อ่อนโยนให้เป็น ใจเย็นให้ได้
  จำนวนคนเข้าชม  3890


อ่อนโยนให้เป็น ใจเย็นให้ได้

 

เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

คำถาม

 

          ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถควบคุมอารมณ์ให้อ่อนโยนใจเย็น กับการกระทำบางอย่างของเพื่อนร่วมงาน มิตรสหายหรือคนในครอบครัว?

 

คำตอบ

 

          พี่น้องทั้งหลาย เรื่องความประพฤตินั้นเป็นเรื่องของการฝึกฝน หากท่านหมั่นฝึกฝนตนเองให้อยู่กับอุปนิสัยหนึ่งอุปนิสัยใดเป็นการเฉพาะ ท่านจะพบว่าหลังจากเวลาผ่านไปไม่นาน อุปนิสัยนั้น จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวท่านไปตลอด

 

          ไม่มีพฤติกรรมที่ดีงามใด ที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ได้หากแต่ท่านจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา และมีความอุตสาหะพากเพียรพยายาม

          เป็นต้นว่าฉันขี้หงุดหงิด โมโหง่าย ก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้ไม่ครับ ท่านสามารถที่จะฝึกฝนตนเองทีละเล็กทีละน้อย อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่านจะพบว่าอารมณ์โมโหโกรธง่ายที่มีในตัวท่าน จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางลง

 

          ความอ่อนโยน เป็นลักษณะนิสัยที่ดีงาม ท่านอาจต้องบังคับฝืนตนในตอนเริ่มแรก แต่หลังจากนั้นท่านก็จะเคยชินกับลักษณะนิสัยที่อ่อนโยน ลองฝึกบังคับตนเองกับคนในครอบครัว ท่านจะเห็นว่าการมีความประพฤติที่ดีกับคนในครอบครัวเป็นเรื่องที่ยากที่สุด 

 

         คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะมีมารยาทที่ดีกับคนในครอบครัวได้เลย เหมือนที่มีคำพูดที่ว่านอกบ้านเป็นน้ำผึ้ง ( อะซั้ล )ในบ้านเป็นหัวหอม (บะศ้อล) ”(คำเปรียบเปรยถึงพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามจากหน้ามือเป็นหลังมือ)อยู่นอกบ้านยิ้มแย้ม อัธยาศัยดีกับผู้คน แต่พอเข้าบ้านเท่านั้น เห็นอะไรขัดใจก็ปล่อยคำสบถด่าทอ เพราะไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆที่มาบีบบังคับ ทุกอย่างมลายหายสิ้นเมื่ออยู่ในบ้าน

 

          สิ่งที่จะคงเหลืออยู่มีเพียงประการเดียวเท่านั้นคือ ความประพฤติที่ดีงาม เพราะฉะนั้น สถานที่ที่พึงฝึกฝนความประพฤติที่งามที่ดีที่สุดก็คือที่บ้านเพราะหากท่านสามารถดำรงไว้ซึ่งอุปนิสัยและมารยาทที่ดีงามในบ้านของท่านได้ แน่นอนที่สุดท่านก็สามารถ จะประพฤติเช่นนี้นอกบ้านได้เช่นกัน แต่หากกลับกันย่อมเป็นไปไม่ได้เลย (คือมารยาทดีแต่นอกบ้านไม่สามารถทำให้เป็นคนมีมารยาทเมื่ออยู่ในบ้านได้เลย)

 

          ความประพฤติเป็นเรื่องของการหมั่นฝึกฝน หากท่านแต่งงานมีภรรยามีลูก ฝึกตัวเองให้อ่อนโยนนุ่มนวลกับพวกเขาทั้งในคำพูดและการกระทำ เพียงไม่นานท่านจะพบว่าตัวท่านคุ้นชิน และเป็นเรื่องที่ง่ายดายไม่ยากเย็นสำหรับท่าน แม้ว่าท่านจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากเย็น ท่านก็จะสามารถดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีงามนี้ได้ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yWwjtGjKZSY