การตักเตือนคนในครอบครัวที่ทำผิดต่อหลักศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  4078


การตักเตือนคนในครอบครัวที่ทำผิดต่อหลักศาสนา

 

.ยะห์ยา หัสการณ์บัญชา

 

          เคยไหมครับที่คนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องของเราทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักศาสนาขั้นร้ายแรง(เช่น กระทำผิดในเรื่องรากฐานหรืออุศูลของศาสนา อย่างเรื่องอัลวะลาอฺวัลบะรออฺ โดยที่ญาติหรือคนในครอบครัวของเราไปเข้าข้างให้ท้ายคนสอนผิดในเรื่องร้ายแรงในเรื่องที่เป็นรากฐานของศาสนา หรือไปสนับสนุนคนทำผิดในเรื่องที่เป็นรากฐานของศาสนา) แล้วเราอึดอัดใจ ลำบากใจที่จะตักเตือนเพราะเขาคือครอบครัวของเรา คือญาติของเรา หรือ เราลำบากใจที่ปลีกตัวออกห่างจากพวกเขา เพราะเกรงว่าจะเป็นการตัดสัมพันธ์เครือญาติ 

 

          หากท่านคือหนึ่งในบุคคลที่ประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ ลองอ่านฟัตวาและคำแนะนำของชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์ในประเด็นเช่นนี้ดูนะครับ ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาและให้ทางออกที่ดีที่สุดกับทุกๆคนที่ประสบกับปัญหาในลักษณะนี้ด้วยเถิด อามีน

 

          ท่านชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์(หนึ่งในปราชญ์สะละฟีย์ชั้นอาวุโสในยุคปัจจุบัน)ได้ถูกสอบถามว่า

 

         เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับครอบครัวเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ หรือคนอื่นๆที่เป็นครอบครัวและเครือญาติ โดยที่พวกเขาได้กระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา ซึ่งฉัน(ผู้ถาม)ได้เคยตักเตือนบอกกล่าวพวกเขาบางคนไปแล้ว แต่ทว่าเขาไม่รับฟัง และฉันก็สงสัยว่าญาติๆบางคนมีการติดต่อกับพวกนักทำไสยศาสตร์ด้วย ในกรณีเช่นนี้เราจะปฏิบัติตัวกับพวกเขาอย่างไร? และเราสามารถรับของขวัญจากพวกเขาได้หรือไม่? หรือเราจะทำอย่างไรเมื่อพวกเขาให้ของขวัญแก่เรา?

 

ท่านชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์ได้ตอบว่า

 

ประการที่หนึ่ง

 

          คำว่า"สงสัย"จะไม่ถูกนำมาใช้หรือนำมาพิจารณาเลย ดังเช่นในเรื่องที่ท่านเล่ามาให้ฟัง คือ เรื่องการไปหานักทำไสยศาสตร์ และการเล่นของ คือ การจะกล่าวถึงผู้อื่นในเรื่อง(ร้ายแรง)เช่นนี้จำเป็นจะต้องมีความมั่นใจอย่างชัดเจน(คือใช้คำว่าสงสัยว่าคนๆนั้น คนๆนี้ได้ทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ไม่ได้)

 

ประการที่สอง

 

          ท่านได้บอกว่า พวกเขาทำ"สิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา" โดยไม่ได้ระบุเจาะจงอย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแบบไหน การใช้คำเช่นนี้มีความกำกวม แต่หากว่าสิ่งฝ่าฝืนที่ท่านบอกมานั้นคือ สิ่งฝ่าฝืนในเรื่องรากฐานสำคัญ(อุศูล)ของศาสนาหรือ ในเรื่องหลักการยึดมั่น หรือในเรื่องหลักเตาฮีด(การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ) หรือในเรื่ององค์ประกอบหลักต่างๆของการศรัทธา(อัรกานุลอีมาน) ก็คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺของพระองค์, การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์, การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์, การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์ของพระองค์ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี หากเป็นเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้ ก็จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณา(เพื่อตอบคำถาม) ฉะนั้นท่านจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องเช่นนี้ให้ดี

 

