มารยาทของสตรีขณะจะออกไปละหมาดที่มัสยิด
  จำนวนคนเข้าชม  3909


มารยาทของสตรีขณะจะออกไปละหมาดที่มัสยิด

 

โดย อาจารย์ยะฮฺยา อับดุลการีม 

ผู้หญิงจะไปละหมาดมัสยิดอย่างไรมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บอกกับผู้ปกครองสตรีว่า

พวกท่านอย่าห้าม บ่าวของอัลลอฮฺที่เป็นสตรีไปมัสยิด

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ 858)

 

ดังนั้น เมื่อสตรีต้องการไปละหมาดที่มัสยิดก็ไปได้ แต่ต้องอยู่ในระเบียบต่อไปนี้

 

1. บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ

 

          ไม่ใช่ไปเพื่อสิ่งอื่น เช่น นัดพบกับเพื่อนๆ ไว้ ไปคุยสนุกสนาน เฮฮากัน เป็นต้น มีฮะดิษจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ รายงานว่า

         มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

ผู้ใดไปมัสยิดเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ เขาก็จะได้รับตามที่เขาตั้งใจ

(บันทึกโดย อบูดาวู๊ด 472)

 

2. ต้องขออนุญาต

 

          ภรรยาจำเป็นต้องขออนุญาตสามี มิใช่ไปโดยพละการ ไม่ได้ขออนุญาตจากสามี หรือบิดาในเรื่องนี้มีฮะดิษกล่าวว่า มีรายงานจากท่านอิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

พวกท่านอย่าห้ามสตรีไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด เมื่อพวกนางขออนุญาต

(บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด 5640)

 

          เมื่อได้รับอนุญาตก็ไป ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ไป เพราะต้องเชื่อฟังสามีตามที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

     “ผู้ชายทั้งหลายเข้มแข็งกว่าผู้หญิงทั้งหลาย (ผู้เป็นสามีต้องดูแลภรรยา) ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงให้ในหมู่พวกเขาบางคน เหนือกว่าบางคน (ให้ผู้ชายมีร่างกายเข้มแข็งกว่าผู้หญิง)”

(อันนิซาอฺ 4 : 34)

     “และพวกนางจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยดีจากสามี เหมือนกับการที่พวกนางมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติดีต่อสามี และสำหรับผู้ชายนั้น มีฐานะเหนือพวกนางหนึ่งขั้น

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 228)

 

3. ต้องออกไปในสภาพปกปิดเรือนร่างมิดชิด

 

          คือ ต้องปกปิดทั่วร่างกาย ต้องไม่ให้ฮิญาบนั้นบาง หรือคับ แต่จะต้องเป็นเนื้อผ้าหนาและหลวม ต้องไม่เปิดเผยเครื่องประดับ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าอิสลามกีดกันหรือปิดกั้น แต่อิสลามให้เกียรติ ระวังรักษา และปกป้องต่างหาก

 

4. ต้องออกไปโดยไม่ใส่น้ำหอม

 

          สตรีบางท่านไปมัสยิดใส่น้ำหอม เสริมสวย เหมือนกับว่าจะไปหาเจ้าบ่าว กระนั้น การกระทำเช่นนี้ เป็นเรื่องต้องห้าม ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

หญิงใดใส่น้ำหอมแล้วออกไปยังมัสยิด ละหมาดของนางจะไม่ถูกรับจนกว่านางจะอาบน้ำ

(บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ 4002 ในบันทึกของท่านอะฮฺมัด เพิ่มข้อความว่า...อาบน้ำญะนาบะฮฺ)

 

5. ต้องไม่กินกระเทียม และหัวหอม

 

         รายงานจากท่าน ญาบิร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

     “ผู้ใดกิน หัวหอม กระเทียมและกุรร็อษ (กระเทียมพันธุ์หนึ่ง) ก็อย่าเข้าใกล้มัสยิดของเรา เพราะมะลาอิกะฮฺจะได้รับความเดือดร้อน จากสิ่งที่ผู้คนต่างก็ได้รับความเดือดร้อน (เนื่องจากกลิ่นฉุนของมัน)”

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม 564)

 

6. ต้องไปพร้อมกับมะฮฺรอม

 

          ไม่อนุญาตให้สตรีไปมัสยิดกับคนขับรถสองต่อสอง เพราะผิดหลักศาสนา มีฮะดิษ จากท่านอิบนิ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า

     ฉันได้ยินท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ผู้ชายกับผู้หญิงอย่าอยู่กันตามลำพัง และสตรีจะไม่เดินทาง นอกจากต้องมีมะฮฺรอมไปด้วย

     ชายคนหนึ่งลุกขึ้นถามว่า โอ้ท่านร่อซูล ภรรยาฉันจะไปทำฮัจญ์ และตัวฉันเองก็ได้ลงชื่อไปออกรบแล้วจะทำอย่างไร?

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ท่านจงไปทำฮัจญ์กับภรรยาของท่าน

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ 3844)

 

7. เส้นทางปลอดภัย

 

8. ลดสายตาไม่มองดูชายอื่น

 

อัลลอฮฺ ตะอา ตรัสว่า

และมุฮัมมัด จงกล่าวแก่เหล่าสตรีผู้ศรัทธาเถิดว่า ให้ลดสายตา

(อันนูร 24 : 31)

 

9. ลดเสียง 

 

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "สตรีนั้นเป็นเอาเราะฮฺ (สิ่งที่ต้องปกปิด)"

(บันทึกโดย อัตติรมิซีย์ 1173)

     จากฮะดิษนี้ ใช้ให้สตรี ปกปิดตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมทั้งเสียงของนาง (บางทัศนะอุละมาอฺ)

    อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

และพวกนางอย่ากระทืบเท้า เพื่อให้ผู้อื่นรู้สิ่งที่ควรปกปิด จากเครื่องประดับของนาง

(อันนูร 24 : 31)

         เมื่อเสียงของกำไลข้อเท้าของสตรีเป็นฟิตนะฮฺ แล้วทำไมเสียงของสตรีจะไม่เป็นฟิตนะฮฺ ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงตรัสแก่บรรดาภรรยาของนบีว่า

นางไม่ต้องพูดจาด้วยเสียงหวานเพราะพริ้ง เพราะจะทำให้ผู้ที่หัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภ

(อัลอะฮฺซ๊าบ 33 : 32)

 

10. ต้องไม่เบียดเสียดกับผู้ชายในระหว่างเข้าหรืออกจากมัสยิด

 

          ขออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทานความสำเร็จให้แด่ทุกๆ ท่าน ได้ปฏิบัติตนอยู่ในร่องรอยแห่งมารยาทอิสลามอันดีงามด้วยเถิด ขอให้รอดพ้นจากความตกต่ำทั้งคำพูดและการกระทำของ พวกเรา อัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ยิ่ง

 

วัสสลาม

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555