อิสลามคือความสุข
  จำนวนคนเข้าชม  2443


อิสลามคือความสุข

 

.ยาซีน สลักเพชร

 

อิสลาม = ความสุข ((คุณค่าของเตาฮีด ))

 

1) เป็นสาเหตุหลักในการขจัด และบรรเทา ความยากลำบาก ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า

 

2) เป็นสาเหตุหลักในการให้ได้รับเนีย๊ะมัต ความดีงาม และริสกี

 

3) ได้รับความปลอดภัยทั้งโลกนี้ และโลกหน้า

 

4) ทำให้ได้รับทางนำ และความสำเร็จที่สมบูรณ์

 

5) ได้รับการลบล้างความผิด

 

6) ได้รับสวนสวรรค์

 

7) รอดพ้นจากนรก และจากการอยู่ในนรกตลอดกาล

 

8) ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺ และเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุด

 

9) เป็นสาเหตุที่ทำไห้ความดีมีความสมบูรณ์ และถูกรับ

 

10) ทำให้ได้รับความง่าย สะดวก ในการทำความดี และละเว้นความชั่ว

 

11) ทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำความดี

 

12) ทำให้เขากล้าเผชิญและยินดีกับบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์

 

13) ทำให้เขาเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของมนุษย์

 

14) ได้รับความคุ้มครอง การค้ำประกัน ชัยชนะ ความสำเร็จ การช่วยเหลือจากอัลลอห์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

 

ทั้งหมดนี้ทุกคนจะได้รับเมื่อเขามีเตาฮีดที่สมบูรณ์ (อัปเกรดจาก มุสลิม เป็น มุมิน)