ความยำเกรง
  จำนวนคนเข้าชม  5196

บทที่ว่าด้วยเรื่องของความยำเกรง


เล่าจากอบีฮุรอยเราะห์  ว่า
ได้มีผู้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์   ว่า: ใครเป็นผู้มีเกียรติที่สุด?
ท่านตอบว่า : ผู้ที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์มากที่สุด
พวกเขากล่าวว่า : เราไม่ได้ถามท่านเรื่องนี้
ท่านกล่าวว่า : คือยูซุฟ เป็นลูกนบีของอัลเลาะห์ (ยะอฺกูบ) ซึ่งเป็นลูกนบีของอัลเลาะห์ (อิสหาก) ซึ่งเป็นลูกมิตรสนิทของอัลเลาะห์ (อิบรอฮีม)
พวกเขากล่าวว่า : เราไม่ได้ถามท่านในเรื่องนี้
ท่านกล่าวว่า : พวกท่านถามฉันถึงอาหรับเผ่าต่างๆใช่ไหม?  คนที่ดีของพวกเขาในยุคญาฮิลิยะห์ ก็คือ คนที่ดีของพวกเขาในยุคอิสลามนั่นเอง เมื่อพวกเขารู้ข้อกำหนดต่างๆ ของศาสนา

รายงายโดยบุคอรีย์และมุสลิม


เล่าจากอะบี สะอีด อัลคุดรีย์  จากท่านนบี   ได้กล่าวว่า :
        “โลกนี้หวาน เขียวชอุ่ม และแท้จริงอัลเลาะห์ ทรงให้พวกท่านเป็นตัวแทนอยู่ในโลกนี้ และพระองค์จะมองดูว่าพวกท่านจะกระทำกันอย่างไร ดังนั้นพวกท่านจงระมัดระวังในโลกนี้ และจงระมัดระวังผู้หญิง เพราะความวิบัติครั้งแรกที่บังเกิดกับพวก บะนี อิสรออีล นั้นเกิดจากผู้หญิง”

รายงานโดยมุสลิมเล่าจากอิบนิมุสอูด   ว่าท่านนบี   ได้กล่าวว่า :
       “ข้าแต่อัลเลาะห์ ข้าพเจ้าวอนขอจากท่านให้ได้รับแนวทางที่ถูกต้อง ขอความยำเกรง ความสงวนตัว และความพอใจในสิ่งที่ตนมี”

รายงานโดยมุสลิม


เล่าจากอะบี ตอรีฟ อะดีย์ บุตรฮาติม อัตตออีย์     ว่า ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์   กล่าวว่า :
       “ผู้ใดสาบานอย่างหนึ่งไว้ และต่อมาเขาเห็นว่ามีสิ่งอื่นที่เป็นความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ยิ่งกว่า ให้เขานำสิ่งที่เป็นความยำเกรงนั้นมาปฏิบัติ”

รายงายโดยมุสลิม


เล่าจากอะบีอุมามะห์ ซุดัยย์ บุตร อัจลาน อัลบาฮิลีย์   ได้กล่าวว่า  :
ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์   กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฮัจญ์ วะดาอ์ว่า :
         “ท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลเลาะห์ จงละหมาด 5 เวลาของพวกท่าน จงถือศีลอดในเดือนของพวกท่าน จงจ่ายซะกาตทรัพย์สินของพวกท่าน จงปฏิบัติตามผู้นำของพวกท่าน แล้วพวกท่านจะได้เข้าสวรรค์ขององค์อภิบาลของพวกท่าน”

รายงายโดยติรมีซี ท้ายบทละหมาด และกล่าวว่า : เป็นฮะดีษฮะซันซอเฮียะฮ์


ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย อาจารย์ อรุณ บุญชม