อย่ามองข้ามความดี
  จำนวนคนเข้าชม  872


อย่า มอง ข้าม ความ ดี

 

โดย อิบนุ อาบีดีน

 

          พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทั้งหลาย วันนี้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมคนหนึ่ง วันนี้ที่เราเป็นมุสลิม เพราะเราเกิดมาจากครอบครัวที่เป็นมุสลิมหรือเปล่า หรือเพราะว่าเห็นคนส่วนมากเป็นมุสลิมเราก็เลยเป็นมุสลิม แต่ไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

 

           ในวันนี้ท่านจะต้องรู้แล้วว่ามุสลิม ที่แท้จริงก็คือ ผู้ที่จิตใจของเขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตามรุก่นอีมาน 6 ประการ แล้วร่างกายของเขาก็ต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ด้วย โดยนำเอารุก่นอิสลาม 5 ประการ มาปฏิบัติ นี่แหละที่เราเรียกว่ามุสลิม หรือมุอฺมิน

 

           แต่ในปัจจุบัน คนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา หรือปฏิบัติแต่ไม่ตรงตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีอยู่มากมายในสังคมมุสลิมเราทุกวันนี้ แล้วการปฏิบัติอะมัลของเขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในวันกิยามะฮฺเลย เพราะสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไปนั้น ไม่เป็นไปตามคำสั่งของอัลลอฮฺ และแบบอย่างการปฏิบัติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั่นเอง

 

            พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ เรายังสามารถที่จะแก้ไขในสิ่งต่างๆ ที่มันยังไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องได้ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียใจในวันนั้น ความดีอันใดที่เรายังไม่ได้กระทำ ก็จงรีบกระทำก่อน ที่จะถึงวันที่เขาแบกเราไปหลุมศพ ในวันนั้น เราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวใดๆ ได้แล้ว เราจะไปนึกเสียใจใน วันนั้นว่า นี่เรายังไม่ได้ละหมาดเลย เรายังไม่ได้บริจาคเลย เรายังไมได้ทำความดีต่อพ่อแม่เลย เรายังไม่ได้เป็นคนดีของสังคมเลย ไปนึกได้ในวันนั้น มันก็สายไปแล้ว ไม่มีประโยชน์อันใดแล้ว

 

            แต่ในวันนี้ เรายังมีโอกาสรีบขวนขวาย กระทำความดีให้มากๆ คนมีเงินจะบริจาค ก็รีบบริจาค เพราะมันจะไปเป็นเสบียงของเราในวันอาคิเราะฮฺ คนที่เคยพูดไม่ดีต่อพ่อแม่ ก็เปลี่ยนมาทำความดีต่อท่าน ทั้งสองให้มากๆ เพื่อเป็นการลบล้างความผิดที่เคยกระทำไม่ดีต่อท่านที่ผ่านมา เพราะความดีนั้นจะสามารถลบล้างความชั่วได้ ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

 

           จากท่านอบีอับดุรเราะฮฺมาน มุอ๊าซ บุตรของ ญะบัล ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

จงยำเกรงต่ออัลลฮฺทุกสภาวการณ์ และจงติดตามความชั่วด้วยความดี ซึ่งมันจะไปลบล้างความชั่วนั้น

และจงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยมารยาทที่ดีงาม

(บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

 

           อย่ารีรอในการที่จะกระทำความดี แต่จงแข่งขันกันในการกระทำความดีทั้งหลาย ดังอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้กล่าวไว้ว่า พวกท่านทั้งหลาย จงแข่งขันกันในการทำความดี เพราะความดีนี้แหละมันจะเป็นเสบียงของเราในโลกหน้า ที่เรากำลังเดินทางไป เพราะตอนนี้อย่าลืมว่าเราทุกคนกำลังอยู่ในการเดินทาง ส่วนโลกนี้เป็นแค่ทางผ่าน เราอยู่กับมันได้ไม่นาน แล้วเราก็ต้องจากมันไป

 

           พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย การใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิม หรือไม่ใช่มุสลิมก็ตาม เขามีความผูกพันอยู่กับสามอย่างด้วยกัน

1. เรามีความผูกพันอยู่กับครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง

2. เรามีความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่

3. เรามีความผูกพันอยู่กับการปฏิบัติการงานของเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตาม

     แต่เมื่อถึงวันเวลาที่เราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาล ในวันนั้นมีสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปถึงโลกหน้านั้นก็คือ การงานของเรานั่นเอง

 

            ดังนั้น ในวันนี้เราจะทำยังไงให้การงานที่จะติดตัวเราไปนั้น ให้มันเป็นการงานที่ดี เป็นการงานที่ตรงตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เราก็ต้องเริ่มด้วยกับการให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาศาสนา เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอยู่แล้ว อย่างที่ท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

 

     จากท่านอนัส บุตรของมาลิก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

การแสวงหาวิชาความรู้นั้นจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน

(บันทึกโดย อัฏฏ็อบรอนีย์)

 

      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการศึกษาอัลกุรอาน เพราะท่านนบีได้ชื่นชมผู้ที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้อัลกุรอาน ดังฮะดิษที่ว่า

     จากท่านอุสมาน อิบนิ อัฟฟาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือ ผู้ที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอาน

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์และอิมาม มุสลิม)

 

           พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ สังคมมุสลิมทุกวันนี้กำลังมองข้ามในเรื่องความสำคัญของการศึกษาศาสนา ทั้งๆ ที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของมุสลิมบนโลกดุนยานี้เลย

 

     “โอ้ ผู้ทรงผันเปลี่ยนหัวใจ ได้โปรดกระชับหัวใจของเหล่าข้าพระองค์ ให้มั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ท่านด้วยเถิด

 

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 18 ธันวาคม 2553