สังคมวิบัติ ต้องกำจัดที่ต้นตอ
  จำนวนคนเข้าชม  1348


สังคมวิบัติ ต้องกำจัดที่ต้นตอ

 

.ซัยนุ้ลอาบีดีน หวังภักดี

 

قال الله تعالى { يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُواَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ } سورة البقرة 168-169

 

     " โอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงกิน จงบริโภคสิ่งที่ฮาลาล สิ่งที่ดีที่มีอยู่บนพื้นโลก และจงอย่างทำอย่าปฏิบัติไปตามการก้าวนำของซัยตอน เพราะแท้จริงซัยตอนนั้นสำหรับพวกเจ้าคือศัตรู ที่สำแดงพฤติกรรมของมันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว มันจะทำให้พวกเจ้ากระทำในสิ่งที่เป็นความชั่ว โน้มน้าวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่เสื่อมเสีย เลวทรามต่ำช้า แล้วก็จะให้พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายพาดพิงถึงอัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ "

 

          จากอายะห์ที่นำมากล่าวนี้ ชี้นำให้เราทราบว่า ในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ต่อสภาพแวดล้อม เหตุการณ์และความเป็นไปของโลก ที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่นั้น ให้พึงระมัดระวังความชั่วช้าของชัยตอน ที่มักจะนำเราไปสู่ความชั่ว ความเป็นบาป พาเราไปตกหลุมพรางแห่งความเลวร้ายในกิเลส และความลุ่มหลงในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 

 

          ทำให้ชีวิตของเราต้องเกิดความมัวหมอง สูญเสียทั้งทรัพย์สินและเงินตรา ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณ ทำให้สภาพทางสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเกิดความวิบัติ เสื่อมโทรมและไร้ความประพฤติที่ดี ขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรม ขาดความยำเกรงอัลเลาะห์ แล้วที่สุดอนาคตหรือนาวาชีวิตของเราท่าน ที่โลดแล่นอยู่ในโลกอยู่ในสังคม ก็จะอัปปางลง

 

           ความระส่ำระสาย ความไม่เป็นระเบียบ ความชั่ว ความเป็นบาป ความผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติ ก็จะเกิดขึ้น นั่นเพราะชัยตอน เพราะ ฉะนั้น ชัยตอน คือศัตรูตัวฉกาจของเราท่าน ซึ่งก็เป็นศัตรูที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกและมนุษย์ที่มากไปด้วยกิเลสที่อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้น นับจากนบีอาดัม บุรุษคนแรกของโลก จนมาถึงเราท่าน และมันก็จะต้องเป็นศัตรูกับมนุษย์อย่างเราท่านเรื่อยไป ตราบจนถึงวันกิยามะห์

 

           ดังนั้น ผู้ใดที่อัลเลาะห์ให้การปกปักรักษาคุ้มครองจากพฤติกรรมความชั่วของชัยตอน เขาจะพ้นภัยพ้นความวิบัติ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้อัลเลาะห์คุ้มครองเรา เราก็ต้องอยู่ในจริยธรรมตามคำสั่งสอนของพระองค์ อยู่ในบทบัญญัติศาสนา และทางนำของพระองค์โดยเคร่งครัด แล้วนั่นแหละเราก็จะพ้นภัย และเมื่อใดขณะใดที่เราเผลอไผล ความเลวร้ายอันเนื่องมาจากพฤติกรรม การก้าวนำของชัยตอน ก็จะเข้าครอบงำ

 

          ในสังคมของเราในโลกปัจจุบัน ในประเทศของเราเป็นสังคมที่มีความเป็นศิวิไลซ์ มีความเจริญก้าวหน้า มีวิวัฒน์พัฒนาทั้งในด้านวัตถุ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศที่เจริญแล้ว แต่นั่นมิได้หมายถึงเป็นตัวบ่งชี้ ถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจ ทางด้านความประพฤติและจิตใต้สำนึกของบุคคลในสังคม 

 

           ในทุกตัวบุคคล โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่ วัยสดใสวัยน่ารัก จะมีความเจริญเติบโตและสวยงามไปตามสภาพความเจริญของบ้านเมือง ของสังคมที่แต่งแต้มสีสัน และก็ปรุงแต่งชีวิตของเราให้ได้รับความสะดวกสบายไปด้วย กลับทำให้วัยรุ่นเด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมความประพฤติเสื่อมลง แล้วก็เสื่อมลง นั่นเพราะธุรกิจการค้า แฟชั่นนำสมัย นวัตกรรมแบบใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจบันเทิง เริงรมย์ต่างก็ออกมาโฆษณาเพื่อแก่งแย่งช่วงชิงลูกค้ากัน โดยไม่คำนึงถึงจริยธรรม ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพียงเพื่อเงินตราหรือผลกำไรที่ได้รับเท่านั้น

