การประดับประดาความสวยงามของสตรี
  จำนวนคนเข้าชม  1815


การประดับประดาความสวยงามของสตรี

 

แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

 

อธิบายบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในการใช้เครื่องประดับประดาร่างกาย

 

1. ส่งเสริมผู้หญิงให้นางกระทำด้วยกับคุณลักษณะที่ถูกให้เป็นมาแต่กำเนิด(อัลฟิตเราะฮฺ) ที่เจาะจงสำหรับนางและมีความเหมาะสมกับนาง 

 

           ส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะที่ว่า ก็คือการตัดเล็บ เนื่องจากการตัดเล็บนั้นเป็นซุนนะห์โดยมติที่ตรงกันของบรรดาปวงปราชญ์ เนื่องจากการตัดเล็บเป็นสิ่งทีถูกใช้ให้กระทำที่รวมอยู่คุณลักษณะที่ถูกกำหนดที่มีปรากฏในหะดีษ และการตัดเล็บมันยังเป็นการทำความสะอาดและเป็นสิ่งสวยงาม 

 

          การปล่อยเล็บยาวนั้นมันเป็นการกระทำที่เลียนแบบสัตว์ และเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก การไว้เล็บยาวมันปิดกั้นน้ำไม่ให้เข้าไปใต้ซอกเล็บ การที่มุสลิมะฮฺได้ไว้เล็บยาวนั้นถือว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่สวยงาม มันเป็นการเลียนแบบบรรดาหญิงที่ปฏิเสธศรัทธา และมันเป็นการชี้ว่านางนั้นขาดความรู้ในแบบอย่างของท่านนบี

 

          และมีซุนนะห์สำหรับผู้หญิงให้ขจัดขนรักแร้ และขนใต้ร่มผ้า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหะดีษที่มาปรากฏในเรื่องดังกล่าว และการขจัดสิ่งเหล่านั้นเพื่อความสวยงาม และหากทำได้ที่ดีแล้วให้กระทำทุกๆสัปดาห์ หรืออย่าไว้ให้นานเกินสี่สิบวัน

 

2. สิ่งที่ส่งเสริมแก่ผู้หญิงและสิ่งที่ห้าม ในเรื่องผม และขนคิ้ว และฮุกุมในการย้อมผม 

 

- สำหรับผู้หญิงนั้นต้องปล่อยผมไว้ยาว ห้ามตัดยกเว้นในกรณีที่จำเป็น  

          ท่านเชคมูฮัมหมัด บุตรของอิบรอฮีม อ่าลอัชเชค มุฟตีย์ของซาอุรอฮิมาอุลลอฮฺ และสำหรับผมของผู้หญิงไม่อนุญาตให้ตัด เนื่องจากอันนะซาอีได้รายงานในหนังสือ สุนันของเขา โดยที่สายรายงานของเขา จากท่านอะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ อันบัซซารได้รายงาน ด้วยกับสายรายงานของเขา จากอุสมาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ อิบนู หะรีรได้รายงานด้วยกับสายรายงานของเขา จากอิกริมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ พวกเขาได้กล่าวว่า 

 

قالوا: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها } ( ) 

ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้ห้ามผู้หญิงโกนศีรษะของนาง

 

     การห้ามที่มาจากนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ให้ยึดถือว่ามันคือสิ่งต้องห้าม เมื่อไม่มีหลักฐานมาคัดค้าน

 

          อัลมุลลาอะลี อัลกอรี ได้กล่าวไว้ในหนังสือ (อัลมิรกอต ชัรหฺอัลมิชกาต ) คำพูดของเขาที่ว่า การที่ผู้หญิงโกนศีรษะของนาง เส้นผมของนางที่ยาวลงมาเสมือนเคราของผู้ชาย ที่ทำให้ดูดีและสวยงาม ...

