มอบทุนการศึกษาแด่นักเรียน จ.นราธิวาส
  จำนวนคนเข้าชม  3299

มอบทุนการศึกษา


      ทางอิสลามมอร์ เป็นตัวแทนผู้ศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนที่เรียนดี แต่กำพร้า และยากจน ทุนละ 8,000 บาท


     โดย...ผอ.ดร.มุดัสซริ วาเต๊ะ โรงเรียนดาราวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 


     ญาซากุมุลลอฮุคอยรอน ผู้ศรัทธาที่ร่วมจ่ายซะกาตและบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ ทุกท่าน     ขออัลลอฮ์ประทานความเมตตา ริสกีที่เพิ่มพูน ทางนำที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน อามีน

 
 

 


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