การตักเตือนคนในครอบครัวที่ทำผิดต่อหลักศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  4485


การตักเตือนคนในครอบครัวที่ทำผิดต่อหลักศาสนา

 

.ยะห์ยา หัสการณ์บัญชา

 

          เคยไหมครับที่คนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องของเราทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักศาสนาขั้นร้ายแรง(เช่น กระทำผิดในเรื่องรากฐานหรืออุศูลของศาสนา อย่างเรื่องอัลวะลาอฺวัลบะรออฺ โดยที่ญาติหรือคนในครอบครัวของเราไปเข้าข้างให้ท้ายคนสอนผิดในเรื่องร้ายแรงในเรื่องที่เป็นรากฐานของศาสนา หรือไปสนับสนุนคนทำผิดในเรื่องที่เป็นรากฐานของศาสนา) แล้วเราอึดอัดใจ ลำบากใจที่จะตักเตือนเพราะเขาคือครอบครัวของเรา คือญาติของเรา หรือ เราลำบากใจที่ปลีกตัวออกห่างจากพวกเขา เพราะเกรงว่าจะเป็นการตัดสัมพันธ์เครือญาติ 

 

          หากท่านคือหนึ่งในบุคคลที่ประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ ลองอ่านฟัตวาและคำแนะนำของชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์ในประเด็นเช่นนี้ดูนะครับ ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาและให้ทางออกที่ดีที่สุดกับทุกๆคนที่ประสบกับปัญหาในลักษณะนี้ด้วยเถิด อามีน

 

          ท่านชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์(หนึ่งในปราชญ์สะละฟีย์ชั้นอาวุโสในยุคปัจจุบัน)ได้ถูกสอบถามว่า

 

         เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับครอบครัวเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ หรือคนอื่นๆที่เป็นครอบครัวและเครือญาติ โดยที่พวกเขาได้กระทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา ซึ่งฉัน(ผู้ถาม)ได้เคยตักเตือนบอกกล่าวพวกเขาบางคนไปแล้ว แต่ทว่าเขาไม่รับฟัง และฉันก็สงสัยว่าญาติๆบางคนมีการติดต่อกับพวกนักทำไสยศาสตร์ด้วย ในกรณีเช่นนี้เราจะปฏิบัติตัวกับพวกเขาอย่างไร? และเราสามารถรับของขวัญจากพวกเขาได้หรือไม่? หรือเราจะทำอย่างไรเมื่อพวกเขาให้ของขวัญแก่เรา?

 

ท่านชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์ได้ตอบว่า

 

ประการที่หนึ่ง

 

          คำว่า"สงสัย"จะไม่ถูกนำมาใช้หรือนำมาพิจารณาเลย ดังเช่นในเรื่องที่ท่านเล่ามาให้ฟัง คือ เรื่องการไปหานักทำไสยศาสตร์ และการเล่นของ คือ การจะกล่าวถึงผู้อื่นในเรื่อง(ร้ายแรง)เช่นนี้จำเป็นจะต้องมีความมั่นใจอย่างชัดเจน(คือใช้คำว่าสงสัยว่าคนๆนั้น คนๆนี้ได้ทำอย่างนั้น ทำอย่างนี้ไม่ได้)

 

ประการที่สอง

 

          ท่านได้บอกว่า พวกเขาทำ"สิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา" โดยไม่ได้ระบุเจาะจงอย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแบบไหน การใช้คำเช่นนี้มีความกำกวม แต่หากว่าสิ่งฝ่าฝืนที่ท่านบอกมานั้นคือ สิ่งฝ่าฝืนในเรื่องรากฐานสำคัญ(อุศูล)ของศาสนาหรือ ในเรื่องหลักการยึดมั่น หรือในเรื่องหลักเตาฮีด(การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ) หรือในเรื่ององค์ประกอบหลักต่างๆของการศรัทธา(อัรกานุลอีมาน) ก็คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺของพระองค์, การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์, การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์, การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์ของพระองค์ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี หากเป็นเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้ ก็จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณา(เพื่อตอบคำถาม) ฉะนั้นท่านจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องเช่นนี้ให้ดี