 

           เราในฐานะผู้บริโภค ไม่รู้จักเลือก ไม่รู้จักพิจารณา ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่รู้จักแยกแยะสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนให้คุณ สิ่งไหนให้โทษ แล้วก็เดินสู่คำโฆษณา เดินไปสู่ภาพลวงแห่งค่านิยมเหล่านั้น มันเป็นเส้นทางของชัยตอน ทางแห่งหายนะแล้ว ความชั่วความเป็นบาป พิษภัยความเดือดร้อนในการประพฤติปฏิบัติตนก็จะเกิดขึ้น แล้วที่สุดนาวาชีวิตของเราก็จะอับปางลง

 

           พี่น้องที่รัก ... พฤติการณ์สร้างพฤติกรรม สภาพแวดล้อมมักเป็นตัวชี้นำ สภาพแวดล้อมดี สังคมก็ดี สภาพแวดล้อมวิกฤต สังคมวิบัติ ความเลวร้ายก็เกิดขึ้น ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนในสังคมก็ตามมา

 

           เพราะฉะนั้น เราต้องระมัดระวัง อย่าให้เส้นทางหรือพฤติการณ์ของชัยตอนเข้าครอบงำ กิเลสและความต้องการของคนเรานั้นมักตอบรับ เห็นดีเห็นงามไปกับเส้นทางของชัยตอนเสมอ ในอัลกุรอานกล่าวเตือนให้เราสังวรตนอยู่เสมอว่า

 

 (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ) "อันชีวิตจิตวิญญาณนั้นมักถูกครอบงำ ถูกยุยงส่งเสริมให้ทำความชั่ว

 

           อันไหนไม่ดี ก็อยากจะลอง อยากจะทำ อยากจะสัมผัส เส้นทางไหนที่ให้โทษ ให้อันตราย ก็อยากจะเดิน อยากจะทำ อยากจะเสี่ยง มันตื่นเต้นและเร้าใจดี นั่นแหละคือชีวิต

 

           พี่น้องที่รัก ... ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองของเราท่านนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่เราท่านน่าจะภาคภูมิใจ ในฐานะที่เราเป็นประชากร เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของประเทศ ขณะเดียวกัน ความเจริญทางด้านจิตใจทางอารยธรรม ศีลธรรม จริยธรรมความประพฤติ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เป็นอีกประการหนึ่งที่เราท่านต้องให้ความสำคัญ ต้องระมัดระวังและให้การสังวรตน อย่าปล่อยตัวปล่อยใจ ปล่อยลูกหลานให้เดินไปตามพฤติกรรมแวดล้อม  และกระแสนิยมของสังคมที่ค่อนข้างจะวิกฤติในทางจริยธรรม ความประพฤติในโลกปัจจุบัน โลกสมัยใหม่ โลกของวัฒนธรรมเลียนแบบ แบบสุดกู่ เลียนแบบฝรั่ง เลียนแบบยุโรป เลียนแบบตะวันตก ที่ค่อนข้างจะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เปิดกว้าง และมีอิสรเสรีเกินกว่าขนบ- ธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่แบบไทยๆของเรา โดยเฉพาะในมุมมองของเราท่าน ผู้เป็นมุสลิมจะรับได้

 

         เด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชอบพฤติกรรมเสรี ไม่ชอบที่จะให้ใครมาสอดส่องดูแลและบีบคั้น ชอบความเป็นส่วนตัว ชอบดูแลและมีทิศทางเป็นของตนเอง ประกอบกับยังอยู่ในวัยคึกคะนอง ก็อยากจะรู้ อยากจะเห็น อยากจะลอง ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะ เราในฐานะผู้ปกครอง ก็ต้องหมั่นตรวจสอบ และให้ความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด

 

          ในด้านของการแต่งเนื้อแต่งตัว คนรุ่นใหม่วัยรุ่นมักมุ่งเน้นไปในทางเซ็กส์ มีของดีต้องโชว์ เปิดไหล่ ผายอก สายเดี่ยว สาวๆวัยรุ่นวัยน่ารักวัยใสๆ จะให้ดังจะให้เด่น มีความทันสมัยขึ้นมาหน่อย ก็ต้องเปิดสะดือ โชว์หน้าท้อง ใส่ไฮไลท์ทรงผมสักนิด ก็น่าจะดูดี ตกกลางคืนยามราตรี ยามที่ซัยตอนออกปฏิบัติการ ก็ออกไปเที่ยว ไปรวมกลุ่ม ไปสนุกสนานกับเพื่อนฝูง ไปดิ้นตามเธค ไปนั่งตามไนท์คลับ ตามแหล่งมั่วสุมที่มีอยู่มากมายดาษดื่นทั่วทุกมุมเมือง 

 

