ความศรัทธากับความรู้สึกสงบสุข
  จำนวนคนเข้าชม  2328


ความศรัทธากับความรู้สึกสงบสุข

 

โดย อาจารย์จรวด นิมา

 

           สถาบันจิตเวชศาสตร์มีความเห็นตรงกันว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางจิต เช่น โรคเครียด โรคจิต โรคประสาท โรคกังวล โรคกลัวและโรคอารมณ์แปรปรวน อันเนื่องมาจากความกังวล และ การบำบัดรักษาโรคทางจิตนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างถาวรได้

 

         นาย William james นักปรัชญาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า การรักษาความวิตกกังวลที่ดียิ่ง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคือ "ความศรัทธา"

          ความศรัทธามีผลอย่างใหญ่หลวงในจิตใจของเรา ทำให้มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเอง อดทนต่อ ความยากลำบากในชีวิต ทำให้เกิดความสงบ จนเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข

 

          ศาสนาอิสลามชี้ให้เห็นถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทำให้เกิดความรู้สึกสงบสุขและคลายกังวล ดังที่พระองค์ทรงกล่าวว่า

 

     “บรรดาผู้ศรัทธานั้น หัวใจของเขาจะสงบ เพราะเหตุรำลึกถึงอัลลอฮฺ พึงทราบเถิดว่า การรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้น ทำให้จิตใจสงบ (ไม่หนักใจ ไม่กังวล ไม่สบายใจ ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นข้องหมองใจ ไม่ฟุ้งซ่าน จนกลายเป็นความเครียด)

(อัรเราะอฺดฺ 13 : 28)

 

          ♦ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขามีความหวังว่าพระองค์จะคอยช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองเขา เป็นความรู้สึกสงบ ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีศรัทธา

 

           ♦ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่กลัวสิ่งใดในโลกดุนยานี้ เพราะรู้ว่า ภัยอันตรายที่เกิดกับเขาก็ด้วยอำนาจของพระองค์ ดังนั้น มนุษย์ ญิน ชัยฏอน ไม่สามารถทำให้เขากลัวและหวั่นไหวได้

 

           ♦ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่กลัวความตาย เพราะรู้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตาย เมื่อถึงอะญัลของอัลลอฮฺ ไม่มีใครหลบเลี่ยงอะญัลของพระองค์ไปได้

 

          ♦ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ทำให้เขาไม่กลัวเคราะห์ของชีวิต เช่น ประสบภัยพิบัติกับตัวเขา ทรัพย์สินของเขา ครอบครัวของเขา และสังคมของเขา ตลอดจนการเจ็บป่วยไข้ เพราะเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่า เป็นการกำหนดของพระองค์ เป็นการลบล้างความผิด เป็นการลงโทษ เป็นการตักเตือน และรู้จริงว่าความสุขสบายหรือความทุกข์ยาก คือการทดสอบจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

          เมื่อได้รับความสุขสบาย เขาจะสรรเสริญ ขอบคุณต่อพระองค์ ด้วยการปฏิบัติตามรุก่นอิสลาม เมื่อได้รับความทุกข์ยาก เขาจะไม่แสดงออกด้วยคำพูด สบถ ด่า ตีโพยตีพาย และไม่แสดงออกทางร่างกาย เช่น ชกหน้าตัวเอง หัวโขกเสา นอนกลิ้ง ชักดิ้น ชักงอ และไม่แสดงออกทางใจ นึกตำหนิ ไม่พอใจในอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แต่พร้อมที่แบกภาระและอดทน ด้วยการปฏิบัติตามรุก่นอิสลาม และขอดุอาสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงขจัดปัดเป่าความชั่ว ความเลว และทรงให้ภัยบะลาอฺหมดไปจากเขาด้วยเทอญ

 

          ♦ การมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เขาจะไม่เศร้าหมองด้วยการนึกถึงอดีตที่แสนทรมาน จะไม่ร้องคร่ำครวญในสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมาและจะไม่มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเช่นเดียวกัน เมื่อได้รับความดี อย่าได้เนรคุณ อกตัญญู หยิ่งยโส แต่ต้องสรรเสริญ ขอบคุณอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทานความดี ความโปรดปรานและความเมตตา

 

           ♦ การมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เขารู้ว่าริสกีของเขาอยู่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

           ♦ การมีศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เขารู้ว่า ชีวิตโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืน เป็นแค่ทางผ่าไปสู่ โลกหน้าเท่านั้น

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555