การดำเนินตามแนวทางของสลัฟ
  จำนวนคนเข้าชม  1159


การดำเนินตามแนวทางของสลัฟ

 

อาบีดีณ โยธาสมุทร เรียบเรียง

บิ้สมิ้ลลาฮิ้รร่อฮฺมานิ้รร่อฮีม

 

     อิสลามที่แท้จริง คือ การดำเนินตามแนวทางของสลัฟ (หมายถึง ต้องตรงกับแนวทางของสลัฟ)

 

     ♦ ท่านบิ้ชรฺ อิบนุ้ล ฮาริ้ษ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ (..227) ได้กล่าวไว้ความว่าอั้ลอิสลามก็คือ อั้ซซุนนะฮฺ และอั้ซซุนนะฮฺก็คือ อั้ลอิสลาม”[1] 

 

     ♦ ท่านอิหม่ามอะฮฺหมัด ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ (.. 241) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานของแนวทางอั้ซซุนนะฮฺไว้ความว่าสำหรับเราแล้ว หลักเกณฑ์พื้นฐานของแนวทางอั้ซซุนนะฮฺก็คือ การยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่บรรดาสหายของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้ตั้งมั่นกันอยู่บนสิ่งนั้น และคือ การดำเนินตนตามพวกท่านเหล่านั้น...”[2]

 

     ♦ ท่านอิหม่ามอั้ลบั้รบะฮารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ (.. 329) ได้กล่าวไว้ความว่าพวกท่านทั้งหลายพึงทราบไว้ว่า อั้ลอิสลามก็คือ อั้ซซุนนะฮฺ และอั้ซซุนนะฮฺก็คือ อั้ลอิสลาม หนึ่งในสองสิ่งนี้ไม่อาจดำรงอยู่ได้นอกจะต้องอาศัยพึ่งพาอีกสิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ด้วยเท่านั้น”[3] 

 

     ♦ ท่านชัยคุ้ลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ (.. 728) ได้กล่าวไว้ในหนังสือมัจมัวอุ้ลฟะตาวา ของท่านความว่าอันที่จริงแล้ว ศาสนาของอัลลอฮฺนั้น ได้แก่ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาร่อซู้ลของพระองค์ขึ้นมาด้วยสิ่งนั้นและได้แก่ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ลงมาด้วยกับมันเท่านั้น ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ คือ ทางอันเที่ยงตรง คือ เส้นทางของเหล่าสหายของท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ ซึ่งพวกท่านคือ ยุคที่ดีที่สุดในบรรดายุคสมัย คือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุด และเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติที่สุดถัดจากบรรดาผู้เป็นนบี

พระองค์พระผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสไว้ว่า

 

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ... [٩:١٠٠

 

     “ และบรรดาผู้ที่รุดนำหน้าไปในยุคแรก จากชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศ้อร ตลอดจนบรรดาผู้ที่ดำเนินตามพวกเขา ด้วยการดำเนินตามอย่างดีนั้น อัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกเขาแล้วและพวกเขาก็ต่างพอใจพระองค์

 

           จากจุดนี้ (เป็นการชี้แจงว่า) พระองค์ได้ทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ที่รุดหน้าไปในยุคแรกด้วยการพอพระทัยอย่างไร้เงื่อนไข และทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ที่ดำเนินตามพวกท่านเหล่านั้น เนื่องด้วยการดำเนินตามอย่างดีของพวกเขานั่นเอง

และท่านนบี กล่าวไว้ในบรรดาฮะดี้ษศ่อฮี้ฮฺว่า 

(( خيرالقرون ، القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ))

 

     “ยุคที่ดีที่สุดแห่งบรรดายุคสมัยนั้น ได้แก่ ยุคที่ฉันถูกแต่งตั้งให้มาอยู่ในพวกเขา ถัดจากนั้นก็ได้แก่ พวกที่ตามหลังพวกเขามา และถัดจากนั้นก็ได้แก่ พวกที่ตามหลังพวกเขามา

 

     ♦ ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มั้ซอู้ด ร่อดิยั้ลลอฮุอันฮุ ได้เคยพูดไว้ (ความ) ว่า  