          ธุรกิจบันเทิงเฟื่องฟู มีกลยุทธ์ที่จูงใจ ให้การบริการลูกค้าแบบราชันย์ ไร้ขอบเขต ไร้กำหนดเวลา และไร้จิตสำนึก มุ่งมอมเมาเด็กๆและเยาวชน เพียงเพื่อเงินอย่างเดียว จนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องออกมาจัดระเบียบสังคมดังที่เราเห็นกันอยู่ ความเกี่ยวเนื่องหรือผลกระทบที่ตามมาเป็นอย่างไร ? ติดเหล้า ติดเบียร์ เสพกัญชา เล่นยา ยาอียาบ้ายาม้ายากล่อมประสาท แล้วก็มั่วเซ็กส์แอบมีเพศสัมพันธ์กันเป็นแฟชั่น

 

          ช่วงนี้ ที่ควรระมัดระวังกันหน่อย ก็คงเป็นยาเสพติด ในรูปของยาแก้ไอ โฉมใหม่ล่าสุด ก็คือพ่อมดน้อยแฮรี่ พอตเตอร์ขี่ไม้กวาด นักเรียนนักศึกษาผลิตเองขายเอง กำลังเป็นที่นิยมของวัยโจ๋ แอบปั๊มกันในห้องน้ำ หอพักและสถานเริงรมย์ต่างๆ ส่วนผสมสุดมหาภัยร้าย มีทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง รวมทั้งสีย้อมผ้า แล้วก็ใส่น้ำหอมดับกลิ่น ติดง่ายเลิกยาก พิษภัยรุนแรงกว่ายาบ้าทั่วไป ลูกหลานใครเครียด มีอาการเหม่อลอย ออกอาการสติเลอะเลือน ก็ให้รีบตรวจสอบ เดี๋ยวจะสายเกินแก้

 

         ครับ .. เป็นเรื่องของความชั่วร้าย เสียเงินเสียทอง เสียเวลาเสียสุขภาพ เสียสติเสียอนาคต อายุสั้น จุดจบคือความตาย ตายแบบลัดคิว เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเลิกยาก วันไหนไม่มีเงินเที่ยว ไม่มีเงินเล่นยา แต่ใจมันอยาก ทำไง ? ลักของพ่อแม่ไปขาย ของพ่อแม่หมดไม่มีให้ขาย ก็หันไปลักของเพื่อนบ้าน จารกรรมปล้นจี้ กรรโชคทรัพย์ ลักเล็กขโมยน้อย หนักต่อหนักเข้าก็หันร่วมขบวนการค้ายา ขัดผลประโยชน์กันก็ฆ่าทิ้ง ก่อกรรมและสาปแช่ง สังคมรังเกียจ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย

 

          หลายคนประสบปัญหา เป็นพ่อคนแต่วัยเรียน เป็นแม่คนแต่วัยศึกษา ปัญหาครอบครัว ปัญหาทำแท้ง ปัญหาเด็กไม่มีพ่อ ปัญหาเสี้ยนยา ออกอาการบ้าอาละวาด เครียด หงุดหงิด สติเลอะเลือน ก็มีให้เห็นกันอยู่มาก ไม่ต้องที่ไหนหรอกครับ .. ในชุมชนในสังคมของเรานี่แหละครับ มีให้เห็นกันบ่อยครั้ง แล้วก็หลากหลายอาการ หลากหลายพฤติกรรม ที่ตายไปก็มาก เดินกับแบบตุ๊กตาไขลาน ไร้จิตวิญญาณ ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่าง นั่นแหละอะไร ?

 

           นั่นเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติด ไปเดินตามการก้าวนำของชัยตอน ไปตามชัยตอน ปล่อยให้อำนาจของชัยตอนเข้าครอบงำ และที่สุดชีวิตก็ต้องตกอยู่ในความชั่ว ในความอัปรีย์

 

      ในอายะนี้บอกว่า "โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยตอนนั้น มันจะใช้ให้พวกเจ้ากระทำในสิ่งที่เป็นความชั่ว โน้มน้าวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่เสื่อมเสียเลวทราม

 

         ชัยตอนใช้เรา นำพาเราไปสู่ความชั่ว ไปสู่วิบัติกรรมความเลวร้าย เราต้องระมัดระวังและหาทางปกป้องคุ้มครองตนเองให้ดี

          มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะเคลือบแคลงใจ เกิดความสงสัย แล้วก็มีคำถามขึ้นว่า ซัยตอนนั้นมันคืออะไร ? ตัวตนเป็นอย่างไร ? มีพฤติกรรมเป็นอย่างไร ? จะได้ระมัดระวังตัวได้ถูกต้อง เราทราบกันมาตลอดว่า เรามองไม่เห็นชัยตอน แต่ชัยตอนเห็นเรา ทำให้เราเกิดความกังวลใจ โดยที่เราไม่รู้เลยว่า ชัยตอนอยู่ที่ไหน มันทำอะไรอยู่ ทำไมมันถึงต้องมาหลอกล่อเราด้วย

