคลายกังวล ดังที่พระองค์ทรงกล่าวว่า

 

บรรดาผู้ศรัทธานั้น หัวใจของเขาจะสงบ เพราะเหตุรำลึกถึงอัลลอฮฺ

พึงทราบเถิดว่า การรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้น ทำให้จิตใจสงบ

(ไม่หนักใจ ไม่กังวล ไม่สบายใจ ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นข้องหมองใจ ไม่ฟุ้งซ่านจนกลายเป็นความเครียด)”

(อัรร็ออฺด์ 13 : 28)

 

     ♥ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขามีความหวังว่าพระองค์จะคอยช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองเขา เป็นความรู้สึกสงบ ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีศรัทธา

 

     ♥ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่กลัวสิ่งใดในโลกดุนยานี้ เพราะรู้ว่า ภัยอันตรายที่เกิดกับเขาก็ด้วยอำนาจของพระองค์ ดังนั้น มนุษย์ ญิน ชัยฏอน ไม่สามารถทำให้เขากลัว และหวั่นไหวได้

 

     ♥ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่กลัวความตาย เพราะรู้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตาย เมื่อถึงอะญัลของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่มีใครหลบเลี่ยงอะญัลของพระองค์ไปได้

 

     ♥ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่กลัวเคราะห์ของชีวิต เช่น ประสบภัยพิบัติกับตัวเขา ทรัพย์สินของเขา ครอบครัวของเขา และสังคมของเขา ตลอดจนการเจ็บป่วยไข้ เพราะเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นการกำหนดของพระองค์ เป็นการลบล้างความผิด เป็นการลงโทษ เป็นการตักเตือน  

     และรู้ว่าความสุขสบายหรือความทุกข์ยาก คือ การทดสอบจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา เมื่อได้รับความสุขสบาย เขาจะสรรเสริญ ขอบคุณต่อพระองค์ ด้วยการปฏิบัติตามรุก่นอิสลาม

     เมื่อได้รับความทุกข์ยาก เขาจะไม่แสดงออกด้วยคำพูด สบถ ด่า ตีโพยตีพายและไม่แสดงออกทางร่างกาย เช่น ชกหน้าตัวเอง หัวโขกเสา นอนกลิ้ง ชักดิ้น ชักงอ และไม่แสดงออกทางใจ นึกตำหนิ ไม่พอใจใน อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แต่พร้อมที่จะแบกภาระและอดทน ด้วยการปฏิบัติตามรุก่นอิสลาม และ ขอดุอาอฺสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงขจัดปัดเป่าความชั่ว ความเลว และทรงให้ภัยบะลาอฺหมดไปจากเขาด้วยเทอญ

 

     ♥ การมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างแท้จริง เขาจะไม่เศร้าหมองด้วยการนึกถึงอดีตที่แสนทรมาน จะไม่ร้องคร่ำครวญในสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมาและจะไม่มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเช่นเดียวกัน เมื่อได้รับความดี อย่าได้เนรคุณ อกตัญญู หยิ่งยโส แต่ต้องสรรเสริญ ขอบคุณอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานความดี ความโปรดปรานและความเมตตา

 

     ♥ การมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างแท้จริง เขารู้ว่าริสกีของเขาอยู่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

     ♥ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อย่างแท้จริง เขารู้ว่า ชีวิตโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืน เป็นแค่ทางผ่านไปสู่โลกหน้าเท่านั้น

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555