ส่วนหนึ่งจากเศรษฐกิจอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  3187


ส่วนหนึ่งจากเศรษฐกิจอิสลาม

 

โดย อาจารย์ยะห์ยา อับดุลกะรีม

 

          พี่น้องทั้งหลาย เศรษฐกิจอิสลาม คือ การประกอบอาชีพ เพื่อให้ชีวิตของตนเองและผู้ที่อยู่ใต้การปกครองดูแล เช่น ลูก เมีย พ่อ แม่ ให้เขาเหล่านั้น ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข หมายถึง ต้องมีการผลิตที่ดี มีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยที่ดี

 

เศรษฐกิจที่ดี คือ

1. การประกอบอาชีพ หรือการผลิตอย่างเต็มความสามารถ

2. พยายามหารายได้ อย่างน้อยจะต้องได้มาให้พอเพียงกับรายจ่ายของครอบครัว ไม่ขาดตกบกพร่อง พอดีๆ

3. จะต้องไม่ตระหนี่

4. ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัด มัธยัสถ์ และเก็บออม

 

     พี่น้องทั้งหลาย เศรษฐกิจอิสลาม คือ การทำงาน และลงทุนอย่างพอเหมาะ เท่าที่ตัวเรามีความสามารถ ในคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า

 

และจงให้พอดีๆ ในการเดินของเจ้า

(ซูเราะฮฺ ลุกมาน 31 : 19)

     หมายถึง การเดินอย่างระมัดระวัง ไม่เร็ว ไม่ช้าเกินไป ในความหมายของเศรษฐกิจก็คือ ไม่เกินตัว ไม่ขาดแคลน

          พี่น้องทั้งหลาย เศรษฐกิจอิสลาม สนับสนุนให้ทุกคนทำงานประกอบอาชีพ เพื่อความสุขทั้งจิตใจ และร่างกาย เพื่อความสุขของตัวเอง และสังคม อิสลามสอนให้มุสลิมทุกคนรู้จักการทำมาหากิน และการพัฒนา และมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ในคัมภีร์อัลกุรอาน กล่าวว่า

 

เมื่อละหมาดเสร็จแล้ว พวกเจ้าจงแยกย้ายกันไปบนหน้าแผ่นดิน

และแสวงหาริสกีความ โปรดปรานของอัลลอฮฺเถิด

(อัลญุมุอะฮฺ 62 : 10)

 

          เมื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮฺเสร็จแล้ว จงอย่านิ่งเฉย รีบออกไปทำมาหากิน ขยันทำงานและศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า

 

ในขณะวันสิ้นโลกเกิดขึ้นนั้น ในมือของพวกท่านกำลังถือแครงรดน้ำทำสวนอยู่

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์และอะฮฺมัด)

 

          แสดงถึงอิสลามส่งเสริมให้ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน ไม่ขี้เกียจ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง งานอะไรที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องทำในวันนี้ ก็ไม่ต้องรีรอ เอาไว้ทำในวันพรุ่งนี้

         พี่น้องทั้งหลาย ในระบอบเศรษฐกิจอิสลามนั้น มีงานให้ทำหลายอย่างมากมาย เช่น

 

1. การค้าขาย 

 

           มีรายงานฮะดิษ จากท่าน อบี บุรดะฮฺ กล่าวว่า

     “มีผู้ถามท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า งานอะไรที่ดีที่สุด หรือประเสริฐที่สุด?

     ท่านตอบว่า คือ งานของชายคนหนึ่งที่ทำด้วยมือของเขาเอง และการค้าขายที่ดีๆ ทุกชนิด

(บันทึกโดย อัลฮากิมและอัลบัยฮะกีย์)

 

2. การเกษตร 

 

         มีรายงานจากท่าน อนัส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า

     “ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า เมื่อมุสลิมคนหนึ่งคนใด ทำการเพาะปลูกหรือ รดน้ำ จนกระทั่งมีผลผลิต และมีนกมากิน มีคนมารับประทาน มีสัตว์มากิจผลผลิตนั้น เขาคือผู้ที่ได้ทำทาน ศ่อดาเกาะฮฺ

(บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด บุคอรีย์ มุสลิม และติรมิซ๊ย์)

          คำพูดของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ทำการเกษตร ปรับปรุงที่ดิน พลิกฟื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมกับมีคุณธรรม เผื่อแพร่ผลผลิต จากแรงงานของจนไปยังผู้อื่น แม้แต่สัตว์ในคัมภีร์อัลกุรอาน กล่าวว่า

เพื่อพวกเขาจะได้รับประทานผลของมัน และสิ่งที่มือของพวกเขาทำ

(ซูเราะฮฺยาซีน 36 : 35)

 

3. อุตสาหกรรม 

 

          เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป อุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดล้วนอยู่ในข่ายงานที่เราสามารถจะทำได้ทั้งสิ้น

 

4. การขายแรงงาน 

 

     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า 

จงจ่ายค่าแรงให้คนงาน ก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง” 

          การทำงานหนักด้วยน้ำพักน้ำแรง เป็นสิ่งที่อิสลามยกย่องสรรเสริญ ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เคยจูบมือของศ่อฮาบะฮฺท่านหนึ่ง ซึ่งมือนั้นแตกเพราะการทำงาน ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า นี่คือมือที่อัลลอฮฺและร่อซูล ทรงรัก

 

          พี่น้องทั้งหลาย เศรษฐกิจอิสลาม ต้องประหยัด มัธยัสถ์ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ตระหนี่ ในคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึง ลักษณะของผู้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ ตะอาลา ว่า

 

     “และบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาจับจ่ายทรัพย์ ก็ไม่จ่ายเกินควร และไม่ตระหนี่ จ่ายพอประมาณ อยู่ตรงกลางระหว่างตระหนี่กับสุรุ่ยสุร่าย

(อัลฟุรกอน 25 : 67)

 

          พี่น้องทั้งหลาย ขออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานความสุข ให้แด่พวกเราทุกคน ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า พวกเราทั้งหลาย ต้องเริ่มต้นการดำเนินชีวิตด้วยตัวของเราก่อน ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ต่อจากนั้นจึงช่วยเหลือสังคม เมื่อตัวเรายืนอยู่ได้แล้ว ก็ให้เผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นด้วย

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 18 ธันวาคม 2553