 

          เรื่องมันยาวและมีคำถามที่ค่อนข้างเปิดกว้าง แต่เพื่อให้เห็นเป็นภาพลักษณ์ของชัยตอนขึ้นมาบ้าง ก็อยากจะชี้แจงเป็นบทสรุปเล็กๆน้อยๆว่า ในเรื่องของซัยตอนนั้น ก่อนอื่นเราต้องแยกแยะซัยตอนออกเป็น 2 ประเภท นั้นก็คือ 

1) รูปพรรณหรือลักษณะการณ์ของชัยตอน และ 

2) ตัวตนของชัยตอน 

 

     1 . รูปพรรณหรือลักษณะการณ์ของชัยตอนโดยทั่วไปแล้ว ก็คือลักษณะการณ์ของผู้หนึ่งซึ่งมีพฤติการณ์หนึ่ง ซึ่งจะเป็นผู้ใด พฤติการณ์ใดก็ตามที่ทำให้ผู้คนออกห่างจากาการตออะห์ ภักดีต่ออัลเลาะห์ ออกห่างจากความถูกต้อง ออกห่างจากคุณธรรมความดี 

     หรือไม่ก็ยุยงส่งเสริมให้คนทำชั่ว ประพฤติมิชอบ ทำบาปทำกรรม ทำลายล้างทำความเสื่อมเสีย สูญเสียให้กับตัวเอง บุคคลและสังคมรอบข้าง

     บุคคลผู้นั้น พฤติการณ์นั้นๆก็คือ ชัยตอน หมายถึงทั้งบุคคลที่มีความประพฤติมิชอบ ทั้งพฤติการณ์แวดล้อม หรือเหตุที่ทำให้เป็นไป ทำให้เดินอยู่บนความชั่วร้าย เราเรียกคนพวกนั้น พฤติการณ์นั้นๆว่า พวกชัยตอน นั้นก็คือพวกคนชั่ว พฤติกรรมเลวทราม พวกมาร พวกอธรรม ทำนองนั้น

 

      2 . ตัวตนของชัยตอนที่แท้จริง ก็คือกลุ่มญินที่เผยแผ่ความชั่ว สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน นั่นก็คือกลุ่มญินที่ต่อต้านความถูกต้อง ชักนำและเรียกร้องผู้คนไปสู่การปฏิเสธศรัทธา ไม่ภักดีต่ออัลเลาะห์ ขัดคำสั่งใช้ของพระองค์ อย่างเช่น อิบลีสที่เราทราบกันจากอัลกุรอาน ที่กล่าวเรื่องราวของอาดำ ที่ถูกอิบลีสล่อหลอก จนกระทั่งต้องออกจากสวรรค์มาอยู่ พื้นโลก

 

           เพราะฉะนั้นในคำว่า ชัยตอน ในความหมายของมัน โดยทั่วไปแล้วก็คือ รูปพรรณหรือลักษณการณ์ของความชั่ว ของผู้กระทำหรือผู้ชี้นำไปสู่ความชั่วความอัปรีย์ ไม่เฉพาะเจาะจงว่า จะเป็นผู้ใด ชื่อใด พฤติการณ์ใดๆ จะเป็นญินหรือมนุษย์ จะเป็นลักษณการณ์หรือบุคคลก็แล้วแต่ ที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ดี เป็นเหตุจูงใจให้เดินไปสู่ความชั่ว ความอัปรีย์ เราเรียกว่า ซัยตอน

 

           พี่น้องที่รัก .. ชัยตอนในบ้านเมืองในแวดวงสังคมของเราท่านมีมากมายหลากหลายชนิด ทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพความเป็นอยู่ ทั้งซัยตอนที่เรามองไม่เห็นตัวตน มันยากที่เราท่านจะหลีกหนีความชั่ว ความเลวร้ายของชัยตอนได้

 

          ประการสำคัญ ที่เราจะหลีกหนีหรือต่อสู้กับชัยตอนได้ ก็ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน นั่นก็คือสร้างคนให้มีศาสนา สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในกลุ่มชน มีตักวา มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ เดินตามบทบัญญัติใช้และแนวทางของพระองค์โดยเคร่งครัด นั้นแหละคือเกราะคุ้มกันหรือกำแพงขวางกั้น ไม่ให้เราท่านและลูกหลานของเราทุกคน เดินเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติด และพิษภัยความเลวร้ายต่างๆนานาที่เกิดขึ้น ในแวดวงสังคมซึ่งก็มีทั้งดีและไม่ดี

 

 อบายมุขคือความชั่วช้า ... ยาบ้าคือมหาภัย ... พลังใจทุกคนต้องสำนึก

 

 

ที่มา : รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์(บ้านดอน)