 

          โดยฉันขอกล่าว(ตอบ)ว่า คนเหล่านี้(ครอบครัวและเครือญาติ) บางทีพวกเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้  ดังนั้นสิทธิที่ท่านจำเป็นจะต้องมอบให้แก่พวกเขาก็คือ ท่านจะต้องตักเตือนพวกเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยน และคารมที่คมคาย และท่านจะต้องแสดงออกให้พวกเขารับรู้ให้ได้ว่าท่านรักที่จะให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดี และท่านปรารถนาที่จะชี้แนะพวกเขาให้รับรู้ถึงสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺทรงพอพระทัย ควบคู่ไปพร้อมกับท่านจะต้องมีความอดทนและมุ่งหวัง(ในการตักเตือนนี้)

 

          หากว่าพวกเขารับฟังและยืนหยัด(คือ ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา)ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากว่าพวกเขาไม่รับฟังและไม่ยืนหยัด(คือ ไม่ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา) ท่านก็จงออกห่างและปลีกตัวออกจากพวกเขาเสีย ดังนั้นท่านจงอย่าได้ร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกับพวกเขา และอย่าได้รับของขวัญของพวกเขา จนกว่าท่านจะเห็นว่าพวกเขาหันกลับมาสู่การเชื่อฟังภักดีและยืนหยัด(คือ ละทิ้งสิ่งที่เคยฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนา)

 

          และฉันขอสั่งเสียแนะนำท่านว่าจงอดทน และพยายามตักเตือนพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งว่าท่านสิ้นหวังแล้ว(ว่ายังไงพวกเขาก็ไม่รับฟังคำตักเตือนและไม่ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา) ท่านก็จงปล่อยพวกเขาไปและปฏิบัติตัวกับพวกเขาดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และท่านจงออกห่างจากพวกเขาโดยมีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺ ซึ่งการออกห่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการกีดกั้นมิให้ท่านทำความดีกับพ่อแม่(ในกรณีที่พ่อแม่คือผู้ที่ต้องออกห่างตามหลักการศาสนา

 

          เพราะอัลลอฮฺ ตรัสว่า "และเจ้าจงอยู่เคียงข้างเขาทั้งสอง(พ่อแม่)ในโลกนี้ด้วยการทำความดี"

 

           ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า "และหากว่าเขาทั้งสอง(พ่อแม่)บังคับให้เจ้าตั้งภาคีต่อข้า(อัลลอฮฺ)โดยที่เจ้าไม่มีความรู้ เจ้าก็จงอย่าได้เชื่อฟังเขาทั้งสอง และจงอยู่เคียงข้างเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยการทำความดี" ซูเราะฮฺ ลุกมาน อายะฮฺที่ 15

 

           และฉันขอสั่งเสียแนะนำท่านอย่างหนักแน่นว่า ให้ท่านขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺในการแนะนำตักเตือนพวกเขา อย่างเช่นด้วยการนำตำราที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจในยามที่ท่านอ่านมันให้พวกเขาฟัง หรือนำเทป(ซีดี,เอ็มพีสาม)บรรยายของบรรดาปราชญ์อาวุโสมาให้พวกเขาฟัง ไม่ว่าจะเป็นเทป(ซีดี,เอ็มพีสาม)บรรยายของชัยคฺอับดุลอะซีซ บินบาซ, ชัยคฺอุษัยมีน, ชัยคฺอัลบานีย์, ชัยคฺเฟาซาน, ชัยคฺศอลิหฺ อัลลุฮัยดาน (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาและคุ้มครองท่านเหล่านี้ด้วยเถิด) เพราะปราชญ์อาวุโสเหล่านี้มีสถานะที่ผู้คนทั้งหลายต่างยอมรับและให้เกียรติ