     “ผู้ใดก็ตามในหมู่พวกท่านที่เป็นผู้ดำเนินตนตาม เขาก็จงดำเนินตนตามบุคคลที่ได้ตายจากไปแล้วเถิด ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ไม่เป็นที่น่าวางใจต่อการถูกฟิตนะฮฺเล่นงาน ซึ่งบรรดาบุคคลดังกล่าวนี้ก็ได้แก่ เหล่าสหายของท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ นั่นเอง พวกท่านนั้น เป็นบุคคลที่มีหัวใจที่ดีเลิศที่สุดในประชาชาตินี้,เป็นบุคคลที่มีความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุด,และเป็นบุคคลที่ดัดจริตน้อยที่สุดแห่งประชาชาตินี้อีกด้วย

      พวกท่านเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้ทรงคัดสรรให้มาอยู่เคียงคู่กับนบีของพระองค์ และให้มาทำหน้าที่ธำรงศาสนาของพระองค์เอาไว้ ดังนั้น พวกท่านทั้งหลายจงรู้จักสิทธิของพวกท่านเหล่านั้นและจงยึดมั่นแนวทางของพวกท่านเหล่านั้นเอาไว้ เพราะแน่นอนว่า พวกท่านเหล่านั้น ต่างตั้งมั่นกันอยู่บนทางอันเที่ยงตรง

 

     ♦ ท่านฮุซัยฟะฮฺ อิบนุ้ล ยะมาน ร่อดิยั้ลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวไว้ (ความ) ว่า 

     “เหล่านักอ่านทั้งหลาย พวกท่านจงมั่นคงอยู่ในทางอันเที่ยงตรง และจงรับเอาเส้นทางมาจากบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายดำเนินตามพวกท่านเหล่านั้น แน่นอนว่าพวกท่านทั้งหลายเองก็ได้เดินทางรุดหน้าไปได้อย่างไกลโพ้นแล้ว แต่ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายหันไปหยิบจับเอามาจากทางขวาหรือจากทางซ้ายแล้วละก็ แน่นอนว่า พวกท่านทั้งหลายเองก็ได้หลงทางออกไปอย่างแสนไกลกันเสียแล้ว

 

     ♦ ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มั้ซอู้ด ร่อดิยั้ลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวไว้ (ความ)ว่า 

     “ ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ ได้ขีดเส้นให้เราดูเส้นหนึ่ง จากนั้นท่านก็ขีดเส้นอีกหลายเส้นรอบๆ เส้นๆนั้น จากทั้งทางขวาและทางซ้าย แล้วท่านก็พูดขึ้นว่านี่คือทางของอัลลอฮฺ และเหล่านี้คือบรรดาเส้นทางต่างๆ ซึ่งบนแต่ละเส้นทางจากบรรดาเส้นทางเหล่านี้ ล้วนมีไชยตอนที่คอยชักชวนเข้าไปสู่แต่ละเส้นทางนั้นอยู่หลังจากนั้นท่านก็อ่าน

 

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [٦:١٥٣

 

      “และนี่คือ เส้นทางของข้าอันเที่ยงตรง ดังนั้นพวกเจ้าจงดำเนินตามเส้นทางนี้เสีย

     และอย่าได้ไปดำเนินตามบรรดาเส้นทางต่างๆ เพราะมันจะทำให้พวกเจ้ากระจัดกระจายกันออกจากเส้นทางของพระองค์..”

 

พระองค์ พระผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ ได้ทรงสั่งใช้ให้พวกเรากล่าวในการละหมาดของพวกเราว่า

 

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

 

     “ ขอพระองค์โปรดทรงนำทางพวกเราสู่หนทางอันเที่ยงตรง คือหนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาพวกเขา

     ไม่ใช่หนทางของพวกที่ถูกโกรธกริ้ว และไม่ใช่ของพวกที่หลงออกจากทาง ”[4] 

สิ้นสุดส่วนที่ต้องการนำเสนอจากคำพูดของท่านชัยคุ้ลอิสลาม

 

          จากข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ให้ทราบข้างต้นนี้ น่าจะเป็นที่เพียงพอแล้วในการยืนยันว่า อิสลามที่แท้จริงนั้นก็คือ การดำเนินตามแนวทางของสลัฟนั่นเอง

 

 

 

 


https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php