          โดยฉันขอกล่าว(ตอบ)ว่า คนเหล่านี้(ครอบครัวและเครือญาติ) บางทีพวกเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้  ดังนั้นสิทธิที่ท่านจำเป็นจะต้องมอบให้แก่พวกเขาก็คือ ท่านจะต้องตักเตือนพวกเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยน และคารมที่คมคาย และท่านจะต้องแสดงออกให้พวกเขารับรู้ให้ได้ว่าท่านรักที่จะให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดี และท่านปรารถนาที่จะชี้แนะพวกเขาให้รับรู้ถึงสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺทรงพอพระทัย ควบคู่ไปพร้อมกับท่านจะต้องมีความอดทนและมุ่งหวัง(ในการตักเตือนนี้)

 

          หากว่าพวกเขารับฟังและยืนหยัด(คือ ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา)ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากว่าพวกเขาไม่รับฟังและไม่ยืนหยัด(คือ ไม่ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา) ท่านก็จงออกห่างและปลีกตัวออกจากพวกเขาเสีย ดังนั้นท่านจงอย่าได้ร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกับพวกเขา และอย่าได้รับของขวัญของพวกเขา จนกว่าท่านจะเห็นว่าพวกเขาหันกลับมาสู่การเชื่อฟังภักดีและยืนหยัด(คือ ละทิ้งสิ่งที่เคยฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนา)

 

          และฉันขอสั่งเสียแนะนำท่านว่าจงอดทน และพยายามตักเตือนพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งว่าท่านสิ้นหวังแล้ว(ว่ายังไงพวกเขาก็ไม่รับฟังคำตักเตือนและไม่ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา) ท่านก็จงปล่อยพวกเขาไปและปฏิบัติตัวกับพวกเขาดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และท่านจงออกห่างจากพวกเขาโดยมีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺ ซึ่งการออกห่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการกีดกั้นมิให้ท่านทำความดีกับพ่อแม่(ในกรณีที่พ่อแม่คือผู้ที่ต้องออกห่างตามหลักการศาสนา

 

          เพราะอัลลอฮฺ ตรัสว่า "และเจ้าจงอยู่เคียงข้างเขาทั้งสอง(พ่อแม่)ในโลกนี้ด้วยการทำความดี"

 

           ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า "และหากว่าเขาทั้งสอง(พ่อแม่)บังคับให้เจ้าตั้งภาคีต่อข้า(อัลลอฮฺ)โดยที่เจ้าไม่มีความรู้ เจ้าก็จงอย่าได้เชื่อฟังเขาทั้งสอง และจงอยู่เคียงข้างเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยการทำความดี" ซูเราะฮฺ ลุกมาน อายะฮฺที่ 15

 

           และฉันขอสั่งเสียแนะนำท่านอย่างหนักแน่นว่า ให้ท่านขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺในการแนะนำตักเตือนพวกเขา อย่างเช่นด้วยการนำตำราที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจในยามที่ท่านอ่านมันให้พวกเขาฟัง หรือนำเทป(ซีดี,เอ็มพีสาม)บรรยายของบรรดาปราชญ์อาวุโสมาให้พวกเขาฟัง ไม่ว่าจะเป็นเทป(ซีดี,เอ็มพีสาม)บรรยายของชัยคฺอับดุลอะซีซ บินบาซ, ชัยคฺอุษัยมีน, ชัยคฺอัลบานีย์, ชัยคฺเฟาซาน, ชัยคฺศอลิหฺ อัลลุฮัยดาน (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาและคุ้มครองท่านเหล่านี้ด้วยเถิด) เพราะปราชญ์อาวุโสเหล่านี้มีสถานะที่ผู้คนทั้งหลายต่างยอมรับและให้เกียรติ

 

(อ้างอิงจากเว็บไซต์ มีรอษ อัลอัมบิยาอฺ)

https://miraath.net/ar/content/fatawa/8882219


https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://www.poltekesos.ac.id/slot-online/https://panseljpt.bumn.go.id/slot-gacor/
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/https://besilak.belitung.go.id/slot-gacor/https://bangkom.bekasikota.go.id/storage/slot-gacor/https://p3bi.ustjogja.ac.id/slot-gacor/https://mpp.magelangkota.go.id/slot-gacor/https://perpustakaan.poliwangi.ac.id/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php