 

(อ้างอิงจากเว็บไซต์ มีรอษ อัลอัมบิยาอฺ)

https://miraath.net/ar/content/fatawa/8882219


https://rjae.ru/-/link-alternatif-qq288-terbaru/ http://journals.dspu.in.ua/public/-/link-alternatif-qq288/ https://nishma.org.br/wp-content/-/link-alternatif-qq288/ http://ojslib3.buu.in.th/public/journals/23/agen-judi-qq288/ http://jeerapan.com/uploads/slot-gacor-qq288/ https://www.dispuig.com/-/slot-promo-qq288/ https://ecoliumenergia.com/-/situs-judi-online-qq288/ http://filol.dspu.in.ua/public/journals/1/judi-slot-qq288/ https://www.happy-baby-box.fr/-/qq288-slot-gacor/ https://damus.musica.ar/wp-content/slot-online/ https://www.yckmc.edu.hk/journals/qq288-slot-online/ https://www.dispuig.com/images/rtp-qq288-hari-ini/ https://www.spacepools.fr/wp-content/uploads/-/qq288-rtp-slot-gacor/ https://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor-qq288 http://novafilolohiia.zp.ua/public/qq288-slot/ https://filafixations.com/public/23/demo-slot-qq288/ https://nousuport.cat/wp-includes/-/qq188-slot-gacor/ https://www.constructions-erdre.fr/-/situs-slot-gacor/ https://joimagazine.pl/-/qq188/ http://chasopys.hl.vnu.volyn.ua/-/qq188-live-casino/ https://radio.damus.musica.ar/wp-content/judi-bola/ https://periodicosrefoc.com.br/-/slot-deposit-pulsa/ https://bimlanegideoskar.com/-/slot-online-gacor/ https://damus.musica.ar/-/slot-online-qq188/ https://diploma.damus.musica.ar/ https://biblioteca.damus.musica.ar/-/link-alternatif-qq188/ https://revista433.damus.musica.ar/public/journals/20/daftar-qq188/ https://oskconsultant.in/-/slot-deposit-pulsa/ https://adartsonline.com/-/qq188-agen-judi-bola-resmi/ https://iitpoint.com/-/slot-online-gacor/ https://www.filafixations.com/public/24/demo-slot-qq188/ https://it.msu.ac.th/-/slot-online/ https://lp3m.ubt.ac.id/-/slot-gacor-maxwin/ https://qq188-login.powerappsportals.com/ https://judi-slot-qq188.powerappsportals.com/ https://daftar-qq188.powerappsportals.com/ https://qq288-alternatif.powerappsportals.com/ http://www.anwarulislam.ac.th/-/qq188-login/ https://adartsonline.com/includes/qq101-slot-gacor-maxwin/ https://oskitsolutions.in/assets/fonts/qq101-situs-judi-online qq288 https://slot-deposit-pulsa.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-dana.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-ovo.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-shopeepay.thaihotelslinks.com/ https://slot-deposit-gopay.thaihotelslinks.com/ https://rtp-slot.thaihotelslisnks.com/ https://situs-slot-gacor.thaihotelslinks.com/ https://slot-demo.thaihotelslinks.com/ https://slot-terbaru.thaihotelslinks.com/ https://maxwin-slot.thaihotelslinks.com/ https://qq188.thaihotelslinks.com/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/harga-tiket-coldplay-konser-jakarta-2023/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/tips-menang-war-tiket-coldplay-di-jakarta/ https://coldplayinjakarta.thaihotelslinks.com/nonton-konser-coldplay-gratis-2023/ https://daftar-qq188.powerappsportals.com/ https://qq188-login.powerappsportals.com/ https://judi-slot-qq188.powerappsportals.com/
Slot Dana Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Slot Deposit Pulsa Slot Gacor slot deposit dana