 

          สำหรับการตัดผมของนาง ที่ไม่มีเจตนาตกแต่ง เนื่องจากไม่มีความสามารถในการดูแลมัน หรือยาวเกินไป จนเป็นที่ลำบากแก่นาง ก็อนุญาตให้ตัดได้ตามความจำเป็น เหมือนแนวปฏิบัติของภรรยาบางคนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม พวกนางได้ปฏิบัติเช่นนั้น หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม นางไม่ได้แต่งตัวหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี โดยที่พวกนางไม่มีความต้องการที่จะไว้ผมยาว

 

          สำหรับการตัดผมที่มีเจตนาเพื่อต้องการการเลียนแบบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือเลียนแบบหญิงที่ไม่ดี หรือเพื่อเลียนแบบผู้ชาย อันนี้ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามโดยไม่มีข้อสงสัย เนื่องด้วยมีการห้ามเลียนแบบผู้หญิงปฏิเสธศรัทธาโดยภาพรวม และการห้ามเลียนแบบผู้ชาย และหากเจตนาในการกระทำนั้นเพื่อความสวยงาม ถือว่าไม่เป็นที่อนุญาต 

 

          ท่านอาจารย์ของเรา คือ มูฮัมหมัด อัลอามีนอัชชันกีตีย์ รอฮิมาอุลลอฮฺได้กล่าวไว้ในหนังสือ (อัฎวาหุลบะยาน) แท้จริงประเพณีซึ่งได้ปฏิบัติกันในหลายๆประเทศ การที่ผู้หญิงตัดผมของนางเกือบถึงโคนผม มันเป็นแนวทางของชาวฝรั่ง ซึงมันสวนทางกับแนวปฏิบัติของบรรดาผู้หญิงมิสลิมะฮฺ และผู้หญิงอาหรับก่อนอิสลาม และถือว่าเป็นการกระทำที่ที่ผิดเพี้ยน ซึงส่งผลไม่ดีต่อศาสนาและมารยาทที่ดีงามหลังจากที่ท่านได้ตอบเกี่ยวกับหะดีษ

 

أجاب عن حديث: { أن أزواج النبي يأخذن من رؤوسهن حنى تكون كالوفرة } ( )

แท้จริงบรรดาภรรยาของท่านนบี พวกนางได้ตัดผมของพวกนาง จนกระทั่งถึงติ่งหู

 

          แท้จริงบรรดาภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้ตัดผมของพวกนางหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม เนื่องจากพวกนางเคยตกแต่งความสวยงามในขณะที่ท่านรอซูลมีชีวิต และสิ่งตกแต่งที่สวยงามยิ่งของพวกนาง คือผมของพวกนาง แต่หลังจากการเสียชีวิตของรอซูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม สำหรับพวกนางนั้น มีข้อบังคับเฉพาะ โดยที่ผู้หญิงอื่นๆทั้งหมดไม่เข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ข้อบังคับนี้ เนื่องความปรารถนาที่จะแต่งงานของพวกนางนั้นได้จบสิ้นลงแล้ว สำหรับพวกนางนั้นเหมือนผู้ไว้ทุกข์ที่ถูกจำกัดไว้ เนื่องจากท่านรอซูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้เสียชีวิตลง 

 

อัลลอฮฺตาอาลาได้ตรัสไว้ว่า

 

     “และไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจ้าที่จะก่อความรำคาญให้แก่ร่อซูลของอัลลอฮฺ และพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงานกับบรรดาภริยาของท่าน หลังจากท่าน (ได้สิ้นชีพไปแล้ว) เป็นอันขาด แท้จริงในการนั้น ที่อัลลอฮฺเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนัก

 

( ) واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. انتهى ( ) . 

 

          การไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานโดยแน่นอน บางครั้งคือสาเหตุที่ผ่อนผันในการอนุญาตให้กระทำสิ่งหนึ่งจากการตกแต่งความสวยงาม ซึ่งไม่เป็นที่อนุมัติ อื่นจากสาเหตุดังกล่าว

 

 

จากหนังสือ ข้อแนะนำบทบัญญัติต่างๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะผู้หญิง