รักที่มั่นคงดุจดั่งหินผา
  จำนวนคนเข้าชม  1651


รัก ♥ ที่มั่นคงดุจดั่งหินผา

 

โดย อับดฺ อิบนุ ซะฮฺ

 

          ความคิดถึง ความห่วงหาอาทร และความห่วงใย ความรู้สึกในทำนองเดียวกันอีกมากมายที่เราเรียกว่าความรัก” ♥

          ความรักที่มนุษย์ต่างมีให้กัน เช่น รักพ่อแม่ รักพี่น้อง รักเครือญาติ รักคู่ครอง รักลูกหลาน รักคนรอบข้าง ที่เราเห็นสมควรจะมอบความรักให้กับพวกเขา และความรักความชอบ ความอยากได้ต่อเกียรติยศ ความรักความชอบ ความอยากได้ต่อทรัพย์สินของมนุษย์จนต้องแสวงหาให้ได้มา

 

          เรามาลองพิจารณาดูสิว่า ความรักที่เราให้กับสิ่งต่างๆ ข้างต้น เป็นไปตามแบบฉบับความรักในอิสลามหรือไม่? และอิสลามมีคำตอบเรื่องความรักไว้อย่างไร?

 

          แน่นอน อิสลามต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างดี เหมือนกับที่อิสลามเคยมีคำสอนในเรื่องอื่นๆ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

     “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูกๆ ของพวกเจ้า บรรดาพี่น้อง ของพวกเจ้า และบรรดาคู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติพี่น้องของพวกเจ้า

     และบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้ และสินค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออก และบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจมันนั้น 

     เป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และการต่อสู้ในหนทางของพระองค์แล้วไซร้ 

     ก็จงรอคอยกันเถิด จนกว่าอัลลอฮฺจะทรงนำมาซึ่งกำลังของพระองค์ (การลงโทษ) และอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงนำทางแก่กลุ่มชนที่ละเมิด

(อัตเตาบะฮฺ 9 : 24)

 

          เริ่มรู้สึกดีกับอิสลามมากขึ้นแล้วใช่ไหม? เมื่อทราบว่าอิสลามตอบรับความรัก อิสลามถือว่าความรักเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องมีรัก และมนุษย์จะขาดเสียไม่ได้ซึ่งความรัก เพราะรักนั้น เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺทรงให้เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับมนุษย์ มาถึงตรงนี้ ก็จะทำให้เราเข้าใจความรักได้มากขึ้นกับความรักในรูปแบบอิสลาม

 

          เราอาจจะนึกว่าเป็นไปได้หรือ? ที่อิสลามพูดถึงความรัก ซึ่งเราจะได้รู้จักอิสลามอีกแง่มุมหนึ่ง คือ อิสลามกับความรักอันสุนทรีที่มีอยู่ในอิสลาม และถ้าเรามองให้ลึกลงไปซักนิด... ถึงความรัก จะสามารถแยกรักในอิสลามได้เป็น สามระดับ

 

สูงสุด คือ รักอัลลอฮฺ รักร่อซูล รักการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ

ปานกลาง คือ รักบิดามารดา รักลูก รักพี่น้อง รักคู่ครอง และรักวงศาคณาญาติ

       ต่ำสุด คือ รักครอบครัว คู่ครอง รักวงศาคณาญาติ รักทรัพย์สมบัติ รักที่อยู่อาศัยยิ่งกว่าการรักอัลลอฮฺ รักร่อซูล และรักการต่อสู้ในหนทางของพระองค์

 

รักอัลลอฮฺอย่างไร?

 

          ผู้ที่ยำเกรง และครัทธามั่นต่ออัลลอฮฺนั้น เขาจะรักอัลลอฮฺ รักร่อซูล และช่วยเหลือกิจการของอิสลาม ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ทั้งหมด คือ ยอดปรารถนาของชีวิต ไม่มีสิ่งใดจะนำมาแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งหน้าที่ นี่แหละเป็นจุดประสงค์แห่งศรัทธา นี่แหละที่อิสลามถือว่าเป็นยอดแห่งความรัก เป็นรากฐานของศาสนาอิสลาม เป็นการขยายสาสน์อิสลามแท้ๆ ไปสู่มนุษยชาติ 

 

           ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ? เพราะผู้ที่หัวใจของเขาซาบซึ้งอยู่กับ ความรักอัลลอฮฺ อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวต่อพระองค์ ไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดมาหยุดยั้งเขาไว้ได้ เพราะมันเป็นหลักสูตรที่เขาต้องสอบให้ผ่าน ว่าเขาจะมีรักแท้ จะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺหรือไม่เพียงใด เพราะเขามั่นใจว่าอัลลอฮฺเป็นผู้มีอำนาจ ครอบครองโลก ทรงเนรมิตทุกสิ่งตามประสงค์

