ยาพิษ
  จำนวนคนเข้าชม  4355

ยาพิษ

เล่าจากอบีฮุรอยเราะห์  ได้กล่าวว่า

        เมื่อคอยบัรถูกพิชิต ได้มีผู้นำแกะใส่ยาพิษ มามอบเป็นของกำนัลแก่ท่านนะบี ต่อมาท่านได้กล่าวว่า

"ท่านทั้งหลายจงรวบรวมพวกยะฮูดีที่อยู่ที่นี่ทั้งหมด"

เมื่อพวกยะฮูดีได้ถูกมารวมที่ท่านนะบี  ท่านจึงได้กล่าวแก่พวกยะฮูดีว่า

"ข้าพเจ้าจะถามพวกท่านสิ่งหนึ่ง พวกท่านจะพูดความจริงกับข้าพเจ้าถึงสิ่งนั้นไหม ?"

พวกเขาตอบว่า "ได้ครับ โอ้ อบูกอเซ็ม(581) "

ท่านนะบี จึงถามว่า "ใครคือบิดาของพวกท่าน?"

พวกเขาตอบว่า "บิดาของเราคือ คนนั้น คนนี้ (ระบุชื่อ)"

ท่านนะบี ได้กล่าวว่า "พวกท่านโกหก แต่บิดาของพวกท่านคือ คนนั้น คนนั้น (ระบุชื่อ)"

พวกเขากล่าวว่า "ท่านพูดจริงและถูกต้อง"

ท่านจึงได้กล่าวว่า "แท้จริงข้าพเจ้าจะถามพวกท่านถึงสิ่งหนึ่ง พวกท่านจะพูดความจริงกับข้าพเจ้าถึงสิ่งนั้นไหม ?"

พวกเขาตอบว่า "ได้ครับ โอ้อบูกอเซ็ม เพราะถ้าพวกเราโกหกท่าน ท่านก็จะรู้ได้ว่าพวกเราโกหก เหมือนอย่างที่ท่านจับโกหกได้ในเรื่องบิดาของพวกเรา"

ท่านนะบี  จึงได้กล่าวแก่พวกเขาว่า "ใคร คือชาวนรก ?"

พวกเขาตอบว่า "พวกเราจะอยู่ในขุมนรกเพียงเล็กน้อย ภายหลังพวกท่านจะเข้าไปแทนพวกเราอยู่ในขุมนรก"

ท่านเราะซูล  จึงได้กล่าวแก่พวกเขาว่า

"พวกท่านจงตกต่ำอยู่ในนั้น ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า พวกเราจะไม่เข้าไปแทนพวกท่านในขุมนรกตลอดกาล" หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า " พวกท่านจะพูดความจริงกับข้าพเจ้าถึงสิ่งหนึ่งไหม ? ถ้าหากข้าพเจ้าได้ถามพวกท่านถึงสิ่งนั้น"

พวกเขาตอบว่า "ครับ"

ท่านจึงถามว่า "อะไรที่ทำให้พวกท่านทำอย่างนั้น(วางยาพิษในขาแกะ) ? "

พวกเขาตอบว่า "พวกเรามีความต้องการว่า ถ้าหากท่านเป็นจอมโกหก พวกเราจะสบายจากท่าน แต่ถ้าหากท่านเป็นนะบี  ยาพิษนั้นก็จะไม่ทำอันตรายท่าน(582)"

รายงานโดยบุคอรีย์


(581)อบูกอเซ็มเป็นชื่อเล่นของท่านนะบี

(582)เพราะท่านนะบีถูกพิทักษ์รักษา พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา ได้ตรัสว่า "และพระองค์จะพิทักษ์ท่านจากมวลมนุษ์"