ความรักจากอัลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  2150


ความรักจากอัลลอฮฺ

โดย อับดุลวาเอด สุคนธา

 

         อัลลอฮฺทรงรักบ่าวของพระองค์จากบรรดาปวงบ่างที่ดีทั้งหลาย และบ่าวที่รู้จักการขอบคุณ และพระองค์จะไม่รักได้อย่างไรในเมื่อมนุษย์นั้นคือสิ่งที่ พระองค์ทรงสร้างด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เอง ทรงเป่าวิญญาณ และทรงบัญชาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺให้ก้มกราบเพื่อเป็นการให้เกียรติ และพวกเขาให้เกียรติพระองค์ด้วยการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ด้วยกับความรัก ความหวาดกลัว และความหวัง มีแต่พระองค์อัลลอฮฺเท่านั้น สำหรับพวกเขานั้น 

 

        อัลลอฮฺคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ผู้ทรงเมตตา และประทานความโปรดปราน ปัจจัยยังชีพแก่สิ่งถูกสร้างทั้งหมดบนโลกนี้ ผู้ทรงประทานอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม ให้พวกเขาลิ้มรสความสุขของการมีสุขภาพที่ดี ใครก็ตามที่ให้เกียรติอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงมอบความรักของพระองค์ให้แก่เขา

 

ดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ใน อัลกรุอ่าน ว่า

 

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة: 54

 

ก็จะทรงนำมาซึ่งพวกหนึ่ง ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์

 

        โองการนี้ บ่งชี้ชัด ถึงความเมตตากรุณาอันใหญ่หลวงของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าง พระองค์ทรงมอบความรักให้แก่ปวงบ่วงผู้ศรัทธาของพระองค์ ครั้นเมื่อผู้ศรัทธานั้นมอบความรักให้กับพระองค์

 

        บุคคลที่จะได้มาซึ่งความรักจากพระเจ้า คือบุคคลที่พระองค์ทรงเมตตาแก่เขา ในโองการดังกล่าว พระองค์ทรงกล่าวในสำนวนบ่งชี้ถึง อนาคต แสดงให้เห็นว่า ความรักจากพระเจ้านั้นจะคงมีตลอดไปตราบใดที่บ่าวนั้นรักพระองค์ สายใยความรักแห่งพระเจ้าไม่มีวันตัดขาดอย่างแน่นอน เมื่อบ่าวทำความดี เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ความรักจากอัลลอฮฺคงมีตลอดไป

 

        ความรักจากอัลลอฮฺนั้น ต่างจากความรักในหมู่มนุษย์ด้วยกัน ความรักเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นย่อมมีขีดจำกัด หรือเพื่อความต้องการบางอย่าง แต่ความรักจากพระเจ้านั้นมากมายล้นพ้น จากความเมตตา ความโปรดปราน แน่นอนในอัลกรุอ่านได้อธิบาย ความรักที่แท้จริง ที่มนุษย์นั้นจะได้รับจากอัลลอฮ์

 

มนุษย์ได้ลิ้มรสจากความรักของอัลลอฮฺ แบ่งออกเป็น สอง ชนิด

 

หนึ่ง บุคคลอัลลอฮฺทรงกล่าวเอาไว้ อัลกรุอ่าน เช่น ท่านบีมูซา อะลัยฮิสลาม

 

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [طه: 38، 39]

 

     “โดยที่เราได้ดลใจให้มารดของเจ้าถึงสิ่งที่ถูกดลใจ โดยให้นางวางเขาลงในหีบ แล้วเอาไปปล่อยในแม่น้ำ (ไนล์) แล้วแม่น้ำก็ซัดเขาไปติดที่ชายฝั่ง (จากนั้น) ศัตรูของข้าและศัตรูของเขาก็จะเก็บเอาเขาไป และข้าก็ได้ให้ความรักจากข้าแก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู ภายใต้การดูแลของข้า

 

     ท่านกอตาดะฮฺ กล่าวว่า ใครที่พบเห็นท่านนบีมูซา(ในตะกร้า) จะต้องรู้สึกรัก น่าเอ็นดู หลงเสน่ห์รัก

 

     ท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม พระองค์ทรงรักท่านนบีอิบรอฮีม ทรงให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นดังสหายของพระองค์ เรียกกันว่า ค่อลีลุลอฮฺ เป็นตำแหน่งที่สูงส่งและมีเกียรติ ซึ่งได้มาจากความรักที่พระองค์มอบให้กับท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม นั้นเอง

 

อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า 

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا [النساء: 125]،

 

     “และผู้ใดเล่าจะมีศาสนา ดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮ๊ม ผู้ใฝ่หาความจริง และอัลลอฮฺ ได้ถือเอาอิบรอฮีมเป็นสหาย

 

        ตามความเข้าใจของมนุษย์ คำว่าสหายรักนั้นมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ที่ถูกรักมาก หรือ เป็นคนสนิทของคนนั้นๆ ดังที่ท่านนบีเคยกล่าวหากฉันจะยกใครเป็นสหายที่รักมากสำหรับฉัน ฉันก็จะยกให้ท่านอบูบักรฺเป็นสหาย อีกหนึ่งคนคือให้อัลลอฮฺทรงยกเป็นสหายด้วย ดังกล่าวนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะคำว่า(ค่อลีลุลลอฮฺ) สหายของอัลลอฮฺ นั้น มีได้แค่คนเดียวเท่านั้น

 

จากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสฮูด ท่านนบีกล่าวว่า

     “หากฉันจะยึดบุคลลหนึ่งเป็นเพื่อนสหายของฉัน แน่นอนฉันจะยึดเอาท่านอบูบักรฺ เป็นคนสนิท แต่ทว่า เขาคือ เพื่อน และพี่น้องของฉันเอง เพราะแท้จริงอัลลอฮฺทรงยึดเพื่อนของพวกท่าน (ท่านนบี)เป็นสหายของพระองค์แล้ว

 

     ท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ได้กล่าวถึงท่านอบู บักรฺว่า ... อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้บรรยายลักษณะของท่านอบู บักรฺไว้ว่า 

พึงทราบเถิดว่า สหายของพวกท่านคนนี้(คือตัวท่านนบีเอง)คือมิตรแท้ของอัลลอฮฺ(เคาะลีลุลลอฮฺ)” 

(รายงานโดย อัต-อัต-ติรมิซียฺ)

          ดังกล่าวนี้แหละฮฺ พระองค์ทรงเลือกใครเป็นสหายหรือคนรักของพระองค์ ตามความประสงค์ของพระองค์เพียงผู้เดียว

         ครั้งเมื่ออัลลอฮฺทรงมอบความรักให้กับบ่าวของพระองค์คนใด พระองค์จะทรงบรรจุความรักในหัวใจของเขา และพระองค์มอบความรักให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์

 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 

إذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

 

เมื่อใดที่อัลลอฮ์ รักผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว 

พระองค์จะตรัสกับญิบรีลว่า ฉันได้รักคนผู้นี้แล้ว ดังนั้นเจ้าจงรักเขาด้วย ญิบรีลก็จะรักเขาผู้นั้น

แล้วญิบรีลก็จะป่าวประกาศแก่มลาอิกะฮ์ทั้งหลายบนฟ้าว่า แท้จริงอัลลอฮ์ ได้รักคนผู้นี้ดังนั้นพวกเจ้าก็จงรักเขาด้วย 

มลาอิกะฮ์ทั้งหมดก็จะรักเขา แล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงกำหนดการตอบรับจากชาวโลกให้แก่เขา

 (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)

     แน่นอน บรรดานบี ร่อซูล พวกเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่อัลลอฮฺทรงรัก และมนุษย์ทั้งหมดก็รักพวกเขาด้วย

 

♥ สอง บุคคลที่อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงคุณลักษณะเอาไว้ในกรุอ่าน

 

อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة: 54]

 

     “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของพวกเขาไปอัลลอฮ์ ก็จะทรงนำมาซึ่งพวกหนึ่ง ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์ เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อบรรดามุมิน ไว้เกียรติแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะเสียสละและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ และไม่กลัวการตำหนิของผู้ตำหนิคนใดนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ ซึ่งพระองค์จะประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้

 

          โองการนี้อธิบายคุณลักษณะของผู้ที่อัลลออฺทรงรัก ผู้ที่สำรวมและนอบน้อมถ่อมตน มนุษย์จะไม่ยอมเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนเว้นแต่อัลลอฮฺเท่านั้น แต่การก้มกราบของมาลาอิกะฮฺมีต่อท่านนบีอาดัม อะลัยฮฺสลาม เพียงเพราะการก้มกราบเพื่อการให้เกียรติ ไม่ใช่เพื่อการอิบาดะฮฺ

 

ท่าน อิบนุ กะซีรกล่าวว่า

﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ [المائدة: 54]

เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อบรรดามุมิน ไว้เกียรติแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ

นี้คือคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบ ให้เกียรติผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับศัตรู

 

อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ [الفتح: 29]

     “มุฮัมมัดเป็นร่อซูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง

          คุณลักษณะของท่านนบีเป็นผู้เมตตาสงสารเหล่าศัตรู บรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รักของพระองค์ พวกเขาจะได้รับความโปรดปราน

 

จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า

 

" مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشْيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطُشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا ، وَلَئِنْ سَأَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَاُعِيْذَنَّهُ"

 

     “แท้จริงอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่า: "ผู้ใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับคนรักของข้า แท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับเขา 

     และไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของข้า ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้า ที่ข้าจะรักยิ่งกว่าสิ่งที่ข้าได้กำหนดเป็นศาสนบังคับ(ฟัรฎู)เหนือเขา 

     และบ่าวของข้าจะยังคงปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆ จนกระทั่งข้ารักเขา 

     และเมื่อใดข้ารักเขา ข้าจะเป็นหูของเขาที่เขาใช้ฟัง เป็นดวงตาของเขาที่เขาใช้มอง เป็นมือของเขาที่เขาใช้หยิบจับ และเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้เดิน 

     และหากเขาวิงวอนขอต่อข้า แน่นอนข้าจะประทานให้แก่เขา และหากเขาขอความคุ้มครองจากข้า ข้าก็ย่อมให้ความคุ้มครองแก่เขา” 

(หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์)

 

สิ่งที่ได้รับจากหะดีษบทนี้

คนเป็นที่รักของอัลลอฮฺ คือบุคคลรักษาสิ่งเป็นวายิบเช่น การละหมาดห้าเวลา การถือศิลอดและ ชอบปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ

บอกถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ นั้นคือ ความรัก

จะต้องทำสิ่งที่เป็นวายิบก่อนสิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ

ส่งเสริมให้ปฏิบัติอิบาดะตลอดเวลา

เครื่องหมายสองอย่างจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺ

หนึ่ง รักษาสิ่งที่วายิบ

สอง การรีบเร่งทำในสิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ

จะต้องอิบาดะต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น