 

          มนุษย์ทั้งหลาย ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์โดยไม่หยุดคิด หรือรีรอ มนุษย์อ่อนแอเกินกว่าที่จะวางบัญญัติให้ตนเอง มนุษย์มีความสามารถอย่างจำกัดเหลือเกิน มนุษย์ต้องได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองความรู้สึก และอารมณ์จนกว่าจะได้รับความสมหวังของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงต้องอาศัยแนวทางจากอัลลอฮฺ ยึดบัญญัติของพระองค์เป็นหลัก 

 

ดังที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

     “อื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ที่ฉันจะแสวงหาผู้ชี้ขาด (เป็นถ้อยคำของนบีที่ถามพวกกุเรซ) ทั้งๆ ที่พระองค์เป็นผู้ประทานคัมภีร์ลงมาแก่พวกท่านในสภาพที่ถูกแจกแจงไว้อย่างละเอียด

(อัลอันอาม 6 : 114)

 

รักร่อซูลอย่างไร?

 

          ทำไมท่านร่อซูลถึงเป็นแบบฉบับอันดีงาม เพราะอัลลอฮฺทรงให้ท่านมีคุณลักษณะสมบูรณ์พร้อม แบบฉบับของท่านประกอบด้วยคำพูด การกระทำ และการยอมรับ และอัลลอฮฺทรงปกป้องท่านไว้มิให้ตก อยู่ในความผิดพลาดใดๆ เลย เพราะเช่นนี้ หัวใจทุกๆ ดวง จึงรักในตัวท่าน ยึดเอาท่านเป็นแบบฉบับใน การดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตในโลกนี้ และโลกหน้า บรรดาสหายของท่านนั้น วันใดที่เขาไม่ได้เห็นหน้าท่าน พวกเขาก็ไม่สบายใจ บรรดาผู้ที่อยู่ในศตวรรษต่อๆ มาก็เช่นกัน ต่างมีความรักและห่วงใยท่าน 

          ท่านเป็นตัวอย่างอันสูงส่ง ท่านมีมารยาท จริยธรรมอันล้ำค่า ท่านเป็นแม่แบบแห่งความดี เป็นบทเรียนอันเลอค่าใน การสั่งสอน สืบทอดต่อๆ มา จนถึงรุ่นเรา และจะคงอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวันสิ้นโลก อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

และแท้จริง เจ้า (มุฮัมมัด) นั้น อยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่

(อัลก่อลัม 68 ; 4)

 

รักการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺทำไม?

 

          โปรดคิดสักนิดด้วยหัวใจที่ศรัทธา แล้วเราจะเห็นคุณค่าของผู้ที่เสียสละและต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ

เหตุผล...

     เพราะอัลลอฮฺให้เราหลุดพ้นจากการบูชาสิ่งอื่นๆ มาสักการะพระองค์ เพราะอัลลอฮฺให้เราหลุดพ้นจากความอธรรม มาสู่ความยุติธรรม เพราะในการต่อสู้นั้น เราอาจจะชนะหรือสละชีพ 

     เพราะในการต่อสู้นั้น จะทำให้เรามองเห็นอิสลามด้วยดวงตาของเราเอง เป้าหมายของการต่อสู้อยู่ที่อัลลอฮฺ ลักษณะของการต่อสู้อยู่ที่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺคำประกาศต่อสู้คือคำว่าอัลลอฮุอักบัรความหวังของการต่อสู้อยู่ที่ การได้สละชีพ หยาดเหงื่อ แรงกาย เพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮฺยังคงอยู่

 

ถ้าหากมุสลิมไม่รักอัลลอฮฺแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น?

ถ้าหากมุสลิมไม่รักร่อซูลแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น?

       ถ้าหากมุสลิม ไม่รักการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺแล้ว อิสลามจะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ประชาชาตินี้ได้อย่างไร?

 

          ด้วยเหตุนี้ อิสลามจึงให้การรักอัลลอฮฺ รักร่อซูลของพระองค์ รักการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ เป็นความรักขั้นสุดยอด แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มักไม่รู้ เราพอจะเข้าใจได้อย่างดีแล้วใช่ไหมว่ารัก♥...อย่างไรให้ถูกต้องตามแบบฉบับของอิสลาม

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี 2559 โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร


slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php