คุณค่าการประกอบคุณงามความดี
  จำนวนคนเข้าชม  998


คุณค่าการประกอบคุณงามความดี

 

โดย อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

     1. การประกอบคุณงามความดีนั้น เป็นการค้าขายที่ย่อมได้รับผลกำไรอย่างมากมาย ถือได้ว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

     “แท้จริง บรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และดำรงการละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา โดยปกปิดและเปิดเผย

     เพื่อหวังการค้าที่ไม่ซบเซา ขาดทุน เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน และจะทรงเพิ่มให้แก่พวกเขา

     จากความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริง พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงชื่นชม (เพราะการภักดีของพวกเขา)”

(ฟาฏิร 35 : 29 - 30)

 

     2. การประกอบคุณงามความดี นำมาซึ่งความผาสุกและรอดพ้นจากความทุกข์ยากต่างๆ

 

     “ผู้ใดปฏิบัติความดี ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้น เราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดี และแน่นอน เราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้

(อันนะฮฺลฺ 16 : 97)

 

     3. ความดีที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้นั้น คือ คลังอันล้ำค่าที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา ทรงตอบแทนในโลกหน้า ซึ่งพระองค์ได้ตระเตรียมเอาไว้แล้วสำหรับพวกเขา

 

     “ผู้ใดปฏิเสธศรัทธา การปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขา และผู้ใดกระทำความดี พวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเอง

(อัรรูม 30 : 44)

 

     4. การประกอบคุณงามความดี คือ การได้รับชัยชนะในโลกหน้า มีสวนสวรรค์เป็นรางวัลแก่เขา ได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์

 

     “แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง การตอบแทนของพวกเขา ที่พระเจ้าของพวกเขา

     คือ สวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพร เบื้องล่าง ของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล

     อัลลอฮฺทรงปลื้มปิติต่อพวกเขา และพวกเขาก็ปิติยินดีในพระองค์ นั่นคือสำหรับผู้ที่กลัวเกรงพระเจ้าของพวกเขา

(อัล-บัยยินะฮฺ 98 : 7 - 8)

 

     5. ประกอบคุณงามความดีด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ จะได้รับความพึงพอใจจากพระองค์และได้รับผลบุญ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

     “แท้จริง อัลลอฮฺไม่ทรงมองภาพลักษณ์ของพวกท่าน และทรัพย์สินของพวกท่าน แต่ทว่า พระองค์ทรงมองจิตใจและการงานของพวกท่าน

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

 

     6. เสบียงความดีนั้น จะเป็นสหายของเราและเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือเราในวันโลกหน้า

 

     “สิ่งที่จะติดตามผู้ตาย (ศพ) ไปนั้น มี 3 ประการ คือ 1. ครอบครัว เครือญาติ 2. ทรัพย์สิน 3. การงาน 

     2 ประการที่จะกลับไป คือ ครอบครัว เครือญาติ และทรัพย์สินของเขา

     ยกเว้น 1 ประการเท่านั้นจะไปกับผู้ตาย นั่นคือ การงานของเขา

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมาม มุสลิม)

นักปราชญ์ถูกถามว่า ใครคือเพื่อนที่ดีของท่าน 

เขาตอบว่า การทำความดี

     เราจงพิจารณาเถิดว่า ความดีคือ เพื่อที่ดีที่สุดในวันโลกหน้า ในวันที่เจ้านั้นไม่มีใครช่วยเหลือ นอกจากการปฏิบัติของเจ้าเท่านั้น มันจะเป็นสหายกับท่านในหลุมฝังศพ

 

     “และหลุมฝังศพก็จะถูกขยายให้กว้างจนสุดสายตาของเขา การงานของเขาจะถูกจำแลงกายมาในรูปลักษณ์ของชายรูปงามคนหนึ่ง มีกลิ่นหอม สวมใส่อาภรณ์ที่สวยงาม 

     แล้วกล่าวแก่เขาว่า : ฉันมาแจ้งข่าวดีถึงสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสัญญาไว้ให้กับท่าน ถึงความโปรดปรานจากพระองค์และสรวงสวรรค์อันผาสุก 

     เขา (ผู้ตาย) จะกล่าวตอบว่า : ท่านเป็นใคร ใบหน้าของท่าน เป็นใบหน้าที่บ่งบอกว่าจะนำมาซึ่งความดี

     การงานของเขาก็จะตอบว่า : นี่คือ วันที่ท่านได้ถูกสัญญาไว้ ฉันคือการงานที่ดีของท่าน

 

          พึงรู้เถิด นี้คือวันแห่งการคิดบัญชี สอบสวนกับสิ่งที่เจ้านั้นได้กระทำเอาไว้ในโลกนี้ เป็นวันเลวร้ายสำหรับคนที่หลงผิด ละเมิดไม่ประกอบคุณงามความดี

 

     7. การประกอบคุณงามความดีนั้น จะยังไม่ถือว่าเป็นความดี หากว่าการปฏิบัติของเขานั้น ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ

          สิ่งสำคัญของการทำความดีคือ ทำเพื่ออัลลอฮฺ และตรงตามซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

 

ดังนั้น ผู้ใดหวังที่จะพบกับพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ให้เขาประกอบการงานที่ดี

และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคี ในการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย

(อัลกะฮฺฟฺ 18 : 110)

 

เพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานที่ดียิ่งกว่ากัน

(อัลมุลกฺ 67 : 2)

 

     ท่านฟูฏัยลฺ อิบนุ อิย๊าฏ กล่าวว่า จงบริสุทธิ์ใจ และจงทำตามแบบฉบับของท่านนบี

     มีคนหนึ่งถามขึ้นว่า โอ้ อะบาอาลี อะไรคือ ความบริสุทธิ์ใจ และแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

     ท่านตอบว่า หากว่าการงานที่บริสุทธิ์ใจแต่ไม่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบี การงานนั้นถือว่าโมฆะ ไม่ถูกตอบรับและหากว่าการงานนั้น ถูกต้องตรงตามแบบฉบับของท่านนบี แต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ การงานนั้นจะไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันจนกว่าจะรวมทั้งสองไว้ด้วยกัน คือ ต้องบริสุทธิ์ใจ และตรงตามแบบฉบับ คือ ซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 

          โอ้ อัลลอฮฺ ขอต่อพระองค์ ทรงทำให้การงานของฉันนั้น มีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์ และปฏิบัติตรงตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้วยเถิด

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี 2559 โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร